VeluwsB post 6 tegen Hercules en in Breda tegen 't Zesde, promotiewedstrijden spelen. Ajax kwam na geweldige „zenuwe-partijen" met de hakken over de sloot. We waren eerste klasser! Het elftal werd op grootse wijze gehuldigd. Ik zie nog de honderden sup porters bij het station W.P. (nu Wibautstraat) op de spelers staan wachten. Wat een vreugde bij aankomst. In het gebouw Schollenbrug sloeg heel Ajax aan het feestvieren. En let nu even goed op met nog steeds bijna geen cent in kas. Ik vestig hier de aandacht op, omdat er veel mensen zijn, die denken, dat er pas een goede stemming kan ontstaan, als er veel geld wordt ontvangen. Beslist een verkeerde opvatting. Natuurlijk is het zeer welkom, als er naast vele successen op het veld, succes met de ontvangsten geboekt kan worden, maar het is geen hoofd zaak! Wij, die de magere en de vette jaren hebben meegemaakt, kunnen er het beste over oordelen. (Wij hebben zo'n idee, dat penningmeester Dukker er anders over denkt, Fons. Red.) Ajax was dus eerste klasser geworden. Wat waren wij allen nieuwsgierig hoe ons elftal het er in de hoogste afdeling zou afbrengen. Het team, dat ons in de eerste klasse bracht, zag er als volgt uit: Schutte, Fr. Schoevaart, K. v. d. Lee, A. Pelser, ,T. Schoevaart, G. Fortgens, J. Grootmeyer, Seylhouwer, P. v. d. Broeke, T. Kooy en Kammeyer. Het elftal, dat in de nieuwe omgeving van start ging, luidde Ziegeler, Fr. Schoevaart, Van der Broeke, A. Pelser, Kooy, Fort gens, Grootmeyer, J. Pelser, Seylhouwer, Terwee en Alofs. Maar wat hadden we ons vergist, wat hadden we in die jaren nog een slechte kijk op het voetbal der eerste klassers. Ik kan U dan ook vertellen, dat we genoten hebben van prachtig spel van onze tegenstanders. Onze achterhoede en middenlinie kon den goed meekomen, maar de voorhoede kon het niet bolwerken. Door de meeste eerste klassers werd er technisch zeer goed, maar ook een stevig spelletje gespeeld. Drie jaren hielden we ons in de eerste klasse staande, toen degradeerden we naar de tweede klasse. Hercules nam onze plaats weer in. Twee zenuw slopende wedstrijden zijn het geworden. Nog zie ik me staan achter de goal. Onze doelverdediger stond te beven op zijn benen. Thuis hadden we verloren en in Utrecht moesten we winnen om met Hercules gelijk te komen. Ons elftal had de lei ding (01) en ik hoopte maar, gezien de toestand van onze doelman, dat er geen bal in de buurt van deze verdediger zou komen, 't Ging helaas mis. Bij een uitval van Hercules kwam de bal angstig dicht bij onze goal. Een roller werd op doel geplaatst en tot mijn grote schrik zag ik de bal tussen de palen verdwij nen. Ajax was geen eerste klasser meer! Nog zie ik de honder den supporters, die naar Utrecht waren gekomen, de terugreis aanvaarden. Het leek wel een begrafenis. Hun Ajax was weer naar de tweede klasse afgezakt. De volgende keer krijgt U opgewekter geluiden, want wij gaven ons niet gewonnen. FONS PELSER. In mijn vorig artikel heb ik gesproken van de vereniging D.E.C., wier soos in de Frans Halsstraat, stond. Dit moest zijn de vereniging S.D.E. en hun clublokaal was in de Jac. van Cam- penstraat. Een old-timer het is al meer dan 50 jaar geleden maakte mij er op attent. Waarvoor mijn dank! a.b. ïgÜ ro -7Z£. Directie CAREL C. KAMLAG en TOM MANDERS Dorp op de Veluwe, Lentemaand 1956. VOETBALPOOL. In ons dierbaar vaderland is kansspel taboe. Waarom? Kans spel wekt naar de overtuiging van een deel onzer magistratuur in de mens deszelfs lager instinctieven. Het zij zo. Maar de Nederlandse Staat laat een eigen loterijtje wèl toe en breidt de gokmachine uit vanwege