Het gaat om mensenlevens Sportmagazijn Leo van de Kar Koopt bij ooze adverteerders 'Bonthuis „DE BLAUWVOS" BONTMANTELS - STOLA's - COLLIERS Goede prestaties CEINTUURBAAN 149- 153- 155 Telefoon 72 89 87 A. F. STRIKKERS 10 „Operatie geslaagd, patiënt overleden." Nog nauwelijks 25 jaar geleden moesten zelfs de knapste chirurgen dit trieste resultaat van tijd tot tijd vaststellen. De operatie was kundig uitgevoerd, complicaties waren niet opgetredenmaar de patiënt had de ingreep niet doorstaan. Aan shock was hij be zweken. Sinds de ontdekking van de bloedgroepen door Dr. Karl Landsteiner in 1908 en de ontdekking van de Rhesus-factor in 1940, waardoor de medische wetenschap tenslotte de geheimen onthulde, die het toedienen van bloed van een donor aan een door bloedverlies verzwakte patiënt tot dan toe hadden ver hinderd, werden de levenskansen van ieder, die een zware operatie moest ondergaan, veel groter. Bloedtransfusie helpt hem de lichamelijke krachtproef te doorstaan. Maar nog was men er niet. Bij een ongeluk moest men de bloedgroep van het slachtoffer vaststellen en een donor met dezelfde bloedgroep moest aanwezig zijn. Slaagde men niet binnen de fatale tijd op deze wijze een verantwoorde bloed transfusie toe te dienen, dan vermeldde het rapport als doods oorzaak toch weer: bloedverlies. Ook in die gevallen beschikt men thans over het redmiddel: bloedplasma; met gedestilleerd water weer vloeibaar gemaakt, kan het een mensenleven redden. Maar voor de bereiding van plasma is bloed nodig. Tienduizenden Nederlanders zijn bereid gevonden voor dit doel een halve liter bloed af te staan. In het Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van Het Nederlandsehe Roode Kruis worden sera en medica menten bereid uit mensenbloed. Om U een voorbeeld te noemen: Vroeger was het bijna onmogelijk een z.g. „bloeder" (haemo- philie) te opereren. Deze patiënten, bij wie het geringste wond je een niet te stelpen bloeding veroorzaakte, konden zelfs geen kies laten trekken zonder levensgevaar. Tegenwoordig kan men deze mensen inspuiten met fibrinogeen en hun wond bedekken met fibrineschuim of met fibrinedraden, waardoor de bloedin gen worden tegengegaan of gestelpt. Ook het thrombine, dat uit bloedplaatjes wordt gemaakt, is een belangrijk bloedstel pend middel. Aan dergelijke middelen hebben velen hun leven te danken. Zij zijn gevonden dank zij het naarstig zoeken der wetenschaps mensen en zij kunnen vervaardigd worden dank zij de offer vaardigheid van mensen, die hun bloed vrijwillig geven om het leven van anderen te redden. Het Nederlandsehe Roode Kruis brengt die mensen samen, getrouw aan de hoge principes van mensenliefde en hulpvaardigheid waarvoor het steeds in het strijdperk moet en wil treden. Gelukkig is men dus niet meer gedwongen werkeloos toe te zien, als iemand door bloedverlies dreigt te bezwijken. De dok toren hebben de kennis; en ieder gezond mens tussen 18 en 65 jaar kan, zonder risico voor zijn eigen gezondheid, het mid del verschaffen. Wanneer U zich als bloedgever opgeeft, krijgt U een uit nodiging voor de keuring. Ten hoogste één maal in de zes maanden mag U bloed afstaan. Het afnemen van het bloed geschiedt slechts, indien hierdoor geen gevaren te duchten zijn voor de gezondheid van de donor. De Afdeling Amsterdam van Het Nederlandsehe Roode Kruis roept U op, zich als donor te melden. Reeds 8000 donors staan geregeld hun bloed af. Nog 2000 zijn er nodig, om aan de voortdurende aanvragen te kunnen voldoen. Bedenkt, dat ieder die thans gezond is, binnen een uur in een zodanige toestand kan verkeren, dat hij zijn leven dankt aan onbekende mensen, die het ideaal van de naastenliefde op deze wijze verwerkelijkten! Wilt U ook tot die groep behoren? Meldt U dan aan bij de administratie van de Bloedtransfusiedienst, Eerste Helmers- straat 17, tel. 83456, of bij het kantoor van de afdeling Am sterdam, Paulus Potterstraat 2, tel. 711111. zijn slechts mogelijk als U in het bezit bent van een perfecte lichamelijke conditie en uitstekend schoeisel en kleding weet wat U nodig heeft Permanente camping show Wist U dat wij een speciale afdeling hebben voor le klas sportieve kleding Voor Uw wintersportreis slaagt U bij ons stellig Moderniseren Bontbewaring Reparatie KONINGINNEWEG 255, Tel. 95701, Amsterdam-Z b.d. Amstelveenseweg, tramlijn 1-2-16

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1956 | | pagina 10