OUPE Ajax 1. De serie nederlagen is gestuit. Na de onfortuinlijke nederlaag tegen Sparta, in welke match we ook nog Piet van der Kuil kwijt raakten, het cadeautje voor N.A.C. en de zeer onverdiende timmer van V.V.V. een wedstrijd waarin Van Dijk en zijn mannen niets wilde lukken hebben we dan ein delijk weer een puntje binnen gehaald. In een boeiende, span nende, maar weinig fraaie kamp tegen B.V.C. „Amsterdam" werden de punten broederlijk gedeeld. Het eerste kwartier van de match was ons team sterker, maar kon niet tot een doel punt komen. Bij een uitval van linksbuiten Geel, met Mesman de beste speler van Amsterdam, zagen de stadionezen dat het kon, veroverden het middenveld en bleven tot halftime de beste kansen behouden. Een prachtig doelpunt van Geel gaf Am sterdam de leiding. Wel was er in het middenveld een geheide free-kick aan vooraf gegaan, maar die zag de ref even over het hoofd en een kniesoor, die op alle slakken zout legt, nietwaar! Na de rust was het direct gelijk. Wim Anderiesen, invaller voor Geelhuizen, die voor de rust van de sokken was geschoten en naar de kleedkamer verdwenen, mocht een vrije trap nemen, Wim gaf een pass door het midden, die Michels gelegenheid gaf zich langs de backs te wringen en zwaar gehinderd in te schieten. We behoefden dus niet lang in spanning te zitten of het nog gelijk zou worden. Dat het gelijk is gebleven weet U en dat Ger van Mourik de beste man van ons team was, weet U vermoedelijk ook wel. Na hem zouden we Eddy, Van Dijk, Bij- ker, Elzer, Anderiesen, Ouderland en Michels even naar voren willen halen. Klaas begon als halfspeler goed, maar toen er weer noodzakelijk omgezet moest worden, liep zijn spel terug. Piet van der Kuil deed heel goede dingen, maar een linksbuiten is hij beslist niet, net zo min als Loek den Edel voor rechts buiten in de wieg is gelegd. In verband met de gezellige resul taten van onze collegae in de bovenste regionen, doen we nog steeds mee in de strijd om het kampioenschap. Zeg, luitjes, zit er nog wat in Ajax 2 schoot in twee matches tien doelpunten bij elkander in het tweede zitten schijnbaar betere schutters dan in het eer ste elftal hetgeen consolideren van de (ruime) voorsprong betekende. Hilversum 2 werd met 40 (bij de groen-witten thuis speelden we indertijd gelijk) en Volendam 2 met 26 naar een nederlaag gespeeld. Een knappe prestatie om met zulke cijfers in het dorp van de alen en Aaltjes te winnen. De achter stand van nummer twee op de ranglijst bedraagt zeven punten, zodat het al heel gek moet lopen, wil het kampioenschap ons ontgaan. We rekenen natuurlijk op jullie, vrienden! Ajax 3 verspeelde een punt tegen D.O.S. 2 (22), maar daar concurrent H.V.C. 3 met 40 werd teruggewezen en de voor sprong nu zes punten bedraagt, kunnen we wel aannemen, dat er geen kou meer aan de lucht is. Nog een kleine ruk en het kampioenschap is binnen. Staat het te lezen in het volgend clubblad, luitjes Aan ons zal het niet liggen. Ajax 4 kwam met twee overwinningen uit de hoek, zodat alle degradatiezorgen finaal zijn verdwenen. Door een overwin ning op Zeeburgia 2 (34) en een zege op Watergraafsmeer 2 Spelmoment uit de wedstrijd Ajax 3H.V.C. Is het Ajax-jaarfeest één der hoogtepunten uit ons clubleven we konden dit jaar helaas, het feest, dat zeer goed geslaagd moet zijn, niet meemaken de samenkomst van de Bordjesclub is voor de oude-garde toch wel de feestelijke speerpunt in het Ajax-bestaan. De mannen van het comité hadden het deze reis al heel knap versierd. Een best drankje voor een zachte prijs, een dinertje inclusief een goed glas tegen een bedrag waarvoor je elders slechts een lobstercocktail op tafel ziet verschijnen en een nummertje cabaret, dat men zelfs in het grootste bioscoop theater niet tegenkomt. De vrij- en minder vrije gezellen hebben er met veel plezier naar gekeken. Vriend James schrijft elders in dit blad er iets meer over, neemt U zijn pennevrucht dus niet door, als U niet van cabaret houdt. Oer-Ajacied Kolman had weer voor een wondermooie tafelversiering gezorgd en Jan Schoevaart, plompverloren tot man met de hamer gebombar deerd, wist zonder veel omhaal er zijn altijd wel een paar oudepraters (door ons vrij vertaald) liet hij eenmaal los de sprekers van hün stoelen te krijgen. Voorzitter Koolhaas in stalleerde de nieuwe bordemannen, die bij monde van de heer Geudeker dank zegden en het jongste lid, de heer Knijn, viel de eer te beurt, met één der cabaretières een dansje te mogen ma ken. Arie was er zo van onder de indruk, dat hij aan het slot van de avond nog een solo-nummertje weggaf. Ko Verburg trof het ook niet slecht, mocht de assistente van een goochelaar in een zak stoppen, een werkje, dat hij beslist niet met pijn ver richtte. U ziet, we hebben ons die avond temidden van de oude garde niet verveeld en als U het volgend jaar met het brevet ,,25-jaar Ajacied" in Uw zak loopt, moet U na ontvangst van een uitnodiging met bekwame spoed naar het comité Uw ja woord zenden. Eenmaal opgenomen in de sfeer van de plateel-

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1956 | | pagina 2