Bestuursmededeelingen A. F. C. A J A X Aan onze Leden J N.C. 04003 II Seer.: J. ELZENGA. 3e Helmersstr. 47B. Amsterdam-W., Tel. 8 2429 NIEUWS UIT DE BESTUURSVERGADERINGEN. De jaarlijksche Algemeene Vergadering wordt gehouden op Donderdag 8 Juli a.s. Punten voor de Agenda dienen voor 10 Juni a.s. in het bezit te zijn van den secretaris, den Heer J. Elzenga, 3e Helmersstraat 47 b. De volledige agenda wordt den leden zoo spoedig mogelijk toegezonden. Volgens art. 9 van het H.R. gaan de volgende Adspirant-leden over naar de Juniores-afdeeling: H. C. A. v. d. Berg, A. P. Blijboom, A. Boerkoel, E. Bungert, W. J. v. Eyk, F. W. Geudeker, R. Jacohsen, IV. Klase, B. Lam- bregts, Ch. Lauffer, G. Loosekoot, G. J. Looyen, E. C. Schetters, J. Schepper, L. J. Stil, A. H. Staubacti, ti. Stöffeien. Van de Juniores naar de afdeeling Werkende leden: H. Blad, A. Brokmann, H. Busker molen, L .C. Th. Donker, F.B. J. Douwe, J. Humalda, D. Keyzer, G. v. Klingeren, D. J. Kfèdèr, D. Hoogendijk, L. Matto, F. Oosterbaan, H. J. v. d. Pol, A. J. Ruiter, J. Ris, G. Schmitz, P. Smit, W. Leurs. Afgevoerd als: AdspirantlidJoh. Broekman, WP. Morshuis. Junior lid: H. J. Meyer. Voetbaltraining: Dinsdagavond voor alle A.V.B.-elftallen en Juniores. Donderdagavond voor alle N.V.B.-elftallen. De Honkbalwedstrijden van ons eerste negental zijn voor leden en donateurs vrij toegan kelijk echter uitsluitend op vertoon van diploma. Bedankt als donateur: R. Ch. J. Berg, N. L. Borst, T. Klomp, G. J. van Poelwijck, B. Schagen. Bedankt als werkend lid: C. J. Bleeker. W. Brandsteder, J. van Eyk, H. C. M. Fraenkel, V. Jansen, J. C. Klein, H. van Raalte, W. H. Verkaart. Geschorst: voor den tijd van vier weken, H. J. v. d. Pol, wegens het onbe voegden gebruik laten maken van zijn diploma tijdens den wed strijd AjaxBlauw-Wit. B. VOETBALOVERZICHT. Nog enkele wedstrijden en dan is, wat onze club betreft, het voetbalseizoen 1942/43 verleden tijd. Ons eerste elftal beëin digde de competitie op de zesde plaats met de volgende cijfers: gesp. gew. gel. verl. pnt. voor tegen plaats Ajax 1 18 6 4 8 16 39 39 6 hetgeen toch feitelijk beneden onzen stand is. Momenteel heb ben wij echter weer een elftal waar perspectief in zit en kunnen wij o.i. de toekomst met een gerust hart tegemoet zien. In Stef Klein heeft de elftalcommissie een centrehalf gevonden, waar mede in alle opzichten een team is op te bouwen en nu dit moeilijke probleem is opgelost komt de rest vanzelf. Weliswaar is door het vertrek naar 't buitenland van Blomvliet de links backplaats nog problematisch, doch de opstelling van Ko Looys lijkt ons wel de beste oplossing, daar Ko als halfspeler èn door zijn spel èn door zijn mentaliteit altijd een steun voor onze ploeg is geweest en dit, op deze voor hem nog wat vreemde plaats, ook zal zijn. Met de opname van Gé van Dijk in de voorhoede is deze linie in kracht toegenomen en wat prettig stemt is niet alleen, dat er nu doelpunten worden gemaakt, maar Amsterdam, 5 Juni 1943. er wordt tusschen het binnentrio, van Dijk, Brokmann en Korn- dorffer, zoo nu en dan vlot gecombineerd en „bekeken" staaltjes voetbal weggegeven. Ook hebben wij nog eenige spelers in reserve en hierbij denken wij o.a. aan Klaasen, Focke en Kraamwinkel, zoodat wij bij eventueel voorkomende gevallen, niet direct weer met de handen in 't haar behoeven te zitten. Kraamwinkel speelde alreeds eerder in het eerste en nu Zondag als invaller voor Guus Drager deed Karei het zelfs heel goed. Een beetje meer routine, wat voetbalschroom opzij gezet en de zaak is voor elkander. Al bij al zijn wij voor het seizoen 1943/44 optimist. Stand hoofdstedelijke-competitie. gesp. gew. gel. verl. pnt. V. t. D.W.S 5 3 1 1 7 13 —10 De Vole wijekers 5 3 1 1 7 11 —10 5 2 0 3 4 14—14 Blauw-Wit 5 1 0 4 2 8—12 Er resteert voor ons nog alleen de uitwedstrijd tegen De Vole- wijekers en alhoewel wij het niet verder kunnen brengen dan de derde plaats, lijkt het ons, al is het alleen maar vanwege het prestige, toch wel aanbevelenswaardig om de 14 nederlaag op eigen veld ongedaan te maken. Stand N.V.B.-beker. gesp. gew. gel. verl. pnt. v. t. Ajax 7 7 0 0 14 416 Zooals de stand laat zien, hebben wij tot nu toe niet slecht gebekerd, zij direct toegegeven, dat wij nog geen tegen standers van formaat hebben ontmoet. Zooals het zich nu laat aanzien zullen wij vermoedelijk tot de laatste acht behooren en dan kunnen onze jongens bewijzen (door het winnen van den beker) dat Ajax nog steeds meetelt. Ajax 2 behaalde met de volgende fraaie cijfers het kampioen schap. gesp. gew. gel. verl. pnt. voor tegen plaats Ajax 2 18 13 1 4 27 42 16 1 Aan Piet Wepner en zijn mannen alsnog onze felicitaties! Ajax 3 en 4 namen dit seizoen een bescheiden plaats op de ranglijst in en kwamen met de volgende cijfers uit de bus. gesp. gew. gel. verl. pnt. voor tegen plaats Ajax 3 18 8 2 8 18 45 41 6 Ajax 4 18 7 4 7 18 53 49 5 Het volgende seizoen maar weer eens voor een kampioenschap zorgen, mannen! Ajax 5 liet ons ook dit jaar niet in den steek en handhaafde den ouden roem. Met onderstaande, voor zichzelf sprekende cijfers, werd beslag op den eere-titel gelegd. gesp. gew. gel. verl. pnt. voor tegen plaats Ajax 5 17 13 4 0 30 90 24 1 Aan de ongeslagen kampioenen onze hulde! Ajax 6 en 7 wisten het deze keer niet tot een kampioenschap te brengen en legden resp. beslag op de 2e en 4e plaats. De eind stand geeft het volgende beeld. gesp. gew. gel. verl. pnt. voor tegen plaats Ajax 6 18 12 4 2 28 89 36 2 Ajax 7 15 9 1 5 19 60 46 4

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1943 | | pagina 1