Marius zoals ik hem zag Mr. F. H. C. van Wijk, wethouder van de gemeente Amsterdam, speldt Marius Koolhaas de Koninklijke onderscheiding op Het was mij door ambtelijke omstandigheden niet mogelijk de afscheidsreceptie van onze Marius bij te wonen. Natuurlijk heeft zulks auteur dezes verdroten, maar de lezer van dit orgaan zal begrijpen, dat ik achteraf niet per brief of kaart de nieuwe Ridder in de Órde van Oranje-Nassau (Marius eques) heb gecomplimenteerd. Ik doe dat anders en te Uwen overstaan. Want een zeer beschei den donateurtje (sinds tientallen jaren) uit Uw midden, levend in de diepe schaduwen van het verenigingsbestaan, zij het dan met snel kloppend Ajax-hart, wilde herzeggen wat hij op 29 September 1955 al in de benedenfoyer van het Ajax-stadion te berde had gebracht. Door geheel onvoorziene omstandigheden presideerde donateurtje voornoemd immers bij die gelegenheid een commissie, waarin Kool haas een vaak sterk op de voorgrond tredende figuur bleek te zijn. Het ging om een zaak, die de commissie naar Kick Geudeker's voorspellingen nóóit in twee maanden zou kunnen klaar stomen: de „habbekrats" der nieuwe reglementering Deze profetie gehoord, stónd het komiteit erop zeer apert het tegendeel te bewijzenEn dat zulks is geluktwas mede Marius' grote verdienste. Want hij heeft de R.C. schier elke avond van dat veel vuldig Augustus-samenzijn verbaasd door zijn verbluffende histo rische Ajax-kennis. Er kon haast geen onderwerp in de beraadsla gingen aan de orde komen, of Marius wist, aan de hand van bepaalde gebeurtenissen uit het verleden, het noodzakelijke of duidelijk-onge- wenste van een bepaalde zienswijze aan te tonen. R.C. voorschreven, door een nog niet geheel opgehelderd misver stand in meerderheid bestaande uit weinig geëeme, bord- en tegel- loze, donateurs doch Ajax ten zeerste toegedaan, louter om den Ajax-wille is Af. Koolhaas, Ridder O.N., voor deze hulp en constant-vriendschappelijketegemoetkoming uitermate erkentelijk. En haar voorzitter, zonder raadpleging of mandaat van onderwerpelijk komiteit, zou daarvan nog eens op deze plaats willen getuigen, enige ogenblikken daartoe het ondoorgrondelijk schaduwenrijk van het „red-white-empire" verlatende, doch daarop zich weder schielijk te rugtrekkende naar het zoveelste plan. Het 21-jaren-plan(of is het soms nóg langer?) is ten opzichte van dit, alleszins te verwaarlozen, onder steunend lid voortreffelijk gelukt. Waarvoor, geheel in het voorbij gaan, enig huldebetoon aan de geniale initiatiefnemers Maar wat Koolhaas betreft, hij worde in één naam genoemd met de drie zo bekende Marii uit de roemruchte Romeinse geschiedenis (U vergelijke bij voorbeeld het Klassisch woordenboek van de Ro manist Prof. Dr. W. Hecker). Zéér verdienstelijk maakte ook deze Vierde zich, en dan voor onze allerdierbaarste vereniging: RENE MERITUS DE SOCIETATE NOSTRA! E. W. CATZ. De heer Volkers overhandigt een Engelse klok, het cadeau van de vereniging

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1956 | | pagina 3