Voor Telerlsie, Radio, Grammofoon en Bandrecorders n... AS BEEKBRUSSE Veluwse post Ditjes en Datjes 4 DORP OP DE VELUWE Herfstmaand 1956. Met mijn neus in de ere-divisie-boter! Een vergeten brief. Naklank Marius KoolhaasWim Volkers. Nauwelijks terug in patria of ge hebt me kunnen vinden op 't Kasteeltje van Spangen, zo maar tussen de élite van good old Sparta, knus en gezellig. De eerste Ajacieden, die ik de hand kon drukken waren onze prominenten van de Commissie Betaald Voetbal, amigos Vunderink en Keizer en het was trouwens aan hen te danken, dat ik snel en puik mijn zetel tussen de 18.000 toeschouwers op Spangen kon innemen. Nog vers in het geheugen de strijd tussen een Peruaans elftal en een Spaans (begin Juli in Lima, Peru) was ik hoog gespannen de kennismaking met het Nederlandse ere-divisioneel voetbal te maken. Ik kan direct zeggen: zoals Sparta en Ajax beiden in de eerste helft van deze wedstrijd speelden, is het niveau me meegevallen. Waarin dit Nederlandse voetbal tegenover het gemiddelde Zuid-Amerikaanse prof-voetbal nog beslist te kort schiet is het vernuft „om te gaan staan waar de bal komt", of in goed voetbaltaaltje gezegd: het plaatsen. Sparta evengoed als Ajax schiet hierin te kort en dat kan zelfs een tacticus als Terlouw niet goed maken. Ik vond de tweede helft een surrogaat van de eerste. Ajax stond twintig minuten met de rug tegen de muur! Zat niet mademoiselle Fortuna bij Pieters Graafland enkele malen op de bovenlat? Ge had die Sparta-aanhang eens moeten horen, ofschoon één roep uitging over de saves van onze goalie. Al met al: een goede wedstrijd en mijn indruk is, dat we in deze Ere-divisie een duchtig woordje zullen meepraten, want Gé van Dijk heeft een ploeg zoals ik lange tijd niet heb gezien in het rood-witte shirt. Good luck, mannen. Een vergeten brief. Beste Brown, bij het uitpakken van mijn papieren bij terugkomst van mijn jongste trip naar Latijns-Amerika vond ik (let op, nou komt 't) een niet geposte brief aan een zekere Mr. Brown in Duivendrecht! Door een misverstand (vermoedelijk op een laat uur?) tussen paperassen gegleden i.p.v. in een brievenbus. Sorry! Wat er in stond? Een mooi verhaal over de wedstrijd Lima v. Barcelona in het Estadión Nacional te Lima begin Juli 1956. De clou van de avond (er werd des avonds gespeeld) was niet de wedstrijd, doch de uitbundige hulde gebracht aan 's werelds meest beroemde doelverdediger Zamora, die als coach van het Barcelona-team fungeerde. Deze knaap, die ik een vijf en twintig jaren geleden in Spanje meermalen heb zien spelen, is nu een goedmoedig utziend dikbuikig mannetje geworden, maar hij is „bij ons" in Lima gehuldigd als een filmster. De hele Peruaanse heftigheid laaide op tot een or kaan, met gewuif van zakdoeken en „viva" 's, dat je dacht o. I. heer te zien binnenkomen. Zijn elftal won, met 21. De mop van de wedstrijd was „DE" penalty. Een penalty in een match tussen deze zwarte Perua nen (de spelers komen gewoonlijk uit de kuststreken, waar nog vele zwarte broeders wonen en werken) een penalty is een drama. Alles gaat staan. Alles brult. Maar de spelers van het elftal, waartegen de strafschop moet worden genomen, gaan zitten. op de bal. Zijn er met geen mogelijkheid af te slaan of te duwen. Het is een protest tegen het toekennen van de strafschop, een belachelijk maken van de scheidsrechter. Een misselijke vertoning. Het einde van de grap: de referee stompt de spelers er af, politie is in afwachtingkloppartij? Na eindeloos geharre war. de spelers achter de lijnmaar vast geen 9 meter. Schop: goal. Publiek: fluiten en schreeuwen: loco, loco. idioot, idioot. Geef mij maar ons faire Nederlandse voetbal. En onze betere manieren. Naklank Marius Koolhaas'Wim Volkers. Het afscheid van Marius en de entrée van Wim vielen juist in de tijd, dat ik voor enige maanden ons land moest verlaten. Dit maakte het niet mogelijk mijn gevoelens te uiten en enkele woorden te schrijven over deze belangrijke gebeurtenis in onze vereniging. Na veertig jaren dienst moet het voor Marius Koolhaas wel moeite gekost hebben, de directe contacten met het verenigingsleven om te zetten in indirecte, want hoe ook, Ajax en de mens Koolhaas zijn eng verweven met elkaar. Ik heb respect voor het besluit, dat enerzijds van de intelligentie getuigt van ridder Marius Koolhaas: op het juiste moment de bestuurshamer overgeven. Het kiezen van het juiste moment: hoevele malen heb ik na gebeurtenissen of moeilijkheden in Ajax naderhand overlegd: Marius deed het goed! Mogen we hem nog lang behouden. Wim Volkers is evenals Marius Koolhaas een „integrerend" bestanddeel van onze club. Onafscheidelijk verbonden. Een man, die in de maatschappij zijn carrière opbouwde en die ons aller vertrouwen heeft om de verantwoordelijkheid van de top-functie te verstaan en te beheersen. Hartelijke wensen voor een langdurig voorzitterschap voor Wim Volkers, wiens optimisme en gevoel voor humor, naast zijn ervaring en ver knochtheid aan Ajax, alle garantie bieden. VLOKKIE. Op 1 September j.l. waren vele leden getuigen van de ter aardebestelling van ons ere-lid en oud-bestuurslid de heer Theo Brokmann Sr. Het was opmerkelijk, dat vele oudere leden aanwezig waren, mannen, die met Theo jaren en jaren hebben samengewerkt en die voor al hetgeen hij voor onze vereniging heeft verricht, grote bewondering hadden. Zo terecht heeft onze voorzitter Wim Volkers in het vorige clubnieuws ge schreven, dat een belangrijke figuur van ons is heengegaan. En het bewijs dat wij dit hebben begrepen, was de grote be langstelling op deze trieste Zaterdagmorgen. Het competitievoetbal is begonnen en zoals verwacht mag worden, zullen vele tienduizenden des Zondags de voetbalvelden bezoeken om speciaal het hoofdklasse-voetbal te gaan zien. Wij hebben de afgelopen Maandagen diverse sportbladen er eens op nagelezen en zoals daaruit blijkt, schijnt er wel beter gevoet bald te worden dan het afgelopen seizoen. De zware druk waar onder in het vorige seizoen moest worden gevoetbald, is geluk kig verdwenen en men kan zich nu meer op de techniek gaan toeleggen, dat hopen wij tenminste van harte. Door de ver betering van de lichamelijke conditie der spelers zullen deze beter tegen een stootje bestand zijn en beter hun tegenstanders kunnen ontwijken. Ook het sneller afspelen van de bal komt het spel ten goede. Als nu nog de nodige variaties door de spelers in het spel kunnen worden gebracht, dan geloven wij dat binnen afzienbare tijd het peil van het Nederlandse voetbal op bevre- Neem vast een spaarkaart voor de le aanbetaling Vakkundige plaatsing. Prima service Betaling binnen 3 maanden zonder rente, over 12 maanden Bonneostr8-14 slechts 6 pet. Tel54251

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1956 | | pagina 4