2 Enige weken geleden werd ons verzocht, indien mogelijk, het programma te publiceren, dat Van Dijk en zijn makkers naar het einde liefst een goed einde van deze uiterst zware com petitie moet leiden. Eén telefoontje met de 3e Helmersstraat 47b en we waren volledig ingelicht. De „verzoekers" kunnen we dus tevreden stellen en misschien hebben anderen er ook nog iets aan. Alleen de data lieten we weg, daar de mogelijkheid niet is uitgesloten, dat er door „inhalen" wordt opgeschoven. Op het moment, dat we deze regels schrijven, luidt „de onvoltooide": Uit: Thuis: 1. H.V.C. 2. Rigtersbleek 3. E.B.O.H. 4. Vitesse 5. Sparta 6. N.A.C. 7. V.V.V. 8. Amsterdam 9. D.O.S. 10. Limburgia 11. Roda-Sport 12. Fortuna '54 13. Eindhoven 14. Excelsior 15. A.D.O. 16. Stormvogels Als U dit blad ontvangt zijn H.V.C. en misschien Rigters- bleek, al achter de rug, zodat U nog hooguit veertien keer in spanning kunt zitten over de klemmende vraag „halen we het, of halen we het niet?" Zondag 15 Januari misschien zit U in de schouwburg, wij achter onze Remington hangt de vlag er beslist niet gek bij. Wel zijn we vandaag aan N.O.A.D. een punt te kort gekomen eerlijk, we hadden op twee winstpunten gerekend (de huid wordt nog steeds verdobbeld voor de beer naar de eeuwige jachtvelden is) maar onze bevriende relaties om en nabij de fatale streep waren zo vriendelijk ook naast de roos te schieten, waardoor de voorsprong op nummer acht tot zes punten opliep. Op de Effectenbeurs zijn zes winstpunten beslist niet te versmaden, vooral niet, als er in je safe zo'n kleine ton aan oude olies ligt te beschimmelen, maar op de voetbalmarkt zijn zes punten (voorsprong) wel een prettig, edoch, óók een erg wankel bezit. Ze zijn rap versnoept. Op de Beurs zijn, er altijd wel aardige mensen, die je graag een (fi guurlijk) been uitdraaien en op de voetbalmarktNou, laten we het daar niet over hebben. Of, toch wel! We weten allemaal, dat het hemd nog steeds nader is dan de rok, waarmede we maar willen zeggen, dat er liefhebbers genoeg zijn, gaarne be reid, onze hoge stoel warm te houden. Aan onze mannen dus de moeilijke maar eervolle taak, de veroverde plaats stevig vast te klemmen. Een zware opgave, die nuchter bekeken, be slist niet zal meevallen. Geen wedstrijd kèn en mèg te licht worden opgevat. Oók niet tegen clubs, die misschien al binnen enkele weken de zekerheid hebben, tot het legioen der „ver lorenen" te behoren. Ook zij zullen er nog een eer inzien de kanshebbers te laten struikelen. Dat moet, wat onze partij be- W///////A Directie CAREL C. KAMLAG en TOM MANDERS treft, voorkomen worden enhet kan! Per heden zijn er theoretisch 52 punten nodig om absoluut veilig te staan. Theo retisch is alles nogal donker getint, 't is U en ons bekend, maar in de practijk komt het er op neer, dat we minstens 40 punten liefst iets meer moeten halen om het voetbal-helden paradijs binnen te wandelen. Veertig punten is een hele sloot en wij met onze aanwijsbare voorraad 24 stuks hebben er dus nog minstens zestien nodig om in de Nederlandse voetbal- „Wallstreet" een gerieflijk huis te betrekken, een huis met riant uitzicht op de beurzen van de Amsterdamse voetballief hebbers. Want, het valt beslist niet te ontkennen, nu, gelijk de knol van Troje, het betaalde voetbal de trapperswereld is bin nen gedraafd, het slijk der aarde in onze sport een zeer voor name rol speelt. Vroeger, in die goede oude tijd, konden we het al moeilijk stellen zonder geld, vandaag aan de dag redden we het niet met een aardige recette. Over een dansavond met grab belton of tombola ter versterking van de kas wordt niet meer gesproken in de kringen der lager geklasseerde clubs. De voet balpool is daar het aangewezen middel om aan geld