velden moest worden omgezien naar een ander bijterrein. Wij zijn er in geslaagd het A.G.T.-veld (Voorland) te huren, zoodat de lagere elftallen zoo nu en dan op dit terrein een wedstrijd zullen splelen.. Programma Competitie: bijvoegen (zie vorige Mededeeling 10 October: Hilversum 3Ajax 3. Rectificatie. In onze vorige „Mededeeling" vermeldden wij, dat de t Heer W. F. Egeman tot Eerelid benoemd was. De aan- dachtige lezer zal begrepen hebben, dat wij Eere- Voorzitter bedoelden, daar de Heer Egeman al~ sinds 7 Januari 1911 Eerelid is. Voor het gemaakte abuis onze excuses. 4jdx-shirts en voetbalschoenen. Het zal een ieder wel bekend zijn, dat voetbalschoenen en wat onze vereeniging betreft Ajax-shirts, vrijwel niet meer te koop zijn. Wij doen dan ook een beleefd, doch dringend beroep op onze oud-leden om, indien zij nog in het bezit zijn van bovengenoemde attributen, deze ter beschikking te willen stellen en in te leveren bij onzen secretaris, den Heer J. Elzenga, 3e Helmersstraat 47 b. Bij voorbaat den dank van de voetbalschoen- en shirtloozen! Ons adspirantlid Paul van Jaaren, aanvoerder van ons eerste adspiranten-elftal had het ongeluk om tijdens den wedstrijd tegen De Volewijckers zijn pols te breken. Wij wenschen hem een spoedig en algeheel herstel toe en hopen, als hij zijn plaats in het elftal weer kan innemen, dat zijn teamgenooten de goede kans op het kampioensschap hebben behouden. B. VOETBAL. Ajax 1. Zondag 5 September j.l. trok ons eerste elftal naar Deventer om Go-Ahead gelegenheid te geven zich te revancheeren voor de op ons veld geleden 40 nederlaag. Alhoewel de Deventer- club nu beter partij gaf dan in ons stadion de rust ging zelfs in met een 31 voorsprong voor rood-geel werd het toch weer een overwinning voor Keizer en zijn mannen. Na een rijkelijk forsche partij werd de uitslag 43 in ons voordeel. De competitie werd geopend met een thuiswedstrijd tegen Emma. Wel haalden wij de twee kostbare punten binnen, maar overtuigend was de 53 zege niet. Tegen V.S.V. door omstandigheden in Beverwijk gespeeld konden wij het voor de zooveelste maal niet tot een overwinning brengen. In het veld waren wij zeker niet zwakker, maar een paar ongelukkige momenten van Keizer werden met doelpunten afgestraft en zoo verloren wij met 42. In een rommeligen wedstrijd, met tot slot onvriendelijke ge zichten en hard spel, klopten wij R.F.C. met 51. Zondag gaan wij naar Haarlem en een week later naar Feijenoord. Twee lastige uitwedstrijden, maar als er met volledige overgave en onverzettelijken wil wordt gespeeld, dan moeten de punten mee naar Mokum gaan. Ajax 2 speelde een oefenpartij tegen Wilskracht en won met liefst 120. De eerste competitie-wedstrijd bracht ons tegen over Haarlem 2, waarmede wij na harden strijd met 11 de punten deelden. K.F.C. 2 moest met 32 onze meerderheid erkennen en H.V.C. 2 kreeg met 41 een ietwat steviger neder laag te slikken. Uit drie matches heeft ons tweede elftal nu 5 punten vergaard, zoodat alle kansen op een nieuw kampioen schap weer aanwezig zijn. Ajax 3 begon het nieuwe seizoen met een oefenmatch tegen P. T. en won met 100. De competitie bracht echter een desillusie, want tegen D.W.V. 2 verloren onze jongens met 21. Dat was dus een slecht begin, maar de volgende match, n.l. tegen D.O.S. 3, bracht een 84 overwinning en Zondag j.l. moest D.W.S. 3, op eigen veld nog wel, met 30 er aan gelooven. Dat was best werk, mannen! Ajax 4 schijnt een elftal te zijn, dat van fantastische cijfers houdt. Een oefenwedstrijd tegen Electra 2 werd gewonnen met 143. De eerste competitiematch ging verloren met 67. D.O.S. 2, dat liefst met 16 achterstond, haalde den achter stand in en won tenslotte met bovengenoemde cijfers. Hoe is 't mogelijk? Van Velox 2, te Utrecht, werd verloren met 17. (Jack zou vragen, „zijn die ballen zoo heet, keeper?"), doch een lichtpuntje werd de match tegen T.O.G. 2. Nu won Ajax met. zeven tegen drie. Gaat zoo door, vrienden! Ajax 5, de eeuwige kampioen, begon de competitie nu ook niet bepaald bescheiden. Op bezoek zijnde bij T.W.M. 2 gaven onze jongens gratis onderricht in „hoe maak ik doelpunten?" Toen het leed geleden was had T.W.M. met 120 verloren. Ajax 6 kreeg als eerste competitie-tegenstander het tweede elftal van C.D.W. op bezoek. Met 41 bleven onze jongens baas in eigen huis, zoodat de twee punten (later misschien net noodig voor het kampioenschap) binnen zijn. JEUGDVOETBAL. Juniores 1 verloren een vriendschappelijk partijtje tegen de D.W.S.