Honkbal W elpen voetbal 7 Dertig of meer hebben 10 clubs tot nu toe in hun mars en voor vier clubs ligt dit aantal a.s. Zondag binnen bereik. Voor afd. B was de weinig productieve bui in onze afdeling een welkome gelegenheid om de voorsprong wederom te ver groten. Door toevoeging van 35 goals is het aantal 628 ge- orden. Bij AlkmaarM.V.V. liet de thuisclub geen twijfel met de plannen, voor een ongeslagen thuisrecord, 31. De addertjes, die ik na mijn overzicht van 8 Januari zag springen, kwamen bij E.D.O.Elinkwijk, D.F.C.G.V.A.V. en FeijenoordRapid J.C. om het hoekje kijken. De Zuidelijke clubs kwamen met 14/6 goed uit de bus, de 2 Oostelijken deden het met 7 nog beter en het Westen bleef met 13/9 ver onder het dagg' middelde. Twee gelijke spelen, twee wedstrijden met één goal verschil en 5 royale overwinningen waren hier het resultaat. Het gemiddelde per club bedraagt hier 5 doelpunten meer, vergeleken met afd. A. Het Westen komt er 5 aan te kort, 270/9, het Zuiden bezit een overschot van 3 en de twee Oostelijken plus de enige Noordelijke representant nemen zelfs een gemiddelde van 42 voor hun re kening. De toeschouwers voelden zich in Enschede met 7, Doetinchem met 6 en in Tilburg met 5 treffers zeker niet bekocht. De productiefste aanvalslinies na de 18e Zondag zijn: Enschede 57, D.O.S. 47, Elinkwijk 44, B.V.V. 44, Rapid J.C. 42, G.V.A.V. 42, Willem II 41, P.S.V. 40. Alleen D.O.S. afd. A. De afstand tussen de koploper en de demarcatielijn bedraagt hier 8 punten: Elinkwijk 18 27 44—18 D.F.C18 19 37—33 Nu E.D.O. tegen Elinkwijk gelijk speelde is Amsterdam nog de enige hoofdklasser die thuis nog geen draw liet noteren. Sittardia en Rigtersbleek verlieten de lijst van onbehaalde ge lijke spelen, uit, waardoor Volewijckers hier nog alleen op voor komt. Volgens de zetter speelde Volewijckers éénmaal gelijk! De opinies betreffende het te behalen puntenaantal, dat nodig zal zijn om zich voor het seizoen 19561957 hoofdklasser te mogen noemen, lopen nogal uiteen. Het Algemeen Handelsblad schreef na de 17e wedstrijdzondag 36, Rood Wit Thuis (een keurig verzorgd blaadje voor Uw 3 stuivers) noemt 40—43 punten, een aantal wat in mijn lijn komt, n.l. 41. Voor de com petitie begon vormde dit punt aanleiding tot geanimeerde dis cussies op onze clubavond. Ik werd als pessimist betiteld, Henk Blomvliet rekende 35 al voor genoeg, maar Limburgia had op de helft aan 18 punten niet genoeg om als achtste geklasseerd te worden. Voor 22 Januari staan weer interessante ontmoetingen op de agenda, Sparta krijgt de kans om bij een overwinning haar on geslagen thuisrecord te handhaven en hiermede tevens het on geslagen uitrecord van Fortuna '54 te breken. Verder zijn AmsterdamD.O.S. en H.V.C.Ajax „open" wedstrijden. De eerste zeven in onze afdeling kunnen wat stui vertje wisselen, het septet blijft gehandhaafd, maar rondom de demarcatielijn zal het aan spanning niet ontbreken. B.V.V.Willem II, M.V.V.Enschede en Rapid J.C.D.F.C. zijn de grote wedstrijden in afdeling B en ook hier is door het geringe puntenverschil rondom de negende plaats wijziging niet uitgesloten. C. E. de V. Hoewel het nog enige tijd zal duren alvorens onze competitie een aanvang neemt, moeten zij, die het a.s. seizoen willen honk ballen, zich thans reeds opgeven bij het secretariaat van onze afdeling. Adres: W. Niepoth, Kinderdijkstraat 6-II, Amsterdam-Z„ tel. 790105. Onder vermelding van naam, voornaam, adres en leeftijd. Ook zij, die het vorige jaar hebben gespeeld, dienen dit te doen. Stel het niet uit, want binnenkort moet de ledenlijst naar het secretariaat van de K.N.H.B. worden gezonden. Op 3 Februari a.s., aanvang 8 uur n.m., zullen in ons stadion o.a. Amerikaanse