Productiviteitcijfers Autoverhuur en Rijschool pg GloB©'1 20 Het Pinksterweekeinde heeft ons enige kopzorgen gebracht, die tenslotte nogal meevielen, maar het heeft over diverse clubs reeds het vonnis voltrokken. In beide afdelingen zijn reeds vijf definitieve slachtoffers aangewezen en de kans is groot dat het aantal op 27 Mei nog groter zal zijn. De strijd om de punten is steeds zwaarder en een kleine voorsprong tracht men door ver dedigend spel te consolideren, waardoor de score laag blijft. Afd. A bracht met 62 doelpunten in twee dagen haar aantal op 939 en de 54 goals die Afd. B bij elkaar schopte, deed haar aantal tot 1029 stijgen. Vitesse geeft zich tegenover elke tegen stander voor de volle 100 procent en V.V.V. '03 met een gelijk spel en Amsterdam met een nederlaag, moesten dit ondervinden. D.O.S. knapte met 10 goals in twee wedstrijden haar doelgemiddelde op en is nu topscorer in de hoofdklasse. De eerste vier zijn: D.O.S. 88; Enschede 87; Feyenoord 86; P.S.V. 84. Met slechts 29 tegenpunten heeft V.V.V. reeds 31 tegen standers overduidelijk gemaakt, dat met haar verdediging niet te spotten valt. Donderdag 24 Mei zullen de enkele inhaalwedstrijden, als mede de elf minuten van S.H.S.—Elinkwijk aan de beurt komen, waardoor vóór Zondag 27 Mei een juiste kijk in Afd. B naar voren zal komen. Evenals bij een biljartwedstrijd de arbiter wanneer hij ,,en nog drie" annonceert en de te maken carambole verre van safe is, de speler nerveus reageert, zo zullen op Zondag 27 Mei vele van de 396 hoofdklassespelers last hebben van nerveusiteit. Ook Ajax heeft nog enkele punten nodig om in de Ere divisie te komen, jongens de tanden op elkaar, tegen Excel sior moet dit kunnen. Veel succes! De twee inhaalwedstrijden die op 24 Mei in Afd. B. werden gespeeld, leverden deze afdeling 11 doelpunten op, waardoor het totaalaantal 1040 werd en de achterstand van onze afde ling tot 101 goals steeg. B.V.V., D.F.C., M.V.V., G.V.A.V., Alkmaar en Sittardia moe ten in de laatste drie wedstrijden uitmaken, wie de achtste en negende plaats zullen bezetten. Na de resultaten van 27 Mei zullen de vuurlinies van onze afdeling alle hoop moeten opgeven om de achterstand op hun collega's van Afd. B tot onder de honderd doelpunten te kunnen beperken. Tegenover de moeizaam verkregen 23 doelpunten in onze afdeling, stelden de scherpschutters in B er 43. De totalen wijzigden zich nu als volgt A 962 B 1083. De Westelijke productiviteit in Afd. A viel met 14/9 tegenover het Zuiden nogal mee, maar zeven clubs zagen geen kans om de keeper te verschalken. De uitslag van de dag was Sparta Amsterdam 14, een prima prestatie van de Zwarte Schapen die tevens tot de eerste thuisnederlaag van de Spangenbewoners leidde. Vier goals op het N.A.C.-terrein en hetzelfde aantal binnen onze muren, rekent u maar uit wat er nog overblijft. In Afd. B bleven slechts 3 clubs zonder doelpunten, maar in Schiedam was het feest voor de schutterij, 9 stuks, terwijl het publiek bij M.V.V. en Rapid het met „slechts" acht en zes doel punten moest stellen. Gedurende het gehele seizoen maakte ik u opmerkzaam op de slechte kansen die Alkmaar had om zich met een negatief doelgemiddelde boven de demarcatielijn te handhaven en na de resultaten van 3 Juni zal de kop van Noord-Holland wel