den haag Hotel Café-Restaurant TERMINUS PAG. 194 - AJAX CLUBNIEUWS STATION HOLLANDSCHE SPOOR Als wij het wel hebben, was het ons nog nooit gelukt, om in deze serie-wedstrijden den eersten prijs te be machtigen. Wij brachten nu echter een elftal op de been, dat moest slagen. Het team zag er als volgt uit: Steenhagen Joiissen Funcke Stuurman Ten Herckel Beumer Kamfclag Fraenkel Koster Ter Horst De Haan Een elftal, dat er inderdaad zijn mag. Onze jongens hebben onze verwachtingen niet beschaamd en zijn op indrukwekkende wijze als eerste door de finish gegaan. Zooals onderstaand staatje laat zien, ging de score in stijgende lijn. Ajax—O.V.V.O. 2—0 AjaxK.F.C. 3—0 A jax—Zilvermeeuwen 4-0 Ajax—Blauw Wit 5-0 Ajax-machine draaide op volle toeren en BI. Wit kwam er niet aan te pas. Voor één jaar staat de beker in onze kast. Mogen onze jongens er in slagen, hem in de komende jaren met succes te verdedigen. BROWN. Het gewichtige moment. Junioren, die interesse mochten hebben voor de in dit blad afgedrukte foto's van het Blauw-Wit-tournooi kunnen dezen in formaat 18—13 a 0.32 bij het secreta riaat aanvragen. DE RED. De winnaars van het Blauw-Wit tournooi. O.V.V.O. werd dus geklopt met 20, dat was om er in te komen. K.F.C. ging met 30 ten onder en de wedstrijd tegen de Zilvermeeuwen toonde aan, dat het onze jongens, met betrekking tot den eersten prijs, ernst was. BI. Wit heeft het aan den lijve ondervonden. De AMSTERDAM. Holland. Geachte Heer Elzenga, Eergisteren werd ik zeer aangenaam verrast door de vriendelijke medewerking van den Heer Overweg het keurige Ajax-bordje te mogen ontvangen, terwijl voor adresverleening van de overige exemplaren gaarne door mij zal worden gezorgd. Het is mij een behoefte het Bestuur mijn groote erkente lijkheid te betuigen van dit hernieuwde bewijs, dat de overzeesche vrienden niet worden vergeten. Met mijne beste wenschen voor nog vele succesvolle seizoenen, teekent na vriendelijke groeten, als steeds Hoogachtend get. K. VAN DER LEE.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1938 | | pagina 12