Ajax-fans aan de beterende hand Marius Koolhaas Ajax De heer A. L. Mees (B.V.V. Den Bosch) schrijft: Dinsdag 12 Juni in de avond, om precies te zijn 14 minuten voor 10 uur, telefoongesprek gehad met Jan Elzenga, (hij stond met één been in bed) over het afscheid van Marius Koolhaas, als Ajax-voorzitter. Toen Zondagmiddag om 4.25 uur de arbiter het eindsignaal liet horen van de wedstrijd B.V.V.Volewijckers en mijn club met 42 had gewonnen, waardoor B.V.V. was verzekerd van een plaats in de Ere-divisie, waren mijn zenuwen gebroken. Wat is dat een benauwd seizoen geweest. Als Koning Voetbal het nog eenmaal durft te wagen mij zo vol met zenuwen te stoppen, verklaar ik hem de oorlog. Met Ajax was het ook even critiek. Het was mijn vaste voornemen, voorlopig niet meer, aan alles wat aan de voetbal los-en-vast-zit, te denken. Dat waren mijn goede" noodzakelijke voornemens. Dan lees je op Maandagavond 11 Juni in de Sportkroniek, met veel katergevoelens van de rood-zwarte bevrijding over de afscheidsreceptie op 30 Juni, van Marius Koolhaas, als Ajax- leider. Dat wordt een grandioze afscheidsreceptie in het Ajax- huis. In mijn jongensjaren dweepte ik al geweldig met Ajax. Een maal met Marius Koolhaas kennis gemaakt, had ook hij mijn volle sympathie. Marius is een echt type van een Zuiderling, (zijn trouwens bijna alle Amsterdammers) los Vhn alle con venties. Met zijn Amsterdamse gemoedelijkheid, weet hij overal en onder alle omstandigheden de humor te bewaren. Het is niet aan mij om te vertellen, wat Marius voor Ajax en de voetbal sport in het algemeen is geweest. Laat mij, voor wat dat betreft, zo ongeveer volstaan met te zeggen, dat Ajax Marius en Marius Ajax is. Koolhaas en Ajax zijn één! Marius heeft zijn leven aan Ajax gegeven. Maar ook Ajax heeft Koolhaas een leven vol voldoening en vruchtbare arbeid gegeven. Onder alle omstandigheden wist Marius desillusies te vergeten. Wat hij in zijn hart bleef bewaren was de vreugde van de sport en de groei van zijn club. Marius bezit een rijkdom aan vrienden in alle oorden van het land. In het Ajax-home kan men steeds waarnemen, dat hij een gul hartelijk gastheer is. Verstaat de kunst sympathie te geven en te ontvangen. Kreeg men het met hem soms weieens aan de stok, dan kon hij ook warm lopen. Spoedig koelde hij dan weer af om duidelijk te laten voelen; we zijn toch allemaal „bouwers" van de K.N.V.B. Jaren drukte hij zijn stempel op de bondsvergaderingen. Het was voor hem een groot voorrecht, door het K.N.V.B.-bestuur te worden aangezocht, het bevrij dingsmonument aan de K.N.V.B. te mogen aanbieden. Zijn ommezwaai naar het betaalde voetbal heeft hij met pijn in zijn amateuristische hart genomen. Eerst een heftig verzet. Dan met volle overgave, omdat hij begreep, dat het niet anders meer kon. Dat alles om te dienen het belang van zijn Ajax. Marius, zo los uit de hand heb ik, mogelijk iets te veel met mijn hart, maar wat losse krabbels over je gemaakt, omdat ik een oprechte vriend van je ben. Steeds heb ik een goed mens in je gezien. Een voorzitter met een open hart in alles de goede Ajax-leider met een oprecht karakter. Smaad en verguizing zal je in je 40-jarige Ajax-bestuurs- loopbaan zeker ten deel zijn gevallen. Niet het minst in de 32 jaren als voorzitter. Jij wist dat altijd te nemen met de gemoedelijke opmerking: „Ze bedoelen het goed met Ajax". Hierdoor gaf je het bewijs te zijn, de goede leider. Zag ik je met de jongens en meisjes van je club omspringen, dacht ik steeds, Marius, bewaart de eeuwige jeugd. Marius er is een tijd van komen en gaan. Ook dat heb jij begrepen. Dat het afscheid je zwaar zal vallen is mij volkomen duidelijk. Op 30 Juni ga je