zonder een ere-divisieclub blijven. D.O.S. blijft de leiding behouden in de topscore met 89 maar Enschedé, P.S.V. en Feyenoord kunnen in de resterende twee wedstrijden de Utrechtenaren misschien nog passeren. Na D.O.S., Sparta, Feyenoord, Elinkwijk, Enschedé, Rapid J.C. en Willem HP.S.V. zal de stand zich misschien enigszins wijzi gen. Aan de schotel die de competitieleider het publiek in deze vier wedstrijden voorzet, behoeft geen hors d'oeuvre te worden toegevoegd. Zondag 3 Juni is voor onze vereniging een gouden dag geworden: WE ZIJN ER! en na op 21 Mei 1956 reeds 40 jaar onafgebroken eerste klasser te zijn geweest, hebben wij nu een plaats in de ere-divisie ver overd en misschien lukt het ons om op 21 Mei 1966 onze „gou den bruiloft" te vieren. Op de voorlaatste wedstrijdzondag bleef de productiviteit in beide afdelingen ongeveer gelijk, onze afdeling had aan zeven stuivers genoeg, terwijl Afd. B. de prijs tot 36 verhoogde, de totalen werden resp. 997 en 1119. Met 2 clubs minder scoorden de zeven Zuidelijke vertegen woordigers vijf doelpunten meer, dan de vuurlinies uit het Westen, 19 tegenover 14 en onze degraderende Oostelijke vrien den completeerden met twee goals het totaal. Drie wedstrijden met 5, twee met 4 en een ontmoeting met 7 goals, waren de topprestaties voor de liefhebbers van veel doelpunten. D.O.S. verspeelde de leiding in de topscore, door geen enkel doelpunt te fabriceren. Stand van de eerste vier: P.S.V. 92; D.O.S., Feyenoord en Enschdé 89. De verrassing van de dag in Afd. B was de nederlaag op eigen veld van Enschedé tegen Rapid J.C. 16! Als de Van Melis-mannen op de laatste dag, tegen de andere minder sterke Oostelijke vertegenwoordi ger, de Graafschap, de sloffen er eens erg hard onder zetten, maken zij met hun 84 doelpunten nog een kans om bovenge noemd kwartet op de valreep te kloppen. Met 18/6 tegenover 17/9 voor het Westen toonde het Zuiden toch nog altijd productiever te zijn. Twee wedstrijden met zeven goals en een ontmoeting met 6 waren weer feiten die Jan Publiek tot tevredenheid stemde. Buiten eventuele beslissingswedstrijden is de competitie op 10 Juni beëindigd en voor de aanvang van deze laatste, nog zeer belangrijke competitiedag zal het in den lande klinken: Helpers weg Laatste ronde Geeft elkaar de hand! Buiten een beslissingswedstrijd om de negende plaats in Afd. B. tussen G.V.A.V. en D.F.C. zijn de vonnissen op de tiende Juni geveld. In onze afdeling mag N.O.A.D. als bezetter van de plaats op de demarcatielijn, proberen om zich tegenover R.C.H., H.D.V.S., K.F.C. en de winnaar van bovengenoemde besl.wedstrijd, in de ere-divisie te plaatsen. Vreugde en leed kenmerkten zich op deze tiende Juni en de Verhuur en administratie: Sarphatipark 19 Amsterdam-Z. Telefoon 793491 Luxe verhuur van Volkswagen tie Luxe - Opel Alle wagens van 1955 en 1956 Verzekering: All Risk TARIEF Volkswagen de Luxe '55 en '56 Opel '55 en '56 Per weekdag Zon- of feestdag Weekeinde Zaterdas *3 uur tot w ecK-emue Maandagmorgen 8 uur 1 week 14 dagen f 10.— en f 0.06 p. km. „12.50,, „0.06 19.- „0.06 70. „0.06 „135.- „0.06 f 13.—en f 0.06 p. km. 15. 0.06 22.- 0.06 85.- 0.06 165.- 0.06 Autorijschool met gediplomeerde instructeurs K.N.A.C.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1956 | | pagina 20