A. F. C. A J A X Bestuursmededeelingen Aan onze Leden 1 N.C. 04003 MM Seer.: J. ELZENGA, 3e Helmersstr. 47B, Amsterdam-W.f Tel. 8 2429 Amsterdam, 2 October 1943. Telefoon 25005 93387 LIJST DER FUNCTIONARISSEN 1943—1944. Bestuur: M. J. Koolhaas, Oranje Nassaulaan 81, Voorzitter. W. F. Egeman, Dan. Willinkplein 45, 2e Voorzitter. W. F. Volkers, Rijnstraat 206-11, Penningmeester. W. F. Dukker, Maasstraat 192-III, 2e Penningmeester. J. Elzenga, 3e Helmersstraat 47 B, Secretaris. R. P. J. Vunderink, le v. Swindenstraat 10, 2e Secretaris. J. de Boer, Jacques Perkweg 13, Commissaris. Th. J. F. Brokmann, Amstelveenscheweg 55, Commissaris. A. de Wit, Valentijnkade 44, Commissaris. Elftallencommissie: Commissie A: H, F. Anderiesen, Columbusplein 33. Th. J. F. Brokmann, Amstelveenscheweg 55. F, Couton, Zeeburgerpad 3. Commissie B: J. Bieshaar, Nes 92. H. Delsen, Bilderdijkkade 18. A. de Wit, Valentijnkade 44. Secretariaat Elftallencommissie. W. F. C. Bruynesteyn, Middenweg 123 hs. Jeugdcommissie: F. H. W. de Bruyn, Molenkade 9, Duivendrecht. H. N. Dade, Esmoreitstraat 26-11. J. Koomen, Adm. de Ruyterweg 149. J. G. C. Loosekoot, Archimedesplantsoen 28. P. J. M. van Os, Jac. van Lennepkade 51. J. H. Pieters Graafland, Postjeskade 123-111. W. Schuurman, Woestduinstraat 131. J. P. H. B. Thiry, Allard Piersonstraat 4-II. M. Wijting, Haarlemmerweg 147-1. Secretariaat Jeugdcommissie: A. de Wit, Valentijnkade 44. Kascommissie: G. de Jongh, Herman Gorterstraat 33. J. H. Lijre, p/a Huize Kluit, de Lairessestraat 11. Tj. de Munnik, van Breestraat 143. Enquêtecommissie: M. J. Koolhaas, Oranje Nassaulaan 81. J. de Boer, Jacques Perkweg 13. A. J. de Kruyff, van Spaenstraat 13, Amstelveen. Clubbladcommissie: J. de Boer, Jacques Perkweg 13. F. H. W. de Bruyn, Molenkade 9, Duivendrecht. J. L. Melchers, Frans van Mierisstraat 99. Clubavondcommissie: F. Dukker, Maasstraat 192-III. J. Elzenga, 3e Helmersstraat 47 B. P. Oomes, Jac. van Campenstraat 136. Athletiekcommissie: G. K. Drager, Hofwijkstraat 8-1. M. J. Koolhaas, Oranje Nassaulaan 81. A. A. M. Knijn, le Sweelinckstraat 13, M. Middendorp, Cura^aostraat 111. Honkbalcommissie J. P. Blomvliet, Nieuweweg 33. J. ter Heide, Mariotteplein 13. A. M. Hordijk, Dusartstraat 18-11. E. H. van Tuyl, Wijttenbachstraat 9-II, A. de Wit, Valentijnkade 44. Leider Cricket: F. Dukker, Maasstraat 192-111. 94954 33293 kantoor 82429 51020 en 56718 25987 90088 48446 kantoor 90088 53028 43634 84457 48446 kantoor 55510 40385 kantoor 87566 82555 kantoor 31842 kantoor 47575 kantoor 48446 kantoor 91561 25898 39711 kantoor 25005 25987 37048 kantoor 25987 40385 97858 kantoor kantoor 33293 kantoor 82429 22432 25005 95400 43822 kantoor 84111 kantoor 84111 kantoor 48446 kantoor 33293 kantoor NIEUWS UIT DE BESTUURSVERGADERINGEN. Voorzitter Koolhaas. Volgens de laatste berichten