Meeuwsen- Confectie Ditjes en Datjes Uit de ziekenkamer Dankbetuiging Speciale aanbieding Een goede sigaar 19 Hoera, we zijn er. De ere-divisie is bereikt. Voor velen onzer ligt een tijd van spanning en onzekerheid achter de rug. Niet in het minst voor de spelers van ons eerste elftal, die dit seizoen wel onder zeer zenuwslopende omstandigheden hebben moeten spelen. Wij zijn hun dan ook dankbaar dat zij deze ere-afdeling hebben bereikt en zij onze vereniging hebben gebracht op de plaats waar wij haar zo gaarne zien. De spelers gaan nu een rustige vacantie tegemoet om weer de nodige spirit op te doen voor het komende seizoen, dat naar wij vertrouwen de bekro ning moet worden van de drastische splitsing van de laatste twee seizoenen nl. beter voetbal onder normale omstandigheden. Jammer dat Henk Elzer in een der laatste wedstrijden een enkelbreuk opliep. Van harte spoedig beterschap Henk. Ons tweede elftal behaalde Zondag 10 Juni het kampioen schap van zijn afdeling door de laatste wedstrijd tegen Storm vogels 2 te winnen. Proficiat jongens, dat was kranig werk! Ook in onze amateur-af deling mogen wij enige kampioenen noteren bij de seniores en onze jeugdafdeling. Apropos hebt u gelezen van de successen die ons juniores-elftal in diverse tournooien heeft bereikt. Bij het Pinkstertournooi van Blauw wit een derde plaats, achter de sterke Engelse jeugdelftallen van West Bromwich Albion en Everton. In het Enschede- tournooi een eerste plaats en bij A.D.O. een vierde plaats uit een veld van zeer sterke jeugdelftallen en „last but not least" behaalden onze juniores het kampioenschap van hun afdeling. Een felicitatie voor dit kranige elftal. bijzonderheden, terwijl van elk van deze clubs de 22 belang rijkste spelers worden genoemd met hun personalia, zoals ama teur- of prof-status, geboortedatum en -jaar, burgerlijke staat, beroep, liefhebberijen, adres, gespeelde wedstrijden voor het Ned. elftal enz. Dit boekje, dat een ieder die enige belangstelling voor de voetbalsport heeft, veel lezenswaardig nieuws biedt, kan be steld worden door 2.20 1.95 plus 0.25 voor porto en ver pakking) te storten op postgiro 541231 van A.B.C. voor Handel en Industrie N.V., Fonteinlaan 3 te Haarlem of per postwissel aan hetzelfde adres. Voor de aanvang van het nieuwe seizoen ontvangt men het dan per post toegezonden. Gedeelde smart is halve smart dachten de gebroeders Huls- hoff. Rudi brak een been, maar Erik vond een gebroken arm prettiger. Beide knapen zitten nu in het gips (niet in de put) en zullen moeten wachten tot zij verlost worden. Onze beste wensen voor een spoedig herstel. Klaas van der Veen, die tijdens het tournooi te Enschede een kuitbeen brak (enige dagen later kwam men tot de ontdekking, dat het been gebroken was) maakt het goed. Spoedig algehele beterschap, Klaas! Wim Starrenfeld onderging de beruchte knie-operatie. Vol gens de laatste berichten „alles wel". Ook aan Wim onze beste wensen. HET SCHADUWELFTAL. Eerlijk gezegd vrienden, we hebben nooit geweten dat scha duwen een wezenlijk elftal zouden kunnen vormen. Maar Maan dagavond 10 Juni hebben wij dan toch beleefd dat dit elftal in werkelijkheid bestaat en nog wel uit mannen van vlees en bloed, die zich onder namen als melkkoetje, oestertje, speciaaltje, hofnar en dergelijke aan een kleine schare publiek hebben voor gesteld en een heuselijke voetbalwedstrijd hebben gespeeld tegen de fine-fleur van Ajax, die zich voor deze gelegenheid eveneens had getooid met schone namen als daar zijn pi raatje, 40-plus, theeproever, suikerklontje en derg. Het is een „schone" match geworden van tweemaal tien minuten waarbij het aan aanmoedigingen en applaus niet heeft ontbroken. De uitslag doet niets ter zake en hoewel allerlei voorbereidingen waren getroffen om eventuele ongelukken op snelle en doel treffende wijze te behandelen zijn deze gelukkig achterwege ge bleven en mochten wij na afloop de 22 mannen weer gezond en wel begroeten in de bovenzaal van ons stadion op een ge zellige avond die door het Schaduwelftal aan de spelers van het eerste elftal en een aantal genodigden werd aangeboden. Wij mogen u wel verklappen dat het een „denderende avond" is geworden met optreden van de artisten uit het beroemde cabaret „Saint Germain des Prés" Tante Leen en Johnnie Jordaan, het orkest Titania en onder de voortreffelijke confé rence van Kost ja van Katwijk. Het optreden van de artisten werd afgewisseld met een gezellig dansje en de stemming was zo u zult begrijpen prima. Wij verschenen tenminste in onze slaapkamer toen de lijster reeds zijn schoonste lied zat te kwelen op de schoorsteen van een huis aan de overkant van onze straat. Het was enorm wat u ons daar hebt geboden heren. Harte lijk dank. JK. ER VERSCHIJNT EEN NEDERLANDS VOETBAL A.B.C. Door de A.B.C. voor Handel en Industrie N.V. te Haarlem zal in overleg met de K.N.V.B. vóór het seizoen 1956'57 het „Ne derlands Voetbal A.B.C." worden uitgegeven, een informatie boekje, dat plm. 300 pagina's zal bevatten en een dusdanig for maat heeft, dat men het gemakkelijk in de zak kan meenemen. Uit de berichten die wij hierover hebben gekregen, ook onze secretaris heeft diverse gegevens verstrekt, blijkt, dat men in dit boekje zeer veel wetenswaardigs over voetbal kan vinden, b.v. de nieuwe competitie-indeling 1956'57, de spelregels, het reglement Betaald Voetbal, een lijst van de voornaamste scheidsrechters, een overzicht van de interland-wedstrijden die Nederland heeft gespeeld sinds 1946, de kampioenen van Neder land sinds 1897, de voetbal-toto enz. Verder verschaffen de 116 hoogstgeplaatste clubs van de lopende competitie de gegevens over hun historie en verdere Het „Schaduw-elftal" zegt langs deze weg het bestuur der A.F.C. „Ajax", de spelers van het eerste elftal, commissieleden, de heer en mevrouw Boudrie en allen, die in een of andere vorm hebben meegeholpen, de op 11 Juni j.l. gehouden feestavond te doen slagen, hartelijk dank. Tropical kostuums met 2e pantalon in div. kleurenf 98.— Kamgaren costuums in nieuwe dess. f 108.— Grote collectie Sportcolbertsf 35.— Gabardine sportpantalons, in div. modetinten, o.a. antraciet v.a. f 16.90 Grote collectie Regenjassen, ook in Italiaanse modellenf 45. Alléén: Weteringschans 181, Telefoon 39807 en een keuze uit alle merken sigaretten Uitbetalingskantoor Gemeente Giro Sigarenmagazijn HARRY SACKSIÖNI RUNSTR. 63 - TEL.' 726*58 Automaat-venkoop tot 12 uur 's-avonds

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1956 | | pagina 19