honkbalfilms worden vertoond. Deze avond georganiseerd door de K.N.H.B., rayon Amsterdam, zal de heer Beets op verzoek iets vertellen over de besprekingen, die door de bond zijn gevoerd in verband met onze deelname aan de Europese kampioenschappen. Voor hen, die deze avond willen bijwonen, bedraagt de toegangsprijs 0.50, doch Ajax-leden hebben op vertoon van hun nieuwe diploma gratis toegang. De jaarvergadering van de Kon. Nederl. Honkbal Bond zal, zoals gebruikelijk, weer in Amsterdam worden gehouden en wel op 25 Februari a.s. De training heeft inmiddels weer een aanvang genomen. Elke Zaterdagmiddag ca. 3 uur kunnen verlopig alleen seniores in ons stadion terecht. In ons volgend clubnieuws zullen verdere mededelingen hierover worden gedaan. In het Decembernummer van Hermes D.V.S., Schiedam, komt een artikel van de hand van „Nemad" voor, waarin één zinsnede onze bijzondere aandacht heeft getrokken. Onder de titel „Er moet nog veel veranderen" betoogt de schrijver o.a. dat men thans hard, ja zelfs keihard moet zijn. Dacht U, dat Ajax zo maar voor de lol zijn honkbalafdeling heeft opgeheven. Natuurlijk is er iets veranderd. Spelers, die vroeger bij ons honkbalden, maar thans als „prof" genoteerd staan, zijn na tuurlijk aan bepalingen verbonden. Maar onze club heeft niet alleen profvoetballers. Vele seniores en juniores, die zuiver en alleen voor hun plezier de rood-witte kleuren verdedigen, wor den 's zomers in de gelegenheid gesteld zonder enige extra kosten te gaan honkballen. Reeds enkele malen eerder is in diverse bladen geschreven, dat onze afdeling zou worden opgeheven. Van wie men deze be richten heeft vernomen, is mij (helaas) onbekend. Laat ik daar om in ons clubblad verklaren, dat dit geenszins het geval is. Beter zou zijn, als men in het vervolg eens bij de „bron" ging informeren alvorens tot publicatie over te gaan. W. N. De eerste helft van het seizoen 19551956 behoort weer tol het verleden. Het najaar van 1955 was aanmerkelijk droger dan zijn voorganger van 1954, toen slechts enkele wedstrijden ge speeld konden worden. Er werden nu van de 14 te spelen wed» strijden slechts 3 afgelast, waarvan 2 velden betrof het Gem. Sportcomplex Kruislaan-Weesperzijde en 1 de Stichting Voor land. Al onze thuiswedstrijden konden gelukkig doorgang vinden. In de 11 gespeelde matches is er weer danig op los gescoord. Door het „vaste" elftal werden 10 wedstrijden gespeeld en ge wonnen, doelcijfers 874. Het „reserve"-elftal speelde eenmaal gelijk, 11. Voorwaar dus geen slechte resultaten. Op 19 November j.l. waren we te gast bij onze Blauw Wit- vrienden in het Olympisch Stadion. Na een faire en spannende wedstrijd bleven wij aan de gunstige kant van de score: 01. Natuurlijk geven wij Blauw Wit een kans op revanche en deze wedstrijd zal zo mogelijk vóór de aanvang van de tweede helft seizoen 1955'56 worden gespeeld. Training. Gedurende het winterseizoen wanneer meestal in het gym nastieklokaal geoefend zal moeten worden is de training voor welpen vastgesteld des Woensdagsmiddags van 3 tot 4 uur, onder leiding van onze trainer, de heer Humenberger. Volgt de aanwijzingen van de trainer nauwgezet op. Een „partijtje" is natuurlijk altijd erg in trek. Oefeningen met de bal zijn echter voor iedere voetballer, hetzij senior, junior of welp, onontbeer lijk. Bezoekt voorts regelmatig de training. Denkt er om, jongens: „Jong geleerd, oud gedaan", geldt zeker ook voor voetballers. En lees in dit verband ook nog maar eens goed na hetgeen de heer J. K. onder „Ditjes en Datjes" (blz. 19, clubblad Dec. '55) te vertellen heeft over de opleiding van jeugdspelers. M. v. E.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1956 | | pagina 7