2 Blauw Wit had niets omhanden en daar wij aan hetzelfde euvel mank gingen, besloten de vroede vaderen van beide clubs, de eerste elftallen een vriendschappelijk partijtje te laten baltrappen. Twintig-duizend Amsterdamse voetbal-aan bidders vonden dat een reuze idee en trokken in drommen naar Dick Bessem's arena. Zij hebben waar voor hun geld gehad, d.w.z. Blauw Wit-waar, want wat onze jongens ten beste gaven, was nu niet bepaald van de bovenste plank. Er zou een nieuw systeem, of een nieuw-oud-systeem op tafel worden gelegd, daar het hutspot-spelletje van het gepasseerde seizoen aan de kant moest. Het is geen daverend succes geworden. Integendeel, de Blauw Witters vonden in no time het antwoord op dit vol gens collega Adé Franse bazar, merk „entree libre", systeem. De stadionploeg, een mixture van oud-gedienden en vurige jonge knapen, speelde alsof er een kampioenschap viel te verdienen en nam in de kortst mogelijke tijd een 30 voor sprong. Van der Veen vond dat al te mal, zette de slinger er werd n.l. getracht „slingerback" te spelen stop en toen ging het gelijk op. Blauw Wit scoorde nog tweemaal en Karei ter Horst veegde de hatelijke nul van het bord. Aldus verloren wij dit oefenpartijtje, waarbij Theo Brok- mann een sleutelbeen brak beterschap, Theo! met 15. Een sportkrant-mijnheer wilde vreselijk deskundig zijn en schreef zoiets van: „de droom van vele Ajacieden werd ein delijk werkelijkheid. Ajax speelde n.l. weer met aanvallende spil, doch, ha, ha, ha, 't werd een nachtmerrie." Was ie even goed! Alleen is het jammer voor deze sport krant-mijnheer, dat er tussen slingerback en aanvallende spil een paar straten verschil ligt, maar daar moet je verstand van hebben en laten wij eerlijk zijn er zijn bitter weinig sportkrant-mijnheren, die verstand van voetballen hebben. Joop Stoffelen was de enige Ajacied, die voor het Neder lands elftal, dat tegen België speelde, in aanmerking kwam. Alsnog onze felicitaties, Joop! Van de vier Ajacieden, die tegen Zwitserland speelden, bleef er dus slechts één in de gratie, de drie resterende clubgenoten kregen hun congé. Dat was logisch, want gezien de prestaties gedurende het gepas seerde seizoen, was hun verkiezing een heel grote verrassing. Van onze clubgenoten kwam o.i. alleen wij zouden niet gaarne willen beweren, dat hij er bij had moeten zijn Jan Potharst in aanmerking, want Jan was één der weinige Ajacieden, die dit seizoen goed voor de dag kwam. Wij hebben echter geen stem in het kapittel, hetgeen in verband met onze systeem-adoratie maar goed is. Over systeem gesproken. In de Northern Edition van „Reynolds News" van 1 Februari 1948 lazen wij de geschiedenis van Matthew Busby, de be roemde manager van Manchester United. Het slot van dit artikel luidde: „United, I think, will win the Cup, for Busby's schemes should continue the sparkling style they have cultivated. The attacking play of the Old Trafford team is a triumph for the new-old school of thought which does not favour the Arsenal, Burnley schemes." En in de Sunday Chronicle van November 1947, zegt Mr. W. R. Mitchell, uit Buenos Aires, een vriend van Lord Burgh- ley: „The stopper centre-half I see everywhere in Britain would not be tolerated in the Argentine. Crowds would not watch such play." (In het Ajax-Nieuws schreef „Vlokkie" destijds ook al in die geest.) EnneS.S.S. moet toch het Mooiste, Intelligentste en Sterkste zijn. Lust U nog peultjes Wij niet. De heer J. C. van Nellen, oud-international en thans trainer van D.H.C., Delft, ook niet, die is glad tegen. Hij schrijft in de D.H.C.-kroniek o.a.: „omdat geen enkele Hollandse speler een systeem ligt. Hij laat zich geen dwangbuis aanleggen, hij wil vrij zijn, hij leert zijn systeemlesje nooit en te nimmer. En moet hij z'n lesje toch leren, dan maakt hij er een afbraak systeem van." In „De Feyenoorder" vraagt zich ook al een redacteur af, of door „het systeem" Feyenoord's kampioenschap niet de mist in ging. Hij gelooft, dat de Feyenoorders er niet geschikt voor zijn. Zonde en jammer voor de „deskundigen" van de krant, U weet wel, die vonden het zo mooi, intelligent en sterk. H.B.S. gaat ook „stopperen". Wij hebben het gelezen. Het stond dik omlijnd. Er