Van de Voorzitter Jubileum 7 Zo sta je met beide benen in de localiteit waar de „Sauna" wordt gecreëerd, of even later zal je worden geconfronteerd met de terreinkeuringsconsuls van de K.N.V.B., de heren Ouwe hand en La Fleur. Deze heren meten met de modernste meet instrumenten alles na en gaan zo in hun vak op, dat je moet oppassen, anders nemen ze je, zo en passant, ook nog de maat voor een nieuw costuum. Bedankt, heren, voor de prettige wijze waarop dit Zaterdag middag 8 September j.l. geschiedde. Het was koud en ik prees mij gelukkig de heer Ouwehand een „ouwe" te kunnen aanbie den, die ook prompt werd genomen. Een herstel-rapport i.z. ons stadion van de terreincommissie, d.d. 16 September j.l. ingekomen, is van bestuurszijde in be handeling genomen. Bij de ingekomen stukken is er één, waarin men ons er op attent maakt, dat door leden tijdens onze thuiswedstrijden eigen organisator wordt gespeeld voor wat betreft het reserveren van plaatsen op de overdekte tribune. Het is voorgekomen, zo schrijft men ons, dat leden en/of supporters van de bezoekende club, dus onze gasten, zich ergerden doordat ze de lege plaatsen niet mochten bezetten. Deze methode van reserveren moeten wij ten enen male afkeuren, daar dit niet elegant is, geachte Ajacieden. Langs deze weg vragen wij U dan ook deze wijze van reserveren achterwege te laten. Op Zondag 9 September j.l. om 5 uur in de ochtend door die vervelende, om geen ander woord te gebruiken, wekker in mijn slaap gestoord. Hij had mij al geërgerd voor ik in slaap viel, omdat ik in zijn getik steeds hoorde „vis-sen, vis-sen, baar-zen". Het was namelijk zo, dat de Ajax-visclub zijn 4e lustrum ging uitvissen te Broek op Langedijk. Waarom we zo ver gaan voor die paar spierinkjes, is het koppel Levendig en Schroder waar schijnlijk beter bekend, dooh voor de anderen is het een groot vraagteken. Naar mijn leken-vis-mening is de Stadhouderskade, alhier, veel beter en een stuk dichterbij. Ik moet zeggen, het gezelschap was select, al wordt er m.i. te veel met pruimen van Uriot in de bus gejongleerd! De visverhalen zijn nog altijd groots. Legio vissen, vele ponden zwaar. Wat vriend Joop Kol man hoewel beter in de kerstbomen en tafelversiering, dan in 't vissen en „Abe" Vrenegoor, met de vissen afspreken is wonderbaarlijk. Ik stond verstomd toen ik Vrenegoor met een gevangen baars hoorde smoezen, terwijl hij een mestpiertje op zijn snor in leven hield, om maar weer spoedig te kunnen in leggen. Volgens Vrenegoor had zijn eerste baars de uitslag SpartaAjax 12 voorspeld. En dan noemen ze hem nog een vis-fantast-leugenaar. Voor mij is het een wurme-(sekse)piel. Hij kan en kent er wat van. Je moet hem gadeslaan met zijn 20 mm nylon-dieptepassen, zijn schijn-vishaak-bewegingen, zijn scharren-schaarsprong en zijn inswing-simmetje, om van te viswatertanden. Jammer, dat hij mij zijn handtekening niet wilde gevenmet er boven geschreven „goed voor een hengel met brasemsnoer". Voor een uitgebreid reisverslag zorgt zeker onze gerenom meerde speciale reporter Cor de Vlieger. Nu over iets anders. Gefeliciteerd, jongens en trainer van ons eerste met de overwinningen op Zeeburgia, N.A.C., Sparta en Stormvogels (laat ons s.v.p. niet zo lang meer in het on zekere) Niet alleen de Ajax-vissers hebben er veel plezier door beleefd. Ten slotte nog dit AjaxBlauw Wit voetbal-toto. In vroeger tijden was de wedstrijd AjaxBlauw Wit een voet balevenement bij uitstek. Thans is er op ander gebied contact tussen beide verenigingen ontstaan en wel om te komen tot een voetbal-toto. Dit contact heeft, in een zeer prettige bijeenkomst, geleid tot het samen gaan van beide verenigingen op dit gebied. Blauw Wit, van wie dit initiatief is uitgegaan, had oorspronkelijk gedacht aan een combinatie D.W.S., Blauw Wit en Ajax. D.W.S. zou ons berich ten of ze meedeed, eventueel op speciale condities, doch hierom trent hebben wij, tot de vastgestelde datum afwachtende, niets gehoord, hetgeen ons niet elegant voorkomt. Derhalve hebben Blauw Wit en Ajax in grote lijnen het vol gende besloten: Vanaf 7 October 1956 zullen beide verenigingen in combinatie een voetbal-toto onder hun werkende en ondersteunende leden houden, waarvan de opbrengst gelijkelijk zal worden gedeeld. Om te voorkomen dat U zegt, had ons nu maar eens kennis laten maken met deze toto, doen wij U hierbij toekomen, of wordt U separaat toegezonden, een formulier, waarvan de in houd voor zich zelf spreekt en waarvan U al of niet gebruik kunt maken. W. F. VOLKERS. 19 September 1956. Donderdag 20 September vierde onze donateur de heer G. J. Hulscher het 25-jarig bestaan van zijn zaak. Uit een druk be zochte receptie Restaurant „Oesterbar", piekfijn voor elkaar bleek dat de jubilaris (lid van het zo langzamerhand be faamd geworden „schauw-elftal"vele vrienden telt. Hij (en zijn vrouw natuurlijk) werden letterlijk en figuurlijk in de bloemen gezet en ook aan cadeaux ontbrak het niet. We zagen een fruitmandje, dat de deur niet in kon en vele andere be gerenswaardige artikelen. Je moet er maar goed opstaan! Van deze plaats onze hartelijke felicitaties met dit jubileum en in goede gezondheid op naar de „Vijftig". BROWN. Spelmoment uit de wedstrijd AJAX-G. V.A. V. (4-2) Doelman Roffel onderschept een hoge voorzet. Michels kan toch niet bij de bal en onderzoekt dus maar de kwaliteit van Roffel's shirt

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1956 | | pagina 7