gaat onze president goed vooruit, doch zal het nog wel eenigen tijd duren, eer Marius weer de buitenlucht in mag. Zegge en schrijve 250 visites werden tot nu toe door vrienden en bekenden bij hem afgelegd en nog steeds is het voor den patiënt een aangename afleiding als een belangstellende Ajacied een praatje komt maken. Voor belangstellenden nog even het adres: Oranje Nassaulaan 81. Lezing voor Adspiranten en Juniores. Zaterdag 23 October a.s. des namiddags 3 uur houdt de Heer F. J. van Veen in Hotel „Krasnapolsky" een lezing voor Ajax-Adspiranten en Juniores. Het behoeft geen betoog, dat dit een interessanten middag beloofd te wor den en verwachten wij dan ook dat alle jeugdleden om 2,45 uur aanwezig zullen zijn. De jeugdcommissie heeft een uitbreiding ondergaan en zijn nu in dit college opgenomen de Heeren Loosekoot, Pieters Graafland, Thiry en de Wit. Wij maken van deze gelegenheid ge bruik genoemden Heeren dank te zeggen voor hun be reidwilligheid hun tijd beschikbaar te stellen voor dit mooie werk en vertrouwen, dat mede onder hun leiding het Ajax-jeugdvoetbal tot nog grooter bloei zal komen. Medische Sportkeuring: Adspirantieden, die worden opgeroepen voor de medische sportkeuring, dienen hieraan gevolg te geven. Bij even- tueele verhindering is men verplicht hiervan onmiddellijk kennis te geven. Bij nalatigheid enlof geen gevolg geven aan een oproep, zullen de betreffende spelers niet in de elftallen worden opgesteld. Clubavonden: Deze worden iederen Vrijdagavond gehouden in Hotel „Suisse", Kalverstraat. Adspirantleden hebben geen toegang. Aangenomen als werkend lid: de Heeren H. M. v. d. Kraats en J. J. Verburgt. Aangenomen als donateur: de Heeren P. Bleeker, P. S. Bronner, A. Busman, P. Buys, J. Comet, A. Dona, C. M. Gerrits, G. J. de Graaf, S. A. G. de Graaf, T. Grifhorst, W. Hock, P. E. Jeuken, H. Kea, L. de Klerk, T. C. Klomp, W. van Kreefte, N. Kriek, E. Kr off, J. L. de Kruif, J. van Kruis eiber gen, C. Leibrand, F. J. v. d. Meyden, T. J. v. d. Meyden, Chr. Nijhuis, S. Paauwe, N. Persenaire, W. H. Plemper, A. G. C. Pries- sen, W. J. C. Priessen, J. Rol, J. J. van Roode, J. van Rossum, J. B. Ruiryischoot, B. Schagen, T. Schoenmakers, P. J. Siebers, B. A. Span, H. Sprong, W. M. van Staa, J. J. Steinhart, J. J. Stevens, J. W. Strop, P. C. Strijbos, K. J. Teysen, B. H. Theuerzeit, C. Thiry, J. A. Timmers, C. H. Vallentin, F. H. Veenis, H. Verbruggen, A. Ver woerd, F. Vonk, C. Waldeck, Drs. P. Willems, W. N. Windt, J. Wolthuis, A. J. van 't Woud, M. Wijnberg. Secretariaat Jeugdcommissie: In verband met de uitbreiding van de Jeugd-elftallen, is de Heer A. de Wit, Valentijnkade 44, benoemd tot secretaris der Jeugd-commissie. A.G.T.-terrein. In verband met de onbespeelhaarheid van onze voor-

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1943 | | pagina 1