stond ook bij, dat het zo „sneu" voor „Katjong" is. „Katjong" is de man, die „de gouden draad", het prachtige gedenkboek van H.B.S., schreef. Hij schreef dit boek met verstand en kennis van zaken. Voor hem is het „sneu", dat H.B.S. gaat stopperen. Hoe zo? Een „fijnbe snaarde" sportjournalist moet dat geweest zijn, die zo sportief uit de hoek kwam. En dan te bedenken, dat wij dergelijke „sportlieden" nog gratis een plaats op onze tribunes geven. Vijf en twintig jaar geleden, toen wij voor het eerst West Ham United, Derby, Bolton etc., bij ons te gast hadden, keken wij onze ogen uit. Dat was nog eens voetbal. Wat een balbe handeling, een lichaamsbeheersing, een positiekiezen, een techniek, etc. Wij dachten, dat wij er iets van kenden Ajax trapte in die tijd toch een best balletje sloegen, door heel hard werken, niet eens zo'n beroerd figuur, maarlagen toch ver bij deze „grootmeesters" achter. En nu, vijf en twintig jaar later. „Deskundigen" steken over naar Engeland. Kijken hun ogen uit. Wat een voetbal, wat een voetbal! Systeem, mijnheer, systeem! Eind 1945 kwam Jack Reynolds terug uit Engeland en vertelde ons, dat het peil van het Engelse voetbalvijftig procent lager lag, dan het voor-oorlogse en dat het wel tot 1950 zou duren, eer weer een behoorlijk niveau werd bereikt. Onze nieuwe trainer, Bob Smith, kwam einde 1947 naar Hol land enbevestigde Jack's mening. „Deskundigen" steken over naar Engeland. Kijken hun ogen uit naar vstopperspil"- spelende grootmeesters. Wat een voetbal, wat een voetbal! Maar als diezelfde grootmeesters nu eens een, om in „des kundige" stijl te blijven, 'n orthodox partijtje weggaven, wat dan? Zouden de „overstekers" dan zitten te gapen van ver veling? Neen, duizendmaal neen. Zij zouden hun ogen uit kijken, want meesterlijk voetbal werd hen dan voorgeschoteld. Niet een of ander systeem maakt, of kan voetbal maken tot een lust voor het oog, doch voetballers en geen baltrappers maken het spel. Wij hebben het al eerder geschreven: goede voetballers kunnen elk systeem spelen en goed ook, doch bal trappers bereiken met en zonder systeem nooit iets. Men mag eens een succesje boeken dan blazen de „deskundigen" hoog van de toren en slaan zich op de borst maar na korte tijd is het lied uit en valt er te lezen: „wij hebben de spelers er niet meer voor", of „onze jongens concentreren zich niet voldoende". Over concentratie gesproken. Wij lazen in een clubblad, dat bij de training geen toeschouwers meer werden toegelaten. Op het veld alleen de spelers, er omheen, niemand. De spelers raken door het toekijken van clubaanhangers maar uit hun concentratie. In een ander blad mogen geen verslagen meer verschijnen van het eerste elftal. De spelers zijn de mening toegedaan, dat de nabeschouwingen een ongunstige invloed hebben op hun prestaties op het groene veld. Hoe langer hoe gekker, zouden wij haast zeggen. Morgen lezen wij misschien: speler Jansen mag niet meer naar z'n schoon moeder en overmorgen: speler Pietersen niet meer naar zijn werk. Allemaal vanwege de concentratie. Wij weten het, we leven in een tijd van decadentie. Luister naar de radio, hoor het jazz-gekrijs en crooner-gekreun, om van de misselijke „geestigheden" maar te zwijgen. En nu dit! Verboden te kijken, verboden te schrijven. Leve de sport en speciaal de voetbalsport. Onze sigarenwinkelier zou zeggen: „nu moet je es een keer ophouden.' In clubblad nummer drie lezen wij steeds over een bepaalde speler. Hij is de „super kei" uit het s.s.s.-verhaal, de enige speler in Holland, die dit spelletje verstaat. In alle standen wordt hij genomen, in alle jubeltonen bezongen. Lijkt ons wel prettig voor zijn medespelers envan zijn voetbalvaders ontzettend paedagogisch. Misschien is de „bewierookte" er over enige jaren vreselijk dankbaar voor. De voetbalgeschiede nis kent meer van die gevallen. Abe Lenstra is dan toch eindelijk in de gratie gekomen. Enige jaren geleden deugde hij niet voor het Nederlands elf tal. Wij schreven toen in ons verslag van de kampioenswed strijd Ajax^Heerenveen: „elf van deze Abe's met doelpunten- hongerlaat Old Engeland dan gerust komen." De bekende

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1948 | | pagina 2