de overstelpende navragen. Waarom? Uitlaatklep en om zelf de zonden op te vangen en onder con trole te houden. Zo iets van ver deel-en-heers! Maar achter voetbal-pools rennen inspecteurs aan, zo gauw berichten opduiken van leuke gokjes, b.v. in die vrolijke Zui delijke regionen van het land onzer vaderen. Dat mag niet. De clubs organiseren hier en daar interne pools. Toevallig kan de wet daar niets aan doen, doch de zonde in een club-pool is wel licht identiek aan die van een gok in een grote landelijke pool Zó worden bedrog en geknoei in de hand gewerkt en blijkt weer eens, dat ondanks alles de natuur sterker is dan de leer. Het standpunt van de magistraten is onhoudbaar en incon sequent, want öf een landelijk georganiseerde pool (onder toe zicht zoals bij onze Westerburen) toelaten, öf ook de Neder landse staatsloterij opdoeken. Welbeschouwd steekt er in een voetbal-pool nog een spatje sportiviteit, omdat de winnaar van zulk een voetbal-pool tenminste naast de god-zonde nog voet balcompetitie-begrip moet hebben, terwijl de koper van een „twintigje" louter en 100 procent des gokduivels slachtoffer is! We kunnen de voetbalpool voor 1956 afschrijven, want vader Drees begint er beslist niet meer aan. De vroede vaderen die dit jaar uit de bus komen met een kussen in de Kamer mogen de zaak uitvechten. Ik geef er geen centje voor. De K.N.V.B. zqu er een paar millioentjes per jaar mee kunnen verdienen (en b.v. de armlastige amateurclubs die bij de aanbieding van contributie-kwitanties „geen gehoor" geven, in plaats van deze uit te stoten deze helpen en zó de lichamelijke sport bevorde ren), het N.O.C. zou geen bedel-radio-puzzles meer behoeven te organiserenenzovoort! Maar de wortelvaste principes van grote groepen vaderlanders werken als donkere brillen, waar door het moeilijk te zien is, dat het getij verloopt. Afwachten maar! HEERDE. In het Noordwestelijk deel van de Vale Ouwe ligt het dorpje Heerde, met 98 procent protestantendom en de rest van andere gedachten. Er komen heerlijke beschuiten vandaan en koek, en niet te vergeten ook zeep. In Heerde is ook een voetbalclub en nu heeft het aan een luchtig voetbalvetertje gehangen, of die voetbalclub was om zeep gebracht, omdat de gemeente genoeg scheen te hebben van de voetbalkoek, die de Heerdense voet balschoppers des Zondags plachten te presenteren! De dominee in Heerde schijnt lange preken te houden, want op tijden dat de kerken dienst hebben, worden er gewoonlijk geen voetbal- matches gepleegd. Tenminste in Nederland spelen we gewoon lijk niet des morgens, noch des avonds, maar in de middaguren. Enfin, hoe ook, een dominee uit Heerde is naar de gemeente lijke magistratuur gestapt en vertelde, dat hij wegens het tu mult van de voetbalclub Heerde zijn preek niet kon verstaan baar maken De Raadsvergadering nam toen prompt het kloeke besluit: geen voetbal meer op Zondag. De voetbaljongens uit Heerde waren echter niet van zins, dit voor zoete koek te nemen, anders gezeid ze lieten zich be slist niet zo maar inzepen door de dominee en togen aan het werk. Laat ik nou glunderend horen, dat die knapen het be staan hebben het raadsbesluit ongedaan te krijgen. En nu de dominee: Klont je skiaar, dat deze heer gruwt van de voetbal en wat des voetbals is. Doch ergens in het schone Heerde moet plaats zijn voor alle gezindten en wat de' vroede vaderen deden was dik fout. De dominee heeft recht op de volle hoorbaarheid van zijn klanken binnen de kerkemuren, maar er buiten hands off. Chacun son goüt, dominee. VLOKKIE.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1956 | | pagina 6