-juniores met 20, doch namen De Volewijckers-juniores beter op de korrel. Met 31 bleven captain v. d. Schuyt en zijn jongens in de meerderheid. De competitie begon voor de crème van de Ajax-hope echter slecht. Van het vlot spelende Swift werd met 42 verloren, hetgeen niet noodig was ge weest. Uit tegen V.V.A. ging het beter en nu trok Ajax aan het langste end. Met een 20 overwinning verlieten onze ver tegenwoordigers het strijdperk. Juniores 2 klopten in oefenpartijtjes De Volewijckers 2 met 51 en N.F.C. met 91, doch verloren voor de competitie resp. van V.V.A. 2 met 43 en van De Eland met 21. Wat is er loos, jongens? Wij hadden vast gerekend op een kam pioenschap. Juniores 3 speelden twee oefenwedstrijden en wel tegen de D.W.S. juniores 4 en De Volewijckers juniores 3. D.W.S. ver loor met 51 en De Volewijckers kregen met 53 klop. De eerste competitiewedstrijd beteekende een tocht naar Tuindorp Oostzaan, waar tegen Meteoor altijd een lastige tegenpartij met 33 de punten werden gedeeld. Een goed begin, jongens, en dus.... het halve werk! Adspiranten 1 namen deel aan het Neerlandia-tournooi en moesten genoegen nemen met den derden prijs, hetgeen ver beneden onze verwachtingen was. Tegen de D.W.S.-adspiranten werd nog een oefenpartijtje gespeeld, hetwelk in een 11 gelijk spel eindigde. Voor de competitie versloegen onze jon gens eerst De Volewijckers met 31 en vervolgens Z.S.G.O. met 81. Gaan wij kampioen worden, jongens? Adspiranten 2 begonnen de competitie met een 20 over winning op V.V.A., doch verloren van De Eland met liefst 91. Beterschap, vrienden. Adspiranten 3 klopten Watergraafsmeer met 40, maar konden tegen W.M.S. niet op en verloren met 32. Adspiranten 4 speelden pas één wedstrijd, n.l. tegen D.J.K. waarvan met 31 werd gewonnen. Saarloos, van Lammeren en Rol waren de boys, die veel tot de overwinning hebben bijgedragen. Adspiranten 5 openden het seizoen al heel slecht. Twee wed strijden en evenzooveel nederlagen. Van A.F.C. 6 werd met 20 en van D.W.S. 7 met 50 verloren. Dat moet anders worden, jongens! Adspiranten 6 lieten het ook leelijk liggen en verloren van D.W.S. 8 met 71. Een slecht begin, boys, maar laten wij afspreken „een goed einde". Adspiranten 7 begonnen eveneens met een nederlaag, n.l. 41 tegen De Volewijckers 9. Wat wij over het zesde schreven, geldt dus ook voor jullie, knapen! Adspiranten 8 gingen op bezoek bij D.W.S. 9 en.verloren met 50. Tegen De Meer 3 speelden zij echter een stuk beter en wonnen zoowaar dezen wedstrijd met 10. Over het geheel genomen kunnen wij dus niet ontevreden zijn en vertrouwen, daar aan het begin van een nieuw seizoen altijd nog wel het een en ander te veranderen valt, dat wij in onze volgende „mededeeling" van groote successen kunnen gewagen. B. INDEELING COMPETITIE 1943-1944. Reserve: Reserve: Juniores: Juniores: le Klasse D. 2e Klasse C. le klasse. 2e Klasse A. Ajax 5 Ajax 6 Ajax D.O.S.S. Ontwaakt 2 C.D.W. 2 D.W.V. Ajax 2 Wilskracht 2 A.G.S. 2 A.F.C. D.W.S. 2 Zeeburgia 4 B.D.K. 2 Zeeburgia De Spartaan Madjoe 2 Animo 2 Blauw-Wit Z.S.G.O. Fokke 2 D.W.G. 2 Swift Watergraafsmeer T.W.M. 2 St. Pancratius 2 V.V.A. Blauw-Wit 2 Adspiranten: De Volewijckers De Volewijckers 2 Juniores: D.W.S V.V.A. 2 3e Klasse B. le Klasse. R.K. V.V.A. De Eland Ajax 3 Madjoe Wilskracht Ajax D.W.V. A.F.C. Adspiranten: 2e Klasse A. Adspiranten: 3e Klasse B. Zeeburgia 3 Zeeburgia Ajax 2 Ajax 3 D.V.A.V. Blauw-Wit D.W.S. 2 Zeeburgia 3 T.W.M. De Volewijckers Blauw-Wit 2 Z.S.G.O. 2 De Meer D.W.S. V.V.A. 2 Watergraafsmeer 2 De Meteoor Z.F.C. A.D.W. W.M.S. Spartaan De Meer De Volewijckers 3 Z.S.G.O. V.I.C. 2 De Eland D.W.V. A.F.C. 3 India Verantwoordelijk v. d. aeheelen inhoud: F. H. W. de Bruvn, Molenkade 9, Duivendrechi - Drukker: drukkerij „Grafica", Elandsgrachi 37, Amsterdam

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1943 | | pagina 2