Burgerlijke Stand. AjaxWillem II te Gorinchem. Van de Secretaris Elftal-Commissie. Wim Sacksioni 7 Verloofd: Mia Meyer en Theo Brokmann Joke van der Linden en Niek van Lobberegt. Geboren: De heer en mevrouw W estrik-Harms geven met grote blijdschap kennis van de geboorte van hun dochter Eleonora Eva Helena. Met grote blijdschap geven wij U kennis van de geboorte van onze dochter Anneke Petronella. A. N. Baars J. BaarsSiegersma. Ondertrouwd: Jan ter Heide en Maart je Zweet- Donderdag 10 Juni a.s. zal de huwelijksvoltrekking plaats vinden om 11.45 uur v.m. Adres: Mariotteplein 13. Namens Ajax onze hartelijke gelukwensen. Karei v. d. Lee zond ons uit Indië een schrijven, waaruit blijkt, dat hij zich te Medan heeft gevestigd. Zijn adres luidt: Gouverneur van Kempenweg 12, Medan, Sumatra. Namens Karei, moeten wij zijn vele Ajax-vrienden hartelijk groeten, hetgeen wij via ons blad dan ook gaarne doen. Van deze plaats wensen wij Karei het beste en veel succes in zaken. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der F.C. Unitas te Gorkum speelde Ajax 25 April 1948 aldaar een ere-wedstrijd tegen Willem II. Dat dit jubileum voor de Gorkummers een prachtige gelegenheid was om eens flink de bloemetjes buiten te zetten, spreekt welhaast vanzelf. Het is dan ook geen feest dag, maar een feestweek geworden en treffend waren de vele bewijzen van sympathie, waaruit duidelijk bleek, dat deze ver eniging in het hart van de burgers van dit stedeke leeft. Ajax en Willem II werd een leuke boottrip naar Fort Loevestein aangeboden, waar de burgemeester van Gorkum, in zijn functie van slotvoogd van deze steenklomp, een uitvoerige en interes sante beschouwing over dit fort en haar vele tijdelijke bewoners hield. Het werd dan ook een boeiende les in de Vaderlandse ge schiedenis. In de Ridderzaal werd beide clubs een lunch aan geboden en nooit heb ik kunnen bevroeden, nog eens op de zetel van Jan van Arkel een krentenbol te verorberen. Te half drie waren we op het gezellige veld van de jubilaresse present en stelde het volgende Ajax-elftal zich op: Leentvaar Potharst v. d. Hart v. d. Hoeven Van Veen Stoffelen Wolfers Michels Bruins Ter Horst Drager Willem II begon al dadelijk met het bekende Zuidelijke en thousiasme en onze achterhoede moest alle zeiltjes bijzetten om ongelukken te voorkomen. Maar deze achterhoede was zo safe als de bank en wist met veel bravour scoren te voor komen. Geleidelijk nam Ajax het initiatief van de aanval over, waarbij vooral Bruins opviel door zijn grote bewegelijkheid. Diverse keurige voorzetten van zijn voet stichtten grote ver warring in de Willem Il-defensie, waar vooral de keeper zéér onzeker deed. Een ver, hard schot van Ter Horst liet de keeper glippen en met 1—0 ging de rust in. Na de rust kwam Ajax er hoe langer hoe beter in, en diverse vlotte Ajax-combi- naties, meestal geleid door Bruins en Ter Horst, deden het allerbeste verwachten. Een mooie goal van Drager en een moord-poeier van Bruins brachten de stand met 30 in ons voordeel en hierna speelde er nog maar één elftal. We scoorden dan ook nog twee maal en met een sterk aanvallend Ajax, blies de scheidsrechter die nog al eens hinderlijk in de weg liep het einde. Bruins, Ter Horst en v. d. Hart verdienen een plaats op de front-pagina. Hierna werd beide teams een diner aangeboden, waar het vrolijk toeging en diverse sprekers een woordje in het midden brachten, alles ter ere van Koning Voetbal in het algemeen en Unitas in het bijzonder. Het was ver na middernacht, dat we weer in Mokum arriveerden. J. S. UITSLAGEN. 22 Februari 1948: Ajax—R.F.C3—2 Blauw Wit 3—Ajax 3 14 Germaan 2Ajax 413 Volewijckers 5Ajax 503 Ajax 6—D.R.C. 2 1—1 Ajax 8—St. Pancratius 31—3 Juniores. Ajax 1A.F.C. 1 0—0 Z.S.G.O. 2—Ajax 2 1—1 Volewijckers 3Ajax 33—1 Adspiranten. Volewijckers lAjax 1 05 A.F.C. 2—Ajax 2 0—3 Ajax 3—Z.S.G.O. 3 9—0 A.F.C. 4—Ajax 4 0—10 A.F.C. 5Ajax 5 15 Ajax 7—T.O.G. 6 20 6 Maart 1948: Ajax veteranen—D.D.V6—5 7 Maart 1948: NeptunusAjax 31 K.F.C. 2—Ajax 2 1—1 A.F.C. 3Ajax 3 0—2 Ajax 4—'t Gooi 2 2—2 Animo 2—Ajax 6 2—2 The Unity 2—Ajax 7 4—6 Amstelzwaluwen 2—Ajax 8 1—2 Juniores. Ajax 1—D.W.S. 1 0—3 Ajax 3Zeeburgia 3 31 Adspiranten. Ajax 1—A.F.C. 1 40 Blauw Wit 2Ajax 2 05 A.F.C. 3—Ajax 3 1—1 Ajax 4Blauw Wit 4 6—0 Volewijckers 6Ajax 5 2—2 Ajax 6—Zeeburgia 4 3—0 Meteoor 4Ajax 7 03 14 Maart 1948: Z.F.C. 2—Ajax 2 0—4 Ajax 5Blauw Wit 5 40 D.W.V. 7—Ajax 8 3—2 Juniores. V.V.A. 1—Ajax 1 2—2 Ajax 2—V.V.A. 2 7—1 Ajax 3—D.W.S. 3 3—2 Adspiranten. Z.S.G.O. 1Ajax 1 05 Z.S.G.O. 2—Ajax 2 1—4 Ajax 5—D.W.V. 5 8—0 Volewijckers 7Ajax 6 03 Ajax 7De Spartaan 6 41 21 Maart 1948: Ajax 2—D.W.S. 2 2—2 Hilversum 3Ajax 3 22 Juniores. Ajax 1—Z.S.G.O. 1 5—0 Ajax 3—Shell 1—2 Adspiranten. Volewijckers 1Ajax 1 11 Ajax 2D.V.A.V1—0 T.O.G. 2—Ajax 3 2—2 Ajax 4—T.D.W. 2 3—0 Ajax 5Zeeburgia 4 6—0 Swift 6Ajax 6 04 Ajax 7—T.D.W. 4 1—1 Sportvrienden 1 Uw tabaksbonnen het best besteed bij Damstraat 38, Tel. 49571, Amsterdam C. Volksherstel sigaretten import zonder bon ƒ2,68 per pakje Grootste sortering in Tabak, Sigaren, Sigaretten en Rook-artikelen.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1948 | | pagina 7