Auto-Rijschool SUCCES Reimann, Stok Kersken s Magazijn „Speciaal" SPORTS SHOP Rederij PLAS Lageja Voetbalkousen en Shirts Vereenigde Expeditiebedrijven N.V. Intern. Expeditie-Rijnscheepvaart - Veembedrijf - Meubeltransport Autotransport over geheel Europa. KING LONG D. v. d. VEN - De Clercqstraat 69 Telefoon 84189 Amsterdam-W. Bonthuis „DE BLAUWVOS" Koopt bij onze Adverteerders SPUI 6 Amsterdam Telefoon 35614 Alles op gebied van Radio en Gramophones Damrak steiger I, Amsterdam Rondvaart door havens en grachten* Electrotechnisch Ing. Bureau orvAia" Radio- en Omroep-installaties 12 Hoofdkantoor: O. Z. Voorburgwal 157/159 Amsterdam-C. Telefoon 45884 4- i€ a Chin, en Ind. Restaurant N.Z. Voorburgwal 115-117 - Amsterdam-C. - Tel. 34061 A. F. STRIKKERS BONTBEWARING MODERNISEREN REPARATIE Koninginneweg 255, Amsterdam-Zuid Telef. 95701 Voor naar Elandsgracht 120 Amsterdam-C. H. van Raalte Uitsluitend Gediplomeerde Instructeurs der K.N.A.C. Taxateur van Gebruikte Automobielen De mooiste leswagens in Nederland! Al onze wagens zijn goedgekeurd door de Rijksverkeersinspectie. dat was 'm MET SCHOENEN UIT DE l/. BAERL EST RAAT NIET GEBEURD &.OUM, VANBAERLESTRAAT90-AMSTERDAM-Z.TEL.93951 DE AlAX-SHOP NAAST HET CONCERTGEBOUW direct naast de Beurs. Tel. 45406 Keizersgracht 282 Telefoon 35241-36441 Amsterdam-C

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1948 | | pagina 12