Receptie Wim Volkers. Training Een Olympisch boekje op komst. Sigarenmagazijn Rembrandt Halvemaansteeg 21 Sigaren, Sigaretten Telefoon 37835 en Tabak Beleefd aanbev. G. J. Hulscher Ajacieden Ajax Zwaluwen. Cricket. 6 dat, net als bij voetbal, de scheidsrechter geen goed kan doen en dat is voor mij het enige bekende op dit terrein. „Da's een home-run," voorspelt een buurman van me, als $e jongen-met-de-knuppel die bal een tik naar de zon geeft. Ik kan het alleen maar een reuze timmer vinden en ik kijk in spanning mee naar de knaap, die van het ene kussentje naar het andere rent ik verbaas me een beetje over al die moeite, die hij zich heeft gegeven, als hij zich amechtig naast z'n kameraden in het gras laat rollen. Nu staat er een ander met het ronde hout te zwaaien. ,,Wijdtwee wijd, een slag!" roept Churchill. „De zesde innings," beweert m'n buurman. „Ze kunnen het best nog halen." Ik kijk en knik. Die man zal het wel weten. Zonder te vragen, kom ik er toch een beetje in en als m'n buurman uit een paar ongetwijfeld stomme -vragen merkt, dat ik van dat edele honkbalspel nog lang niet alles begrijp, legt hij mij de regels met veel geduld uit. Ik neem me voor, een boekje te kopen en daarna nog eens te gaan kijken. Misschien neem ik dan eerst nog privaat-les bij m'n zoon, die ook wel eens aan honkbal doet. D'r zit wel wat in, in die sport. Ik had die eerste middag al heel goed door, dat je beter kan meespelen, dan kijken. Want een voetbal op je hoofd is niet zo erg die stuitert wel. Zo'n honkbal-geval geeft echter niet mee en dat die nog raarder sprongen kan maken dan de voetbal, is mij deze mid dag gebleken: het had maar heel weinig gescheeld, of ik had zo'n kogel boven op m'n knerf gehad. En om nu te voorkomen, dat de honkbal-enthousiast zegt: „Was het maar waar", eindig ik dit stukje-van-niks met de mededeling, dat het toch niet over niks was en ik geef de plechtige belofte, dat ik vast en zeker nog eens kom kijken. Dan is de kans groot, dat het hardst van allen loeit Uw dienaar VLINDER. Leden en donateurs, die er prijs op stellen Wim met zijn 25-jarig lidmaatschap te feliciteren, vinden hiertoe gelegen heid op Zaterdag 12 Juni a.s. van drie tot vijf uur in het bovenrestaurant van ons stadion. HET BESTUUR. Oefenavond elke Maandag: jeugd 6.308 uur; senioren 8 10 uur. Nieuwe spelers kunnen zich iedere Maandagavond bij de secretaris melden. Van Athene naar Londen. Zó noemde Henk van den Berg, die wij niet alleen kennen als A.V.R.O.-Hersengymnastiek- man en sport-commentator, maar ook als Ajax-vriend, het verhaal, dat hij schreef over de Olympische Spelen van 1896 tot hed^n. In kort bestek werden alle Nederlandse prestaties en de meest op de voorgrond tredende verrichtingen van bui tenlanders op smakelijke wijze behandeld. Bovendien is er in opgenomen het volledig programma van Londen en een sche ma van de radio-uitzendingen, die ons straks te wachten staan. Prettig is ook, dat het boekje zijn waarde blijft houden, doordat de schrijver een aantal pagina's heeft opgenomen om de lezers zelf de resultaten van Londen te laten invullen. Er zal met belangstelling naar Henk van den Berg's boekje worden uitgezien, dat stellig een onmisbaar bezit zal worden van hen, die voor de sport een warm hart hebben. De prijs is populair gehouden: gebonden (waarschijnlijk) 2.50 en ingenaaid 1.75. Grote Sortering vana^ Rembrandtsplein Zondag 13 Juni a.s. (twee uur) wordt de benefiet-wedstrijd voor Jack Reynolds gespeeld en wel: De opstelling van beide teams is ons nog niet bekend, wel is ons verzekerd, dat een zéér sterk Zwaluwen-elftal zal worden uitgenodigd. Onze jongens zullen natuurlijk hun beste beentje voorzetten om een zo goed mogelijk figuur te slaan, zodat een mooie wedstrijd kan worden tegemoet gezien. Ook onze veteranen willen gaarne nog eens demonstreren, dat de lessen van good old Jack nog niet verleerd zijn, zodat U onze ruïne nog eens in volle actie kan zien. Ten einde de recette zo hoog mogelijk op te voeren, werd besloten dat diploma's, ook van leden en donateurs, die dag NIET geldig zijn, dit als een klein offer voor het vele goede, dat Jack Reynolds ops al die jaren bracht. Wél kunnen onze leden en donateurs op hun diploma twee kaarten bestellen bij Cor de Vlieger, Middenweg, welke moeite zij zich natuurlijk gaarne zullen getroosten. Om vergissingen te voorkomen herhalen wij nog even, dat die dag geen toegang zal worden verleend op Uw Ajax- diploma. Helpt allen mee deze ere-wedstrijd te doen slagen, dan wordt het een feestdag voor Jack Reynolds. HET BESTUUR. Hoewel de weersomstandigheden nog niet direct geschikt zijn voor cricket, worden allerwege reeds voorbereidingen ge troffen, de motballetjes worden uit de broeken en shirts geklopt, het materiaal wordt hersteld en nagekeken, vergade ringen worden gehouden, kortom men is voorbereid op een prettig en actief cricket-seizoen. Ons veld wordt ingezaaid en wij hopen, dat wij met de aan vang van het seizoen weer op een grasmat kunnen spelen, welke niet alleen voor de spelers een genot zal zijn om op te spelen, doch tevens voor de toeschouwers die rust zal geven, welke zij momenteel zo nodig hebben, teneinde de dagelijkse beslommeringen voor enige uren te vergeten. Onder het genot van een kopje koffie is een vertoeven op de Ajax- velden meer dan ideaal: Ajax-leden, zowel senioren, juniores als adspiranten, speelt cricket, het houdt zowel Uw lichaam als geest fit. Na een Zondag op het cricketveld, voelt gij U voor de gehele week weer geschikt om Uw dagelijkse werk te verrichten met het vooruitzicht om wéér zulke Zondagen te beleven met Uw clubgenoten. Speciaal de jongeren zou ik willen opwekken; geeft U voor het cricketspel, het spel van sportiviteit, eerlijkheid, karakter. Dat het spel alleen voor ouderen geschikt zou zijn, is een fabeltje. Kijkt naar onze Engelse vrienden aan de overkant van het Kanaal. Reeds op de lagere school wordt cricket ge speeld en onderwezen. Wij zouden het zo prettig vinden ook dit jaar weer een juniores-team in het veld te brengen, teneinde jullie met jongelui van dezelfde leeftijd cricket te laten spelen. Vraagt eens inlichtingen aan ondergetekende. Het seizoen vangt binnenkort aan. Wij, Ajacieden, spelen cricket in de geest, waarin het gespeeld moet worden; het zij zo. F. DUKKER, Maasstraat 192, A'dam-Z. Telefoon 28688.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1948 | | pagina 6