door de knieën. Dat garandeer ik je! Maar als je alle lof en waardering van allen voor alles wat je voor Ajax in de loop der jaren hebt mogen doen in ontvangst hebt genomen, zal het je duidelijk zijn, dat je staat temidden van legio vrienden als een monument, waarin met gulden letters staat gebeiteld: Marius Koolhaas Ajax. Dan zal je goede zorgzame lieve vrouw je weten te vergeven, wat je in een reeks van jaren, je gezin ter wille van Ajax aan huiselijke sfeer hebt ontnomen. Wat ik hier schrijf Marius, kan niet waar zijn. Had je vrouw je niet steeds gedragen naar de plaats waar de belangen van Ajax moesten worden behandeld, zou je dat nooit zoveel jaren hebben kunnen volhouden. Marius, mijn wens is, dat we je nog vele jaren mogen zien en horen op de vergaderingen van de K.N.V.B. Als het mogelijk is, Marius, zal ik je als vriend en B.V.V.-er tijdens de receptie in de Ajax-tent een hand komen drukken. Je vriend, A. L. MEES. Geschreven op de day afterde roemrijke intocht van het Van Dijk-concern in de ere-divisie van de K.N.V.B. Met dank voor Uw aller belangstelling moge het kort en bondig worden gezegd: het gaat onsAjax-enthousiastelingen al een stuk beter. Onze privé-psychiater heeft zich, wat bin nensmonds, de vakterm laten ontvallen „prognose faust" en hij hóópt ons spoedig helemaal er bovenop te helpen. Natuurlijk^ was het complex der Ajax-avonturen ons niet in de kouwe kleren gaan zitten. Wij grijpen maar niet terug naar uitwedstrijden tegen E.B.O.H. (op het nippertje gewonnen), Sparta (met wat pech verloren) en D.O.S., alwaar Van der Linden, met een ander soort „Metropool-orkest", duidelijk de eerste viool speelde. Wij hebben het evenmin over, nogal éclatante, nederlagen thuis tegen Limburgia, N.A.C., waarna Fortuna '54 op Pinkster-Zaterdagavond, aan de Middenweg, ons vlotweg nieuwe Nederlandse uidtrukking „overklas te" (zelfs in toonaangevende Engelse woordenboeken kan ik die term, toch niet aan enige klassestrijd ontleend?, niet terug vinden). Neen, ons centrale zenuwstelsel was bepaaldelijk ongunstig beïnvloed door een soort gigantenstrijd op Tweede Pinkster dag aan de Aalsterweg te Eindhoven, in het fraaie sportpark (23), het Excelsiorgeval in Amsterdam (40) en (o, laatste loodjes) de beslissing in het Zuiderpark te 's-Gravenhage (14). Wat die laatste ontmoeting betreftons aller Roef had daar, voor Frans Emile Bernhard en z'n Pa, voor voortref felijke plaatsen gezorgd. Nu moeten wij, zo decreteerde psychiater voornoemd, ons alleen nog maar erg rustig houden. Een beetje kalmer-aan grote confectie-industrieën dirigeren en het tempo van de pro cesgang een weinig intomen. Als pittige, afleidendelectuur werd ons speciaal de, talentvol geredigeerde, De Bruyn-Gazet, door anderen „Ajax-Nieuws" genoemd, aanbevolen, benevens het periodiek verschijnende lijstje van door de K.N.V.B. uit gedeelde straffen. Tegen een beperkte dosering gramofoon- muziek schijnen geen bezwaren te bestaan, „Geef mij maar B.V.C. Amsterdam" daaronder begrepen. Wij zouden wat minder hard over primaire rijkswegen moe ten rijden (veiliger dan veilig overigens), respectievelijk enigs zins gerantsoeneerd in kranten schrijven. De vraag blijft in middels bestaan of wij dat wel zullen kunnen laten. Bij dit alles verluide overigens een bijster geruststellende mare: uitgenodigd of niet uitgenodigd, voor Uw rekening of de onze: WIJ MOGEN AL WEER ALLES ETEN! E. W. CATZ. 18 KAN guliersbreestraat 4-6 vlak bij de Munt Amsterdam C. ^wit*er*e horloge* Grootste sortering kwaliteitsmerken o.a OMEGA - PONTIAC -DOXA- MIDO -TITUS - ORIS - en vele an - dere bekende merken.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1956 | | pagina 18