Van het Secretariaat 10 Aangenomen als Junior-lid: J. Koorn, C. P. Middendorp, C. Post, Th. H. J. Brouwer, G. G. Eerbeek, B. L. Jochems, L. Goud smit, E. H. Post, W. F. Ris, Th. Perrier, P. J. Keizer. Aangenomen als Welp: E. Bartels, Fr. Böhne, G. de Haan, A. F. Perdon, J. M. Schipper, H. J. Schipper, J. P. de Vet. Voorgesteld als Werkend-lid: A. v. Loggem, H. Veen, W. S. Schaft. Voorgesteld als Junior-lid: D. Feldmann, A. Th. v. Hilten. Afgevoerd als Werkend-lid: A. H. v. Kol Sr. COMPETITIES BETAALD VOETBAL. Het Sectiebestuur Betaald Voetbal geeft, nu de tweede helft van de competitie gaat beginnen, hieronder een volledig over zicht van de regeling van de indeling in één eredivisie van 18 clubs, twee eerste divisies van 16 clubs en twee tweede divisies van 15 clubs, zulks voor het seizoen 1956/57. Voor de eredivisie komen in aanmerking de nrs. 1 t/m 8 van de beide huidige hoofdklassen, terwijl daaraan zullen worden toegevoegd de nrs. 1 en 2 van een volledige promotie/degrada tiecompetitie, bestaande uit de nrs. 9 van de hoofdklassen en de drie nrs. 1 van de eerste klassen. In de eerste divisie zullen worden opgenomen de nrs. 10 t/m 18 van de hoofdklassen, de nrs. 3, 4 en 5 van de bovengenoemde promotie/degradatie-competitie, de nrs. 2 t/m 5 van de eerste klassen A en B en de nrs. 2 t/m 4 van de eerste klasse C. De overige eerste klassers worden ingedeeld in de tweede divisie. Wanneer voor een plaats op de ranglijst, welke beslissend is voor de indeling in één der in te stellen divisies, meerdere clubs in aanmerking komen omdat zij met gelijk aantal punten zijn geëindigd, dan spelen deze verenigingen een halve beslissings competitie op onzijdig terrein, een en ander zoals omschreven in art. 3 van het reglement competitiewedstrijden, sub 3 en 4. De betreffende plaatsen op de ranglijst zijn de nrs. 8 en 9 van de hoofdklassen, de nrs. 1 der eerste klassen, de nrs. 5 van de eerste klassen A en B en nr. 4 der eerste klasse C. Wanneer voor de twee eerste plaatsen van de beide hoofd klassen eveneens meerdere clubs in aanmerking komen op grond van een gelijk aantal punten, dan zal ook via een halve beslissingscompetitie op onzijdig terrein worden uitgemaakt welke clubs aan de kampioenscompetitie zullen deelnemen. De tekst van artikel 3, sub 3 en 4 van het reglement compe titiewedstrijden luidt: 3. Bestaat een halve beslissingscompetitie uit meer dan één wedstrijd, dan beslist bij een gelijk aantal punten het doelge middelde van de gewone competitie. Is ook dit gelijk, dan be slist het doelgemiddelde van de beslissingscompetitie. Daarna beslist het lot. 4. Bestaat een halve beslissingscompetitie uit één wedstrijd, dan zal, indien de stand na 90 minuten gelijk mocht zijn, de wedstrijd als volgt worden verlengd: a. na het verstrijken van de 90 minuten wordt opnieuw geloot voor beginschop of doelkeuze; b. telkenmale na 7% minuut spelen wordt van doel gewisseld met dien verstande, dat, zodra één van de partijen een doel punt heeft behaald, het spel wordt gestaakt; c. is er, nadat viermaal 7 y2 minuut is gespeeld, nog niet ge doelpunt, dan wordt de wedstrijd op nader te bepalen datum opnieuw vastgesteld en bij gelijk spel verlengd volgens de zelfde regeling; d. is na de tweede wedstrijd geen beslissing verkregen, dan be slist het doelgemiddelde van de gewone competitie. Bij gelijk doelgemiddelde beslist het lot. Het Sectiebestuur wijst er op, dat in verband met de belang rijkheid van de huidige competities, onregelmatigheden niet zullen zijn uitgesloten. Het meent alle betrokkenen te moeten waarschuwen, dat, ingeval overtredingen in welke vorm dan ook mochten worden geconstateerd, de meest strenge straffen zullen worden toegepast. Gedacht wordt hierbij aan hoge geld boetes en/of een versterkte degradatie van de overtredende clubs, aan uitsluiting uit de K.N.V.B. of hoge geldboetes voor personen. UIT DE ZIEKENKAMER. Wim Heisterkamp, juniores 3, is tijdens de match tegen Zee burgia nogal lelijk terecht gekomen. Knie in het gips ver moedelijk iets gebroken en dus voorlopig niet meer voet ballen. Zeeburgia voor de goede orde, de blessure is geheel te wijten aan een ongelukkige samenloop van omstandigheden zond Wim een prachtige fruitmand, welke geste zeer op prijs werd gesteld. Ook van deze plaats aan Zeeburgia onze dank en aan Wim de wens van een spoedige algehele beterschap. BURGERLIJKE STAND. De heer L. Volkers en mej. W. Almin geven kennis van hun voorgenomen huwelijk op Zaterdag 4 Februari om 11 uur ten stadhuize. Receptie Rest. „Moderne", Leidseplein, van 35 uur. Hartelijke gelukwensen. UITSLAGEN. 8 Januari 1956: StormvogelsAjax 22 Ajax 2—V.S.V. 2 9—3 Volewijckers 3Ajax 4 33 Juniores B.: Stormvogels 1Ajax 1 (vriendsch.) 11 15 Januari 1956: AjaxN.O.A.D00 Blauw Wit 2Ajax 2 32 Donar 2Ajax 3 03 Ajax 4D.W.S. 4 193 D.W.G. 2—Ajax 5 2—7 Ajax 6K.B.V. 2 28 Juniores A.: Ajax 3Zeeburgia 2 33 Ajax 4Animo 52 Juniores B.: Ajax 1Z.F.C. 1 01 Ajax 3—O.V.V.O. 2 5—1 22 Januari 1956: H.V.C.Ajax 06 Ajax 2D.W.S. 2 31 D.W.V. 2Ajax 4 51 (KAN) AN/ Reguliersbreestraat 4-6 vlak bij de Munt Amsterdam C. Wat Kan kan, kan Kan alleen

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1956 | | pagina 10