F. DAZERT ••Liberty** Paleisstraat 3 ENGELS SCHOEISEL •I a bo-eli room I*. F. A. Marcelis A. vail Wees ék Zonen Quellijnstraat 98- 100, Telefoon 790018, J. Bieshaar Restaurant en Snackbar Damrak 61 (naast de Cineac) Amsterdam-C. 13 Clubgenoten, wij zijn aan het einde van ons Honkbaloverzicht, hoewel wij in de „wintermaanden" met diverse berichten nog hopen terug te komen. De „grote" voorstellingen zijn afgelopen. Het doek gaat dicht en de knuppels op „stal". Bedankt redactie voor de ruimte en vraag nog excuus voor mijn wat moeilijk handschrift. W. N. Ongetwijfeld zullen de prominente spelers uit voorgaande jaren bij de reis van het nationale team naar Amerika gedacht hebben: „Zoiets hadden wij ook eens mee moeten maken." De „uitjes" waren vroeger dun gezaaid en een reis naar Liverpool en Parijs waren hele gebeurtenissen. Als wij de verhalen van onze honkballers die naar Milwaukee geweest zijn zo aanhoren, dan is deze trip in een woord „fan tastisch" voor hun geweest. Dat ons nationale team kansloos was, och, dat stond reeds bijvoorbaat vast, want de ploegen die daar bij elkaar kwamen kunnen wij buiten ons eigen land gerust als „semi-prof" betitelen. Wij kunnen ons voorstellen dat tijdens de training aldaar en die onder leiding stond van een „man van de honkbalweten schap" onze mannen een minderwaardigheidsgevoel over hun hebben gekregen, want op praktisch alle onderdelen van het honkbalspel werden alle mogelijke correcties door hem aan gebracht. Enfin, rijk aan ervaring zijn onze landgenoten teruggekomen met „herinneringen" om nooit te vergeten. Dat in ons land ook de jeugd steeds meer belangstelling voor honkbal krijgt bleek wel in Tilburg, waar met medewerking van de Gemeentelijke autoriteiten en de vereniging „Pacifico", diverse straatcompetitiewedstrijden werden gespeeld, die Til burg dagenlang in spanning hebben gehouden. Dat was prima georganiseerd, Pacifico. Door het bedanken van Spanje die in 1957 het Europees kampioenschap zou organiseren zijn deze op losse schroeven komen te staan, dus ook in de plannen van de „Commissie Spanje", die tot taak had om plm. 4000.te verzamelen om de reis van onze landgenoten mogelijk te maken. Het is echter niet uitgesloten, dat misschien Nederland in 1957 deze kampioenschappen zal organiseren. In een bespreking van deze „commissie Spanje" met het bestuur van de K.N.H.B. is naar voren gekomen, dat hiervoor plm. 35.000.op tafel moeten komen. Dat is een heleboel geld. Ondanks dit grote be drag zal echter door middel van o.a. een loterij getracht worden de nodige gelden te verzamelen. Een zeer zware taak, die zeker kan slagen als iedere honkballiefhebber zijn medewerking wil verlenen door o.a. het kopen of zelf verkopen van loten. Zeer binnenkort zullen hierover nog nadere gegevens worden bekend gemaakt. Op uitnodiging van de K.N.H.B. speelde op 22 September ons team in Arnhem een demonstratiewedstrijd tegen D.O.S. uit Utrecht. Met een bus trokken onze clubgenoten naar het fraai gelegen Vitesse-veld. Wij hopen dat deze wedstrijd bij het Arn hemse publiek in de smaak gevallen zal zijn. Voor Uw Chroom werk Brood- en Banketbakkerij Zeedijk 15 Tel. 42573 Amsterdam De beste borrel Verkrijgbaar in elke goede slijterij Indien niet voorradig bel ons op: 3 54 58 - 48880 en Uw slijter bezorgt het U thuis Onze laatste competitiewedstrijd tegen R.C.H. is door ons team met 84 gewonnen. Zodoende werd dus revanche ge nomen voor de destijds geleden 95 nederlaag in Haarlem. Ed Staller en Woutje Pelser waren goed op slag en noteerden beide twee honkslagen. Door dit resultaat is ons team op een gedeelde derde/vierde plaats terechtgekomen met alleen H.H.C. en O.V.V.O. boven ons. Het „tweede negental" bezet de tweede plaats in haar afde ling, terwijl de juniores eveneens de tweede plaats bereikten. Al met al dus behoorlijke resultaten terwijl in de diverse toer nooien nog werden buitgemaakt: „Bevrijdingsbeker (definitief), Herinneringsschild P.S.V. en twee bekers. Toch zal in de eerste plaats „het tweede" team het volgende seizoen moeten proberen te promoveren, zodat dan het verschil in klasse-indeling tussen het „eerste" en „tweede" team kleiner wordt, waarmee dan tevens de sprong voor „reserves" voor het eerste team niet te groot is.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1956 | | pagina 13