BROMFIETSENASBEEK BROSSE Some senses and some nonsenses Ook voor Ruime sortering haarden, kachels, gashaarden Zeer gemakkelijke betalingscondities, lage rente berekening 4 Als te doen gebruikelijk weer eens het jaarfeestvan de „super de luxe Veteranen" meegemaakt. De Commissie had zoals altijd moeite noch kosten gespaard, zoveel mogelijk deelnemers naar Huize Sweering te lokken, hetgeen jammer genoeg ook nu weer niet geheel is gelukt. Aan tafel werden er verschillende suggesties gedaan, het kwantum volgend jaar op te voeren, doch tot bevredigende oplossingen is men niet kunnen komen. Het beste lijkt mij dan ook maar, er verder niet meer over te praten; de wegblijvers beseffen blijkbaar niet wat ze missen, en de ploeg van „ouwe, gezonde jongensblijft onze feest avonden toch wel trouw. Tric-trac, fungeerde als tafelchef, en hij deed dit zoals hij alles altijd voor Ajax heeft gedaan, rustig, geestig en een klasse apart. Zeer dankbaar ben ik hem voor zijn verzoek weer eens voor Ajax te schrijven; uit zijn mond is een derge lijke waardering altijd een prettig gehoor, alleen hoop ik voor onze vereniging, dat Jan nu zelf ook weer eens gaat schrijven, want met alle waardering voor vroegere en tegenwoordige Ajax-schrijvers, een medewerker van zijn kaliber hebben we nooit gehad. Ik ben begonnen; tric-trac het antwoord is nu aan jou. Over de feestavond zelf niets dan lof, de stemming was prima en m.i. minder rommelig dan anders. De geste van de Commis sie om voor ons meer- of minder bejaarden nu eens dames te laten optreden, vond ik zeer geslaagd, het werkt verfrissend, en kan het huiselijk geluk alleen maar verstevigen. Een bij komstige toevalligheid was het feit, dat deze avond op lente dag, 21 Maart, gehouden werd, hetgeen voor de optredende dames natuurlijk aanleiding was zich meer of minder lente achtig te kleden. Ik hoop alleen maar niet, dat onze volijverige Commissie ons volgend jaarfeest op 21 Juni gaat houden, daar zou ik als vrijgezel beslist tegen protesteren. Nu even het ernstiger gedeelte. Ons eerste elftal heeft een paar keer verloren en als ik mij niet erg vergis, heeft dit on rust in onze gelederen gebracht. Hoewel ieder punt natuurlijk goud waard is, geloof ik toch niet, dat wij ons door een paar negatieve resultaten van streek moeten maken, immers (ik heb dit al vaker geschreven) kampioen worden is wel aardig, maar primair is dat niet. Wel moeten wij „boven de streep blijven", en daarover maak ik mij nog steeds geen angst. Zelfs al zouden wij nog meer punten kwijtraken, dan nog, blijft het feit, dat de clubs elkaar zodanig afmaken, dat wij ons door het reeds verkregen aantal punten, best zullen handhaven. We hebben een goede waarschuwing gekregen, hetgeen echter zijn nut kan hebben en daarom nogmaals IEDER punt is goud waard. Daar het krachtsverschil tussen de verschillende ploegen uiterst gering is, en er in de boezem van andere verenigingen natuurlijk precies zo over gedacht en geschreven'wordt, als ik hierboven deed, vraag ik mij weieens af, wat zou er aan te doen zijn, een ploeg in deze felle strijd om de punten een overwicht te geven op haar tegenstanders. Natuurlijk moeten de spelers in training blijven, maar in dit enerverende en vergevorderde seizoen in hoofdzaak dan conditie training, een bal stoppen, een dribbel maken en dit soort dingen behoeft een hoofdklasse speler nu toch niet meer te leren. Maar wat dan wel, waar mede is nu nog juist dat beetje surplus te bereiken om een wedstrijd te winnen? Een moeilijke vraag, waarop m.i. het antwoord alleen kan luiden, door teamgeest, door het opkwe ken (zelfs onder emigranten) van liefde voor zijn club. De mentale training, destijds zo goed door Karei Lotsy ingevoerd, het overwicht op en het vertrouwen van de spelers zal de doorslag moeten geven. Ik weet, dat er verenigingen zijn, die de spelers bij een over winning een extra geldelijke beloning geven. Onderstreept •men hiermede niet eigen zwakte? Immers men geeft toe, dat er nog wel iets meer uit de spelers te halen is, vandaar het beloofde douceurtje, maar beseft men dan niet, dat dit een bodemloze put is. Als een speler zich alleen maar voor honderd procent kan geven, als hij een extraatje krijgt, dan geeft hij onomwonden toe, niet over voldoende clubliefde te beschikken. Een andere uitlegging is m.i. jammer genoeg niet mogelijk. Een succesvolle vereniging zal dan ook niet gediend zijn, met „een heitje voor een karweitje" maar alleen met spelers met liefde voor hun club, en met voldoende jeerzucht om trots te zijn, als eerste elftal-speler deze club te mogen dienen. Nu ik toch zo gezellig aan het kletsen ben, nog even iets over de publieke belangstelling voor voetbal in Amsterdam. Gelukkig heeft onze penningmeester nog niet te klagen, en zal gezien het verloop van de competitie de gunstige situatie zich nog wel blijven handhaven. Kijken wij echter naar Rotterdam, en in het bijzonder dan naar Feijenoord, dan geloof ik wel te mogen zeggen, dat ook op dit gebied de Rottestad ons aardig de loef aan het afsteken is. Daarom geloof ik zelfs als pur sang Ajacied te moeten zeg gen, dat het voor onze stad als voetbal eenheid toch wel erg belangrijk is, dat het onze groot-Mokumse voetbal-collega's niet al te slecht gaat. Het zou voor Amsterdam en ook voor ons Ajax zeer onvoordelig zijn, als de hoofdstad des lands eenmaal per veertien dagen een wedstrijd uit de ere-divisie te zien zou geven. (Aangenomen dat wij het halen, waaraan ik, zoals gezegd, persoonlijk niet twijfel.) Het publiek zou wel eens veel interesse kunnen gaan missen, als er geen gezonde rivaliteit meer bestaat. Aan Volewijckers, Blauw-Wit en D.W.S. zullen wij volgend jaar nog niet veel hebben, om de publieke belangstelling op te trekken. De enige kans ligt nog bij de new-born „Amsterdam" en daarom hoop ik van harte, dat deze Stadion-bewoners het dit jaar ook klaar spelen. Ferry Dukker heeft volgend seizoen beslist veel meer aan een wedstrijd tegen „Amsterdam", als tegen N.O.A.D., Excelsior, e.d. JAMES. Tevens het adres voor bandrecorders, radio's, telGViSifi, pick-ups, rijwielen, stof zuigers, gasfornuizen, wasmachines, wringers, electr. klokken, keukenuitrustingen, serviezen, bedstellen, dekens, meubelen, woningtextiel, kinderwagens, kleding enz. Reparatie-inrichting voor: radio's, haarden en kachels, rijwielen enz. Agentschap van de SOLEX RAP en MAGNEET Borneostn. 8-14 Tel54251

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1956 | | pagina 4