ZOO ZIJN ONZE MANIEREN. 0. A. G. KAUFFMANN - BLOEMIST CEINTUURBAAN 388-390 - TELEFOON 22300 AMSTERDAM-ZUID GEEN FILIALEN AANLEG EN ONDERHOUD VAN TUINEN PAG. 232 - AJAX CLUBNIEUWS Tot welke onverkwikkelijke toestanden de overdrijving van het met alle middelen moeten winnen van wedstrijden" kan leiden, leert ons het onderstaande, hetwelk wij uit „De Maandagmorgen" knipten. (Red.) In de wedstrijden om de Mitropa-Cup gaat het menigmaal heel ruw toe. We hebben daarop in den loop der jaren nog al eens gewezen. Voor de Zuid-Ameri- kaansche tooneelen, doen deze wedstrijden vaak niet onder. Geruimen tijd hebben we het vermelden van deze schandaaltjes achterwege gelaten. Wie in de zon staat neemt geen boter op zijn hoofd. Ook bij ons komen minder prettige tooneeltjes menigmaal voor. Hetgeen echter in de ontmoetingen tusschen Rispensia (Bucarest, Roemenië) en Ferencvaros (Budapest, Hon garije) heeft plaats gehad, werpt weer eens een schel licht op de verstandhouding tusschen de gegadigden voor den mitropa-cup. Het gevalletje begon te Bucarest. De wedstrijd was ontzettend hard, de spelers pasten onderling allerlei gemeene trucs toe, en het publiek liet zich met leege bier- en limonadeflesschen niet onbetuigd. Als het zomer is, en warm, en het bier de menschen heeft verhit, is er maar heel weinig noodig, om de toeschouwers van een voetbalwedstrijd mee te laten .strijden". De Hongaar Toldi kreeg een rechtsche op den neus van zijn Roemeenschen tegenstander Bindea, zakte ter aarde en bleef liggen, totdat hij het veld afgedragen werd. De trainer van Ferencvaros probeerde den Italiaanschen arbiter te overtuigen - bier- en limonadeflesschen in de hand dat het zoo toch niet verder kon gaan, doch kreeg nul op het request. De arbiter uit het warme Italië afkomstig, vond het geval zoo erg niet en liet zich door de achter doelman Hada neerploffende projectielen niet overtuigen van de .inmenging" van het publiek. Men kan begrijpen, dat de returnmatch met veel spanning werd verbeid. In Budapest ging alles aanvankelijk goed, dank zij de politiemaatregelen door Ferencvaros aangevraagd. En toen de rust aanbrak meende men, dat de zaak wel in orde zou komen. Maar Bindea vertrouwde de zaken niet erg, en holde op een drafje naar de kleedkamers onder de tribune. Toen hij daar als eerste was aangekomen, wachtte hem een boksers-verrassing. Want hij werd daar door een paar vuist-acrobaten opgewacht en door de deur van de kleedkamer van Ferencvaros heen geslagen, waar hij voor moes bleef liggen. Kort daarop kwamen de andere spelers binnen. En toen Bindea eindelijk weer was bijgekomen, en ver wonderd rondzag, toen hij ook merkte in Ferencvaros kleedkamer te zijn aangeland, antwoordde hij op de vraag van den arbiter wie hem geslagen had: ,,Hada en Koranyi". De zaak is toen onderzocht. Wie Bindea geslagen heeft staat tot op dit moment niet vast. Wat wel vast staat is dit, dat de Budapester club zwaar zit te boeten voor de vuistslagen aan den Roe meen toegebracht. Want Ferencvaros moet verschil lende wedstrijden spelen zonder publiek en bovendien een zware boete betalen. Indien we aan dit verhaal nu nog verder toevoegen de mededeeling, dat verschillende andere clubs eveneens zijn beboet wegens handtastelijkheden en onregelmatig heden, dan kan men begrijpen, dat wij voor ons niet erg enthousiast geweest zijn, toen zijdelings de kwestie werd opgeworpen, of men Nederland niet uitnoodigen zou voor de wedstrijden om den Mitropa-cup. (Wij evenmin, Red. Ajaxnieuws.) HET ZAL OOK U opgevallen zijn dat zoovelen RADIO-DISTRIBUTIE hebben. U is reeds abonné N. V. RADIO CENTRALE „WATERGRAAFSMEER" TELEFOON 50722 FRAUNHOFERSTRAAT 12

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1938 | | pagina 14