Sportmagazijn Leo van de Kar Receptie Marius Koolhaas Goede prestaties CEINTUURBAAN 149-153- 155 Telefoon 72 898T stel van executie betekenen, de eerste wedstrijd in het nieuwe seizoen, Blauw WitAjax, zou zijn laatste voetbalkamp wor den. Een gecompliceerde botsing met Van der Kluft Sr. en Ma- zurel* de knie hield het niet en noopte hem de schoenen op te bergen. Wedstrijden tegen H.V.V., V.O.C., Be Quick, Willem II, Blauw Wit en Haarlem, waren voor hem in competitieverband wel de hoogtepunten en voor de Haarlem-linksbinnen Jur Haak koes terde hij grote bewondering, die in één der HaarlemAjax- wedstrijden nog belangrijk steeg. Onder leiding van scheidsrech ter Mutters werd deze wedstrijd gespeeld. Het stroomde bij de aanvang van de regen; de referee had geen bezwaar, maar we beginnen en spelen de wedstrijd uit, waren zijn condities. Pogingen om bij de rust de wedstrijd te staken leden schipbreuk en ons elftal kwam doornat, maar met een overwinning van het veld. Buiten de competitie was hij speciaal geïnteresseerd voor de wedstrijden om de Gouden Meerbeker en de Zilveren Bal. Kleine Lucas mocht dan niet bepaald een goalgetter worden genoemd, Frans de Haan en Ger Kooge, die ook een vleugel met hem gevormd hebben, konden de doelman menige warme handen bezorgen en zij waren niet benauwd om hun kogels van buiten het strafschopgebied af te vuren. De moeilijkste tegen stander heb ik altijd Van Roessel van N.A.C. gevonden en ik zou hem willen vergelijken met Geelhuizen, vertelde mijn gast heer, je moet zulke typen enige malen passeren, want ze komen steeds terug. De tijden zijn veranderd, men kent nu voetbalpools, maar vroeger wedde men in de glansperiode van Ajax, met hoeveel nul Ajax zou winnen. In principe geen wedder, werd hij als het ware gedwongen om met een Blauw Wit-aanhanger een wed denschap aan te gaan. De kansen stonden met half-time prima voor de uitdager, hij liet zich door de 21 voorsprong der Sta dionbewoners zelfs verleiden om Gupffert te voeren. Deze kleine injectie was voor onze linksbuiten voldoende om er een schepje op te gooien, met een 32 overwinning als beloning en de uitdager moest de woorden aanhoren: Even afrekenen, mijnheer Willem II had destijds een kanthalf, Pim Versluis, die enorm gevaarlijk was door zijn verre ingooien. Zijn enorme lengte leen de zich hier uitermate voor en een afweermiddel voor deze „voorzetten" konden de spelers der tegenpartijen niet vinden, behalve Gupffert, die voor hem ging staan en daardoor belette dat Versluis door zich languit te kunnen laten vallen, de vol ledige lengte aan zijn inworpen te geven. Vele medespelers van ons vroegere succesvolle vriendenelftal passeren de revue en wanneer Jan van Dort ter sprake komt, maakt mijn gastheer een gebaar met de hand en klinkt het woordje: Voilé,! Ontelbare malen is dit gebaar door de flegma tieke Van Dort gemaakt en heeft dit kleine woordje de keepers der tegenpartij in de oren geklonken, wanneer hij hen met een schot of kopbal passeerde. De tijden zijn bij vroeger vergeleken wel „iets" veranderd, 23 cent tractement per week als militair, onder aftrek van 10V2 cent voor aardappelschillen en 10 cent voor storm- en waterschade, de voetbalsport heeft ook een ander gezicht ge kregen en de extra kosten die Fons Pelser in die tijd zonder toe stemming van penningmeester De Munnik wilde maken, n.l. een portie appelmoes na een lichte lunch, zou de tegenwoordige penningmeester waarschijnlijk onder „speldengeld" boeken. Fons was kwaad naar huis gegaan, was al in Mokum terug voor dat de strijd tegen Hercules in Utrecht begon, Jan Grootmeyer viel in en het resultaat was 0—0. Vanzelfsprekend was een lange loopbaan in het nationale elftal hem door zijn knieblessure ook niet