RESIDENTIEELS POST. LENTE A J A X CLUBNIEUWS - PAG. 133 toeren ging draaien. De D.W.S.-middenlinie werd in de verdediging gedrongen en door goed spelverdeelen van Van Reenen kon Caldenhove zich slechts redden door een schot van Aukema met de hand te keeren. Het was uitstel van executie, want Diepenbeek plaatste met een ferm schot de toegestane penalty in het D.W.S.-doel Met een 10 voorsprong zag het er hoopvol uit, maar gaf geen reden tot lang juichen, want reeds vijf minuten later werd een talmen voor ons doel noodlottig, door Drager, die er als een wervelwind gebruik van maakte den bal te bemachtigen en in de touwen te schieten. In de volgende periode hadden wij zeker succes kun nen hebben doch te kort spel en verkeerd plaatsen van onzen linksbuiten waren oorzaak dat de score niet veranderde. Wel kwam het D.W.S.-doel door een prachtigen kopbal van Blomvliet in groot gevaar, maar de paal bracht redding. Eveneens lukte het Van Wijn gaarden alleen door te breken maar hij werd op het beslissende moment ten val gebracht, zoodat de rust met 1 1 kon ingaan. Direct na de rust bracht de snelle Drager in samen werking met Slot verwarring in onze achterhoede maar deze aanval, besloten door een kopbal van v. Stokken, leverde niets op. Een gevaarlijk moment ontstond ver volgens toen Keijzer uit zijn doel gelokt was, maar Been had de situatie goed door en bracht opluchting. D.W.S. was nu sterker maar onze verdediging met Dick Been aan 't hoofd hield goed stand. In deze periode is Wim Anderiesen als de rots waarop het geheel bouwt en het duurde niet lang of onze voorhoede kreeg gelegenheid de aanval over te nemen. Schubert bracht door een ver hard schot Hekelaar op den grond. Van Reenen for ceerde een corner, direct gevolgd door nog een. De corners leverden niets op en ook benutte v. Reenen zijn kans niet door hoog over te schieten. Een doorbraak van Wiertz werd door Been onschadelijk gemaakt, waarna het spelpeil bedenkelijk zakte. Een foutieve beslissing van den scheidsrechter bracht het publiek aan het loeien en veroorzaakte ook in het veld een opleving. Het spel werd iets beter en het enthousiasme grooter. Geïnspireerd en aangemoedigd door het publiek werd er door de beide partijen intenser aangepakt, hetgeen leidde tot een goede Ajax-aanval waaruit Van Reenen uit een afgemeten voorzet van Blomvliet den stand op 1—2 bracht. Een goede kopbal van Aukema ging juist naast en toen er nog 7 min. te spelen waren maakte Van Reenen aan alle onzekerheid een eind door een van de outline door v. Wijngaarden voorgezetten bal ineens in te kogelen, waarmede de uit slag 1—3 werd en tevens de competitie 1937-1938 besloten werd. d. J. Een nieuwe lenteeen nieuw geluid. Ditmaal een lente en geen geluid van daverend kampioensvoetbal in gindsche, oude Kruislaan-dreven, waar het jaar in, jaar uit, zóó heerlijk toeven was, als de milde voor jaarszon beloften uitgoot over de trotsche tribunes van ons stadion. Neen, het zal er stil zijn, in deze lente, want het pleit is nu beslecht. De stroohalm, waaraan we ons nog vast wilden grijpen, bleek juist één, zegge en schrijve één wedstrijdpunt-fractie te kort... en Wim Anderiesen zag de trophee precies zijn neus voorbij zwaaien! Zóó is het voetbal-leven! Na de vele ,,ups", beleven we dan eindelijk eens een ,,down" en dat kan misschien zijn heel goede zijde hebben. Tegenslag prikkelt. Al thans den sterke. En sterk reken ik ons Ajax nog zéér. Zóó sterk, dat wij van het ,,ditmaal-kampioen-noppes" niet den minsten moreelen terugslag verwachten. Er kan geen sprake van zijn, dat we de topplaats niet met gemak zou hebben kunnen halen, indien wij 'n tik meer concentratie hadden gehad. Evenmin is het aan twijfel onderhevig, dat Ajax in doorsnee een betere ploeg kan samenstellen dan welke andere club uit onze afdeeling. Doch wedstrijden zijn wedstrijden en punten zijn punten. En in de heele reeks hebben we gefaald, dit seizoen. Derhalve eere aan D.W.S., die het juist een kleine fractie beter deed in de achttien maal negentig minuten. Een schoon feit voor den Amsterdamschen Polder, dat staat vast. Hoe we ook denken over onszelf en hoe we ook nu nog gelooven in ons zelf, aan de vreugde van de van Caldenhove's raken we niet en we zouden als Mokummers zelfs moeten hopen op het beste, wat D.W.S. nu bereiken kan. Een nieuwe lenteeen nieuw geluid. Dus toch, zij het dat dit nieuwe geluid ditmaal in den Amsterdam schen Polder wordt gehoord! Terwijl de „Meer", die oude verwende ,,Meer", het zal moeten doen zonder de davering van kampioensvoetbal, zonder de bijna tradi tioneel geworden gloriedagen in en rond de Ajax-veste. Dus nemen we voor dit seizoen afscheid van je, Ajax- Stadion. We zullen er nog wat Paasch-voetballen en zoo, maar het crème de la crèmeneen dat zal niet gaan, deze reis. Maar1938-1939wacht maar! In 1939 zal er weer een lente zijn en weer een nieuw geluid! En hoe! D. K.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1938 | | pagina 5