Dierdorp Cricket Jabo-chroom U Erkende Bonds-Auto-Rijschool Quellijnstraat 98- 100, Telefoon 790018, J. Bieshaar Een goede sigaar Prijs per vol lesuur f 6.— 13 Bowlen. 1. 2. G. Schirmer H. Dukker runs 304 376 wickets 42 41 gem. 7.24 9.17 Het seizoen 1956 staat weer voor de deur en voor zover de nog actieve cricketers een stimulans nodig mochten hebben om weer in beweging te komen teneinde het in de wintermaanden onge twijfeld toegenomen gewicht enigszins te doen verminderen, lijkt mij een kort overzicht van het vorige seizoen wel op zijn plaats. Allereerst dan de eindstand: 1. Cr.I.C10 9 0 1 18 1.80 2. A.C.C. 3 10 6 0 4 12 1.20 3. Ajax 10 6 0 4 12 1.20 4. Hilversum 12 7 0 5 14 1.17 5. Union 10 5 1 4 11 1.10 6. P.W. 2 10 4 1 5 9 0.90 7. Kampong 2.... 12 3 2 7 8 0.67 8. Hercules 12 1 0 11 2 0.17 Zo U ziet, geen slecht resultaat. Een gedeelde 2e en 3e plaats met A.C.C. 3. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen, dat m.i. Hilversum toch wel iets sterker was dan wij, terwijl Kampong 2 door vertrek van enkele spelers aanzienlijk zwakker uitkwam dan wij de laatste jaren gewend waren. Niettemin kunnen wij trots zijn op de geleverde prestaties. Al deze prestaties liggen vast, doch alvorens enkele te gaan noemen, wil ik voor deze keer eens enkele persoonlijke scores uit het verleden naar voren brengen. Het prettige (of dikwijls ook onprettige) van cricket is, dat elke gespeelde bal wordt genoteerd. Het is wat dit betreft een groot schaakspel, zelfs wat betreft het analyse ren, met dit verschil, dat een analyserend schaker, met of zon der secondanten, zijn kansen op succes overweegt, en de analy serend cricketer, altijd met de hulp van zijn clubgenoot-secon danten, onder het afbinden van zijn legguards een zo mooi mogelijke verklaring zoekt voor zijn knock-down. Ook dit past bij de sfeer. Voor de mensen die ik hierna wil noemen, zal die analyse echter niet veel moeilijkheden hebben opgeleverd toen zij, nu al weer jaren geleden, een prestatie leverden, welke lang niet voor allen is weggelegd. Het scoren van een century blijft voor elke cricketer een mijlpaal in zijn loopbaan en wanneer je dan, voor zover ons bekend, drie centuries op je naam hebt, zoals Henk Blom vliet, dan zeggen we: „Petten af voor onze zessenkoning". Zijn centuries zullen beslist nooit teveel tijd hebben gekost, want met zessen en vieren kun je opschieten. Wanneer we de petten dan weer hebben opgezet, snel weer af voor de man (of beter toen de jongen), die als jongste Ajacied in onze geschiedenis zijn honderd vol maakte: Hans Dukker. Een century, opgebouwd zo zeker en stijlvol, dat je niet anders kunt verwachten. We hebben het hoofd weer gedekt, maar moeten dit snel weer ontbloten voor de hoogste persoonlijke score: 125 niet uit op naam van FerryehDukker. Hoe kan het anders! Deze score blijf ik nog altijd beschouwen als een kleine wraakneming op de plagerijtjes van broer Hans na diens 104 op 4 Juli 1954. Ferry wachtte veertien dagen en sloeg toen zijn zessen. We blijven maar met de petten in de hand staan voor de in de volgende erelijst genoemden: J. Oudheusden 101 runs H. H. Blo^mvliet 3 x 100 runs W. F. Schoevaart 106 runs H. J. ten Have 102 runs H. Dukker 104 runs n.o. F. A. Dukker 125 runs n.o. Dit was dan: „Petje op en petje af". Als onze lijst niet compleet is, dan houd ik mij aanbevolen voor verdere opgaaf. Uit het recente verleden, seizoen 1955, haalden wij de vol gende cijfers. Weer geen onbekende namen! Batten. runs hoogste score gem. 1. H. Dukker 199 44 18.09 2. G. Schirmer 169 37 15.36 3. H. H. Blomvliet 140 37 14.00 4. F. A. Dukker107 32 13.38 Met deze cijfers vers in het geheugen gaan we het nieuwe seizoen in om te pogen deze gemiddelden te evenaren of te ver beteren. Dit zullen we waarschijnlijk moeten proberen tegen de volgende tegenstanders: C.V.H.W. (Heemstede) Hercules (Utrecht) L.C.C. (Leiden) V.O.C. 2 (Rotterdam) V.V.V. 2 (Amsterdam) H.D.V.S. 3 (Schiedam) Het is niet zeker dat deze door het bestuur geprojecteerde indeling van de tweede klasse C. blijft gehandhaafd, aangezien de verenigingen L.C.C., V.O.C. en Hermes D.V.S. nogal wat be zwaren hadden. Laten we hopen dat deze bezwaren niet blijvend zijn, want V.O.C. en Hermes D.V.S. zullen voor ons geheel nieuwe tegenstanders zijn, waarmede wij gaarne eens onze krachten willen meten. Tot de volgende keer. PIL. Voor Uw Chroom werk en een keuze uit alle merken sigaretten Uitbetalingskantoor Gemeente Giro ^"\l Sigarenmagazijn 'HARRY SACKSIÖNI Automaat-verkoop tot 12 uur 's-avonds RIJNSTR. 63 TEL. 726558 Gedipl. Instr. 2e Jac. van Campenstraat 99, Tel. 94439 Schipperstraat 8, Tel. 46645

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1956 | | pagina 13