beschoren. Zijn eerste interland was de afscheidswedstrijd van keeper Just Göbel in 1919 tegen Zweden, die een 31 zege opleverde. Dé Kessler had plaats moeten maken voor Gupffert en met 2 doelpunten recht vaardigde hij zijn keuze volkomen, terwijl meerdere Ajacieden aan deze overwinning hadden meegewerkt. Bij een der gemaak te goals had hij zo'n vaart, dat hij verward in het net kwam. Drie interlands staan achter zijn naam, de vierde kon hij door bepaalde omstandigheden niet aanvaarden. Heeft U hem vroeger wel eens een penalty zien nemen? Zo niet, dan heeft U iets gemist. De bal werd aan alle kanten netjes schoon gepoetst, een aanloop U hoorde iets en de keeper zag niets! De buitenlandse touren met Ajax vond hij mooier dan een interlandwedstrijd. Je was met je vaste vrienden, je leefde je uit, er werd gedold, uitdagingen werden gelanceerd, ziehier zijn commentaar. Eén van die uitdagingen kwam in Zwitserland van Jan van Dort, n.l. wie het eerst van de berg af beneden zou zijn. De kleine voorsprong die „mijnheer Voila" had, was voor hem voldoende om de wegwijzers te verzetten, waardoor Gupffert later be- Het bestuur deelt leden en donateurs mede, dat ter gelegenheid van het veertig-jarig bestuursjubi- leum en zijn aftreden als voorzitter een receptie zal worden gehouden op ZATERDAG 30 Juni 1956 in het Ajax-stadion, 's middags van 35 uur. neden was en de uitdager zegevierend „Voila" kon roepen, daar mijn gastheer de verkeerde weg was ingeslagen. Jan was op de penning, Zwitserland is nooit goedkoop geweest, maar naar de mening van hem zelfs erg duur. 30 centimes voor een biertje was ver boven de „prik" en op de eerste dag kwam de ober al niet aan zijn trek. Het is hier niet te betalen, Wim, was zijn repliek op een aanmerking van mijn gastheer, het loopt hier in de honderden! Hoogtepunten, Wim? Och, zovelen, klonk het en ik heb het altijd geweldig gevonden, dat ik noodgedwongen als toeschou wer in Tilburg aanwezig was om getuige te mogen zijn van de overwinning van Ajax op Willem II in de kampioenswedstrijden. Wij namen hier gaarne acte van en op bijgeplaatste foto kunt U een tevreden en lachend gezelschap na afloop van deze tita nenkamp terugvinden. Na deze wapenfeiten en belevenissen genoteerd te hebben, babbelden wij nog wat na overvoetbal en de oud-internatio naal van België Swartebroek kreeg een extra pluim, daar hij hem een zeer moeilijk te passeren back vond, de goal tegen A.F.C. in de kampioenswedstrijd tegen A.F.C. kwam ter sprake, enz. enz. Het vroegere scheidsrechterscorps kwam nog onder de loupe en vanzelfsprekend kwam de naam Meerum Terwogt ter spra ke, vroeger een prima scheidsrechter, daarna een prima ver slaggever en een medewerker voor de radio, wiens tonatie en woordenkeus nog steeds bewonderingen afdwingen. De vrouw des huizes, die zich als een Waardige Hartelijke Gastvrouw ontpopte, wist zich ook nog wel het één en ander te herinneren en met een advies van mijn gastheer aan de vuurlinie van ons eerste elftal om meer te schieten en de hoop uitsprekend dat wij bij de eerste acht mogen eindigen, nam ik afscheid van een der spelers van onze gouden ploeg, die met veel genoegen terug denkt aan zijn vierjarige periode in de jeugdcommissie en ver zorging der jeugdtraining, maar die zowel voor onze club als het Nederlandse voetbal zijn voetbalschoenen te vroeg aan de wilgen moest hangen. C. E. de V. zijn slechts mogelijk als U in het bezit bent van een perfecte lichamelijke conditie en uitstekend schoeisel en kleding weet wat U nodig heeft Permanente camping show Wist U dat wij een speciale afdeling hebben voor le klas sportieve kleding? Voor Uw wintersportreis slaagt U bij ons stellig

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1956 | | pagina 11