Honkbal Van de clubavondcommissie Burgerlijke Stand 12 Het is thans definitief dat de Europese honkbalkampioen schappen van 10 t.m. 15 Juli in Italië zullen plaatsvinden. In welke stad deze zullen worden gehouden, is nog niet zeker. Men spreekt o.a. over Rome. Romeweet U het nog? De be zongen stad uit de voetbalgeschiedenis van ons land? De eerste vraag die naar voren komt is natuurlijk of onze spelers daar een kans maken. Hier en daar hoort men de mening verkondigen dat onze vertegenwoordigers zelfs een zeer grote kans op de titel hebben. Ja, ja, ,,hoge ogen" werden des tijds ook van het voetballen verwacht, en wat was het resultaat? Een desillusie. Laten wij er dus voor waken ons niet tot een te groot optimisme te laten verleiden. Wat weten wij hier te lande eigenlijk van o.a. Spanje en Italië af? Verschillende landgenoten hebben de vorige Europese kampioenschappen bijgewoond en hebben toen het spelpeil met dat van onze nationale ploeg vergeleken. Een zeer begrijpelijke maar tevens ook een zeer gevaarlijke graad van krachtmeting. Er kunnen b.v. na deze kampioenschappen in de diverse landen vele dingen zich hebben gewijzigd. Tevens komen nog andere factoren naar voren. Het warme klimaat en hoe zal de voeding van onze spelers zijn. Dat de Kon. Nederlandse Honkbal Bond de voorbereiding serieus aanpakt, blijkt wel uit de training enz. die zij de uitge kozen spelers laat ondergaan. Wie niet regelmatig deze centrale training bezoekt, gaat niet mee naar Italië. Een standpunt dat waardering kan vinden, mits niet vergeten wordt dat ook nog de clubs van de spelers „zekere belangen" hebben, temeer omdat de leider van deze training heeft verklaard dat hij deze centrale training wil opvoeren tot tweemaal per week. Een medaille heeft twee kanten en daarom zal een goede samenwerking tus sen beide partijen noodzakelijk zijn opdat wederzijdse plannen (besprekingen, trainingsavonden, oefenwedstrijden enz.) elkaar niet zullen kruisen. Al met al echter kunnen wij de uitzending van onze nationale ploeg met vertrouwen tegemoet zien en mocht zij met de titel naar huis komen, dan zou dit een enorme propaganda voor onze sport betekenen. VAN HONK TOT HONK. De wedstrijd tegen „the Sabres" (zie ons vorig clubblad) is helaas niet doorgegaan. De Amerikaanse vliegeniers vonden dat zij nog niet goed voorbereid waren om zich dit seizoen zo vroeg reeds aan een wedstrijd te wagen. Als „plaatsvervan ger" werd toen een match tegen V.V.G.A. ingelast. Door een overvloedige bui van Pluvius is deze echter niet doorgegaan. Inmiddels is de eerste helft van de wedstrijden van ons eerste negental bekend geworden. Deze zijn: 28 April: E.H.S.Ajax (Haarlem); 5 Mei: AjaxH.H.C. (aanvang 4 uur); 12 Mei: O.V.V.O.Ajax; 19 Mei: Ajax T.IJ.B.B.; 26 Mei: AjaxSparta; 2 Juni: R.C.H.Ajax; 9 Juni: AjaxKennemerland. Een uiterst zware start wacht ons dus. Mogen wij bij onze wedstrijden op de belangstelling van onze supporters rekenen O.K. Op 30 April zal ons team „de Bevrijdingsbeker" moeten ver dedigen tegen resp. Blauw Wit, V.V.G.A. en A.B.C. Aangezien het niet zeker is of al onze eerste negental-spelers deze dag vrij zullen zijn, bestaat dus de mogelijkheid dat met enige invallers „acte de présence" gegeven zal moeten worden. Laten wij er het beste van hopen, want reeds viermaal kwam deze beker in ons bezit. Het tweede team zal het komende seizoen practisch alleen uit zeer jeugdige spelers bestaan. Ook dit negental heeft zich goed kunnen voorbereiden het speelde o.a. een oefenwedstrijd tegen een De Spartaan-combinatie en er zit geloof ik wel „muziek" in dit team. Jongens, als jullie er werkelijk iets voor over hebben, kunnen jullie een zeer behoorlijk resultaat boeken. Er zullen 12 wed strijden moeten worden gespeeld, zodat dus het afschrijven niet mag voorkomen. Hier zijn jullie tegenstanders: The Catchers 2, K.B.V., Oranje Zwart, Quick 2, Rivalen en V.V.G.A. 3. Onderschat deze negentallen niet, want als je daarmee be gint, krijg je het meestal dubbel moeilijk en de kous op je kop. JEUGD. Aangezien verschillende juniores dit seizoen over zijn gegaan naar de seniores, zal dus het eerste team op diverse plaatsen gewijzigd moeten worden. Wie daarvoor in de plaats zullen komen Dat hangt natuurlijk af wie regelmatig de training zal bezoeken. Doe dus flink je best en volg de aanwijzingen van de trainer nauwkeurig op. De jeugdtraining zal onder leiding staan van de heer M. C. van 't Hof, die jullie dus de „fijne kneepjes" van het spel zal leren. Het eerste jeugdteam zal dit seizoen als tegenstanders ont moeten: Animo, H.E.D.W., J.O.S. en de Meer. HEET VAN DE KNUPPEL. Hoewel nog niet definitief, is de kans zeer groot, dat wij voor de aanvang van onze eerste thuiswedstrijd de beschikking heb ben over een „slagkooi" die aan alle eisen zal voldoen. Wie weet! Naar wij vernemen zal op 5 Augustus de interlandwedstrijd NederlandBelgië worden gespeeld, terwijl de returnmatch op 26 Augustus is vastgesteld. Hiermede zijn wij weer aan 't einde van het „nieuws" van het honkbalfront en hopen U in ons volgend clubnieuws goed nieuws van onze negentalen te kunnen melden. W. N. Maandagavond 28 Mei a.s., aanvang 8 uur, in het restaurant van ons stadion lezing over Oost-Afrika door de heer A. Schnei der. Getoond en gesproken zal worden over: De schoonheid en rijke gevarieerdheid van land en bevolking. De gesel van de Mau-Mau. Tochten door de wildernis en ontmoetingen met „groot wild". Dit zijn maar enkele grepen uit het programma van de heer Schneider, dat te groot is om hier in kort bestek op te noemen. Laten we dus besluiten met U en Uw dame uit te nodigen voor deze interessante en leerzame avond. Zaterdagavond 2 Juni a.s. in ons stadion Klaverjaswedstrijd AjaxScheidsrechters. DE CLUBAVONDCOMMISSIE. Verloofd: de heer L. Bartels en mej. J. van der Veen. Getrouwd: de heer Nic. Klok en mej. G. van Doornewaard. de heer J. van 't Kruis en mej. E. Wagenaar. Geboren: Kornelis Mijndert, zoon van de heer en mevrouw K. Volkers. Gert Jan, zoon van de heer en mevrouw J. de Fyter, O. de FyterDe Greef. Olga Louise, dochter van de heer en mevrouw A. F. Strikkers, E. Strikkers Van der Giesen. Onze hartelijke felicitaties.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1956 | | pagina 12