te komen. Als we zo hier en daar informeren, blijkt ons, dat niet alle clubs op een goudader zijn gestoten. Verenigingen met een hele sliert donateurs nou ja, donateurs! schijnen bedragen te ont vangen, die niet te bagatelliseren zijn, maar ook hoorden wij van een club, die het met een paar honderd gulden moet doen en kort geleden lazen wij in een clubblad, dat practisch alleen het bestuur enige kolommen invulde. Bij de leden was al heel weinig animo. Geef die lieden ongelijk! In de pool zit dus voor velen weinig of geen brood en voor ons zit alleen in de Ere-afdeling muziek. Om bij de feiten te blijven; we hebben dus nog minstens zestien punten nodig. Acht thuismatches staan nog voor de deur. Ze geven geen claim op zestien punten, maar toch, vrien den, er zit iets in. Het is te proberen enieder puntje be haald in een uitwedstrijd telt dubbel. Nouwat let ons? Rond de jaarwisseling kwam bij het secretariaat weer de ge bruikelijke stroom binnen- en buitenlandse goede beste of harte lijke wensen naar binnen gulpen. Daar het onze al zo over belaste secretaris beslist onmogelijk was een ieder via de schrijfmachine te bedanken, werd ons verzocht met betrekking tot dit punt het „Ajax-Nieuws' in te schakelen. Dat doen we dus vlot. Aan allen, die tijdens de jaarwisseling onze club in het oog en in het hart hadden; namens de mannen achter de met groen bedekte tafel, hartelijk bedankt, een stevige hand en daarbij de wens, dat het voor alle vrienden en bekenden een voorspoedig 1956 moge worden. U kent natuurlijk de Alg. Ned. Voetbalver. „De Zwaluwen", opgericht in 1907, met als hoofddoel, doch niet als enig doel, verbetering van 't algemeen spelpeil in Nederland. Wat U mis schien niet weet, is, dat wijlen de heer C. A. W. Hirschman de man was, die de stoot tot oprichting van deze vereniging gaf en hij' met de heren J. J. v. d. Berg, C. W. van Hasselt, N. G. Jannink, mr. J. Lieftinck en G. W. Dijxhoorn, de leiding van „De Zwaluwen" op zich nam. De eerste Ajacied, die als „Zwa luw" over de velden scheerde, was de heer C. H. Kammeyer. Dat gebeurde in het jaar 1909. In 1910 kreeg hij gezelschap van de in die jaren zo beroemde Ajacied Karei W. F. v. d. Lee. Zij hielpen mee aan een overwinning op Vitesse (53). Enige maanden later vroeg Vitesse om revanche. Dat kon natuurlijk. In plaats van bovengenoemde Ajacieden, werden nu Jan Schoe- vaart en A. Pelser uitgenodigd een kijkje in het zwaluwennest te komen nemen. Zij keken zo goed rond, dat de Arnhemmers wederom een nederlaag kregen te slikken (10). Nu weten we echt niet, of Jan Schoevaart met de directie van de rappe vogels had aangepapt, maar in December van hetzelfde jaar ging een elftal Ajacieden als zwaluwen vermomd naar Dordrecht om D.F.C. een lesje te geven (het ging toch om spelpeilverbete ring!) met liefst 15. De volgende dag in die tijd hadden voetballers lucht voor een hele week speelden 7 Ajacieden (Van der Lee, J. Pelser, J. Schoevaart, H. C. van Weerden, L. Seylhouwer, P. v. d. Broeke de man die het presteerde om even naar Den Haag te fietsen, daar een wedstrijd te spelen en doodleuk weer naar Amsterdam terug te peddelen en Kam meyer, tegen Quick (N.). Ze wonnen ook nog. 't Was beschei den. Slechts één tegen nul. In 1911 kwamen de heren G. Fort- gens en A. van Renterghem aan de beurt en in December van dat jaar mocht Ajax tégen „De Zwaluwen" spelen. Onze club broeders brachten het er niet zo erg best af. Een dikke neder laag (62) en als U nu weet, dat het Zwaluwen-elftal bestond uit A.F.C.-ers en Blauw Witters, kunt U wel op Uw vingers natellen, wie er schik hadden. De Zwaluwen bestaan haast vijftig jaar en in al die jaren is

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1956 | | pagina 2