SaKUONKBAL Reisbureau Maarse Kroon voor Uw uitwedstrijden in Europa 8 Nog enkele weken resten en dan vertrekt ons nationaal honkbalteam naar Italië om deel te gaan nemen aan de Euro pese kampioenschappen. Over de voorbereidingen inzake trai ning enz. heb ik u reeds iets in onze vorige clubbladen mogen vertellen. Het zal zeker niet alleen een ,,vacantiereisje" worden want de wedstrijd (en), voor zover bekend zal er volgens afvalsysteem gespeeld worden, die onze landgenoten te wachten staan zullen zeer zwaar zijn. Spanje, Italië en in zekere zin ook de Belgen willen hetzelfde resultaat behalen als onze ploeg, n.l. een Europees kampioenschap. Indien het onze landgenoten zou gelukken om met een Euro pees kampioenschap thuis te komen dan zal dit een zeer grote propaganda voor onze honkbalsport betekenen want zo'n resul taat spreekt nu eenmaal veel meer tot de massa dan de fraaiste uitgevoerde propagandafolder. Speciaal wensen wij onze beide Ajacieden A. Hordijk (o.a. als reisleider) en Herre Kok het allerbeste toe en wie weet Enfin de huid maar niet verdelen voordat de beer geschoten is. Ik denk zo dat ongezien het te bereiken resultaat de redactie en clubgenoten het op prijs zullen stellen indien wij via ons clubblad iets over jullie „belevenissen" mogen vernemen. AJAX WINT DEFINITIEF DE „BEVRIJDINGSBEKER". De destijds onbeslist (33) geëindigde finale tegen A.B.C. zie hiervoor ons vorig clubnieuws met als inzet de „Be vrijdingsbeker" werd ditmaal onder fraaie weersomstandig heden op 2e Pinksterdag opnieuw verspeeld. Hoewel ons team met drie invallers aan de start verscheen namen onze clubgenoten direct het heft, of beter de knuppel, vaardig in handen. Jan ter Heid.e toonde al direct dat hij „het vak" als catcher nog niet verleerd was terwijl ook Eddy Drewes in het veld diverse fraaie vangen op zijn naam bracht. In de eerste en tweede inning namen de onzen reeds een 50 voorsprong door fouten van de A.B.C.-ers en honkslagen van Walker, Staller en een prima op maat gegeven stootslag van Pasteuning. Mede door goed veldwerk van Ajax kregen in het verdere verloop onze gastheren zeer weinig kansen terwijl door honkslagen van diverse clubgenoten de score nog kon worden opgevoerd tot 80. Niet alleen het definitief veroveren van deze grote zilveren beker, maar ook de herinnering aan de naam van deze trofee is een bezit waarop wij trots mogen zijn. COMPETITIE. AjaxT.IJ.B.B. Na de twee nederlagen tegen H.H.C. en O.V.V.O. kon ons Overtoom 477 bij de Zocherstr. - Tel. 85252 team zich enigszins herstellen. Deze wedstrijd kenmerkte zich door een nogal wisselend scoreverloop. Via 01 werd het door een safehit van Weppner 11 terwijl door een veldfout van een der Haarlemmers de stand zelfs 21 in ons voordeel werd. Maar in de zesde en zevende inning namen onze gasten een behoorlijke voorsprong. Een homerun van De Wild bracht o.a. drie punten op en toen in de zevende inning de derde nul pas gevallen was wees de scorekaart 27 voor T.IJ.B.B. aan. Maar in onze gelijkmakende slagbeurt kon deze achterstand worden teruggebracht tot 67. Veldfouten brachten Weppner en Rien van 't Slot op de honken en de honkslag van Neefjes bracht de stand toen op 37. Jammer was dat Wim en Rien op velderskeus ballen van Walker en Kok sneuvelden maar W. Prins wilde toen niet voor De Wild onderdoen en sloeg eveneens een homerun die drie punten opbracht. Maar opnieuw wist T.IJ.B.B. een punt te scoren (68) ondanks de moedige sprong van Prins over de sloot. In onze laatste slagbeurt zaten reeds spoedig twee Ajacieden voor nul aan de kant maar door 4 wijd en een veldfout kwamen twee spelers op de honken. Dick van der Berg zorgde toen nog voor de verrassing door met een tweehonkslag zijn clubgenoten binnen te brengen (88). Onze laatste kans ging teloor door een vang in 't buitenveld. Een gelijk spel dus, maar op 't nippertje, mannen. AjaxSparta. Deze wedstrijd is van beide zijden een aardige en spannende match geworden. In totaal werden slechts drie veldfouten ge maakt wat een behoorlijk resultaat was. Pas in de vierde inning kon de score worden geopend. Door een fout van Sparta's derde honkman kon Van 't Hof op de kussens komen en werd toen door een fraaie tweehonkslag van Herre Kok „thuis" gebracht. Jan Neefjes wilde niet onderdoen en bracht door een vinnige klap onze pitcher binnen (20). Twee innings later werd het 30 door safe-hits van Walker en Kok. Maar Sparta gaf de moed niet op want door twee veldfouten en honkslagen van Ras en Hendriks, gevolgd in de achtste inning door een tik van Fabri was de stand weer gelijk (3—3). Deze stand was slechts van korte duur want Jan Neefjes en A. Kraan zorgden voor het nodige vuurwerk (43). Door goed veldwerk kregen de Rotterdammers toen geen enkele kans meer! Dat waren twee waardevolle punten mannen! R.C.H.Ajax. Hoewel in de eerste inning Ajax een 10 vooorsprong kon nemen Rien van 't Hof tipte als eerste de plaat aan wisten de R.C.H.-ers in hun volgende slagbeurten de leiding over te nemen en het gelukte hen deze niet meer af te staan. Over het geheel genomen zat er in onze ploeg geen vaart en door twee goede dubbelspelen van de Haarlemmers ontnamen zij bij de on%en de moed om terug te komen. Als van de achter stand één punt kon worden afgeknabbeld scoorden de R.C.H.-ers er juist weer twee. Mede door een wat ongelukkige beslissing van de scheids^- rechter Herre Kok werd uitgegeven juist toen wij in een kansrijke positie kwamen raakten wij er helemaal uit en bij het sluiten van de negende inning behaalden de R.C.H.-ers een verdiende 95 zege, wat voor deze ploeg tevens haar eerste overwinning in deze competitie betekende. Kom, clubgenoten, tegen Kennemerland moet er uit een ander vaatje getapt worden. AjaxKennemerland. Er is woord gehouden in deze voor ons zo belangrijke wed strijd bij winst kwamen wij dan op zeven punten uit evenzo veel wedstrijden en werd door de gehele ploeg, waarin enige veranderingen waren aangebracht, met veel geestdrift gespeeld. Al direct werd het „veld" van Kennemerland onder druk gezet maar mede door o.a. een fraai dubbelspel kon zij het scoren voorlopig voorkomen. In onze derde slagbeurt was zij echter tegen de tweehonkslagen van resp. Kok, Prins en Staller niet bestand. Met een 50 voorsprong voor de onzen werd deze inning afgesloten. Regelmatig is toen door ons deze voorsprong vergroot ge worden. Een homerun van Walker bracht twee punten op terwijl div. goede vangen en dubbelspelen onze tegenstanders geen enkele kans gaven om tot daden over te gaan. Het werd uiteindelijk een daverende 180 overwinning. A. Kraan speelde een prima partij als catcher terwijl ook Herre Kok er steeds beter inkwam. Verder zij nog opgemerkt dat ondanks de grote nederlaag

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1956 | | pagina 8