Wat samenwerking vermag Aan allen! Door eensgezind optreden van A.F.C.-ers, Blauw Witters, W.V.V.-ers en Ajacieden, kwam iets tot stand, waarvan boven staande foto een „levensgroot" beeld geeft. Door de enorme medewerking van leden, donateurs en vrienden van boven genoemde verenigingen slaagde de opzet van het comité prach tig en kon de heer B. S. Ie Marché, medewerker aan vele club bladen, enigszins uit zijn isolement worden verlost. Op de foto ziet U de heer en mevrouw Melchers (le Marché) te midden van het comité, t.w. de heren Wubs (W.V.V.), Bessem (voorgrond), Koolhaas, Lakeman, Van Nek en De Bruyn. In onderstaande regels vindt U de dank van de familie Mel chers uitgedrukt. Het is altijd moeilijk en tot in details vrijwel onmogelijk zich een voorstelling te maken van dat wat men zelf nooit heeft ondervonden of ondergaan. Iemand kan oog hebben voor een bepaalde situatie, het waarlijk beleven, het aan den lijve on dervinden van zulk een toestand is toch eigenlijk als regel pas waarborg voor een juist begrip. Echter, geen regel zonder uitzondering; de commissie, die zich tot taak gesteld had mij de verrassing van mijn leven te bereiden, vormt hiervan het vitale bewijs. De commissieleden hier met name te mogen noemen, is een voorrecht dat mij de gelegenheid biedt hun allereerst mijn oprechte dank te be tuigen. Voor A.F.C. waren dit ere-voorzitter Dick Bessem en ere-lid Jacob van Nek. Ajax was vertegenwoordigd met voorzitter-in- kwadraat Marius (Zwaluwen) Koolhaas en clubbladredacteur Frits de Bruijn, terwijl voor Blauw Wit secretaris Jan Lake man zitting genomen had. Last but not least was daar Engel Wubs, consul K.N.V.B. benoorden Zwolle en bestuurder van de Winschoter eerste klasser W.V.V. (amateursectie), de man die het initiatief tot dit alles nam. Hoé juist was het oordeel van deze zes psychologen! Want waren wij aanvankelijk bij het voorzichtig polsen nogal ge reserveerd, eenmaal geconfronteerd met deze nieuwe wereld, die, om met Vondel te spreken „zich daer zoo heerlijck open 10

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1956 | | pagina 10