Klaverjassen Ajax-Stormvogels. 9 Gebakken schar, gebakken poon, royaal gebaar van de IJmuidenaren een keurig, kleurig clubvaantje voor de over winnaars, twee van die muur-ornamenten voor hoogste score en dozen Penalen voor de meeste „doormarsen", of hoe dat in kaart-terminologie heten mag. Verder een keurcollectie prijzen voor de traditionele tombola reuk-, vuurwater en haring sterk overwegend ziedaar onze eerste impressies van de klaverjas-match AjaxStormvogels, als wij om klokke 10 uur eens poolshoogte komen nemen. Nooit hadden wij zo'n lachfestijn medegemaakt, wel veel over gehoord en nu staan wij dan midden in de strijd, die in volle gang en schijnbaar even spannend als inspannend is, daar onze penningmeester en his partner hun respectieve colbertjes er maar bij uitge trokken hebben. Vlekkeloos wit en grijs (gesteven) glanst ons tegen. Sup porters toeven en/of hangen aan de bar, heer Boüderie ser veert koele dranken, zijn staf draaft af en aan en de dames afdeling geniet van de laatste mode of heeft eveneens de kaart-strijdbijl opgegraven. De eerste ronde levert Ajax een kleine voorsprong op en de tweede na inneming van de on ontbeerlijke inspiratie-droppelen (gevolg: de gestegen stem ming stijgt) laat vrijwel geen twijfel over een in het ver schiet liggende Ajax-zege. 't Komt uit. De vochtige tweede pauze is voor de kaartende rood-witten geen beletsel ge worden de juiste maat te houden en als het comité de balans signeert, geeft ca 4500 punten voorsprong, Ajax het recht op le Basketball-team (zonder Michels) de clubprijs. Wim Volkers en Louwaard kunnen vanwege de hoogste score de vaantjes boven hun bed spijkeren. Het koppel Losekoot en De Sterke meeste marsen of grootste zwabbers (weten wij veel, hoe dat heet) strijken de penalen op en de spraakwatervallen van Dukker en Zwang, lekken zelfs niet meer. Wij gaan viskluiven smaakte patent, hoe kan 't anders als zulke experts tracteren Croquant en vet! Een tombola is een rare geschiedenis; afspiegeling van het leven. De één alles, de ander niets. Neem nu het geval Losekoot, driemaal een pot zure-haring, dat zullpn zure Pink sterdagen zijn geweest. Zijn kaart-ampie, de Sterke, viermaal bij omroeper Zwang om worst, drank, etc. in ontvangst te nemen en verder xle dame, die eveneens viermaal de gang naar de uitstalling moest ondernemen. Noem het stom geluk, of het toppunt van intelligentie't blijft raar verdeeld. De flessen Bols kwamen onbetwistbaar in de goede hoek. Daar steeg de stemming ten top. Om één uur in de morgen zijn wij afgezwaaid, wisten toen heel zeker hoe een klaverjas- wedstrijd in elkander zit. Wij weten nu ook, waarom D.W.S. met haar kaartfestijnen zo'n succes heeft. Sport verbroedert (misschien!) klaverjassen, vrij zeker! Toen wij het toneel van de strijd verlieten, dreunde het klavier, zweefden paartjes over de geïmproviseerde dansvloer, prikkelden geuren van uit smijters onze reukorganen en toasten stormpieten en Ajaxieden op de overwinning (nederlaag). La Lune zal wel ter bedde zijn geweest, toen het finis was. Komiteit van de Ajax-club- avonden, 't was 'n schone nacht. BROWN. 2e Basketball-team (zonder De Boer)

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1948 | | pagina 9