AJAX TOUR NAAR LETLAND EN LITAUEN. NUMMER 11 21e JAARGANG 1938 Onder Redactie van: CH. H. GEUDEKER, G. DE JONGH en J. L. MELCHERS l£3 VERSCHIJNT MAANDELIJKS JULI Afd- Advertentièn B. WESSEL, Mauvestraat 32, 's-Gravenhage - Telefoon 110978 - Postrekening 113258 Zondag 12 Juni 1938 11 uur le perron van het Centraal Station. Ouders, verloofden en vele andere Ajax-vrienden waren gekomen om ons le elftal uitgeleide te doen voor onze trip naar het verre Oosten. Vooral de aanwezigheid van Wim Ande- riessen en Co Loois werd door de vertrekkenden op hoogen prijs gesteld. Vele goede raadgevingen werden ons natuurlijk meegegeven en werd den leiders op het hart gedrukt goed op de jongeren te letten; hetgeen natuurlijk vanzelf sprekend is. De stemming zat er al onmiddellijk in en onder gezelligen kout werd Amers foort bereikt waar we moesten overstappen. De jongens hadden het tot dusver gepresteerd niet te kaarten, maar toen de trein zich voor de 2e etappe in beweging zette (een etappe van 31 uur!!!), was het hek van den dam en was 3 sans en 4 down niet van de lucht. Jan de Boer had voor de speelkaarten gezorgd. Jan Elzenga miste reeds na een half uur een 5-mark stuk en vond hij het noodig hiervoor dan maar aan alle jongens een kop koffie aan te bieden. Wat in dank aanvaard werd. Het klonk niet terg hartelijk, maar hem werd gevraagd nogj meer 5-markstukken te verliezen dan kon hij weer een rondje geven. Om 3 uur bereikten we Bentheim, waarna we, na een zeer vlotte passen- en geldcontröle, om 3.30 Duitschland binnenstoomden. Toen kwam de gramo- foon, verzorgd door Jan Elzenga ter tafel en werd de reis onder vroolijke muziek nog gezelliger. In Hannover werd een aanval ondernomen op een wagentje met Heisze Wurst, welke glansrijk gewonnen werd. Jack Reynolds lustte ze niet en vroeg of we ons testament al gemaakt hadden. Hij was heelemaal niet gerust over de samenstelling van deze dingen. Om 6 uur verlieten we Hannover op weg naar Berlijn. Na een goed diner in den trein bereikten we 10 uur 22 Berlijn. Hier hadden we een uur, welke tijd doorgebracht werd met kaarten schrijven naar huis. Om 11.23 werd de reis voortgezet. Het is 3 uur in den nacht van Zondag op Maandag. We naderen zoo langzamerhand de Poolsche Corridor. Dit is Poolsch gebied in Duitschland en de verbinding tusschen 2 deelen van het Duitsche rijk. Verschillende jongens trachten te slapen, anderen probeeren het wereldrecord Lange afstand" brigden op hun naam te brengen. We bemerken ook dat we geheel voor ons vreemde talen te hooren zullen krijgen. Onder de vensters staat b.v.: Lange nel in de hit, hetgeen zooveel beteekent als: Niet naar buiten leunen. Om 5.10 bereikten we de Litausche grens. Hier vond de spijswagen aangehaakt, welke met gejuich werd be groet, omdat er reeds diverse malen honger" geroepen was. Jacq vond de Litauers nette lui. Zijn eenige be zwaar tegen hen was dat ze zijn pas voor eenigen tijd inpikten. Men vertrouwt de Hollanders beter dan de Engelschen daar. De restauratiewagen was niet berekend op 17 men- schen die voor 85 aten. Aan elk tusschenstation zag men een ober weghollen om even later met een arm vol brood terug te keeren. Kippen werden onderweg aan gehouden en gedwongen eenige eieren te leggen om onze honger te stillen. Marius Koolhaas en Jan Elzenga meenden maar niet te vroeg te moeten ontbijten. De jongens hadden per slot heerlijk geslapen al is een houten bank wel geen ideaal bed, zoodat het geen schande voor Wagon Lits zou zijn als ze na dit ontbijt failliet zouden qaan.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1938 | | pagina 1