d.j. VISSCHERSLATIJN. PAG. 112 - A A X CLUBNIEUWS Het tempo, waarmede onze ploeg dezen wedstrijd inzette, behoefde geen oogenblik opgevoerd te worden en zoodoende was er gelegenheid de motor zuiver af te stellen. Het liep dan ook gesmeerd en zonder tot brillant spel te komen, was het voor onze sympathieke tegenstanders vaak hopeloos om vat te krijgen op het dikwijls geraf fineerde spel van ons binnentrio. Tegen dit spel was het voor de Excelsior-achterhoede moeilijk het tegen spel te vinden, temeer daar de verkeerde opstelling onze voorhoede wel heel vaak in de buitenspelval liet loopen, maar wat toch een tactische fout was, omdat snelle spelers als de onzen, het mag dan zijn herhaalde lijk teruggefloten worden, ook de gelegenheid krijgen, ballen in niemandsland" te ontvangen, waarvan enkele malen een dankbaar gebruik gemaakt werd. Zoo is het te verklaren, dat er met betrekkelijke regelmaat doel punten kwamen. Het eerste kwam na 14 minuten uit een voorzet van Blomvliet waar Aukema zijn hoofd onder plaatste om via den paal te scoren. Vier minuten later kwam door goed doorzetten van Bijl een mislukte pass bij Van Wijngaarden, die onhoudbaar den stand op 2—0 bracht. Een tegenaanval bracht Keizer in 't nauw, waaruit hij zich slechts met een forschen trap kon redden. De zwakte van Excelsior teekende zich door voortdurend offside zetten, waaraan de onzen hun medewerking verleenden door de vleugelspelers te weinig in het spel te betrekken. Bij een van de vele mooie aanvallen maakt Aukema den bal goed vrij en laat Bijl de rest doen 3—0. Fischer, die reeds begon met zijn onwillige spier, valt uit en Ten Have completeert het elftal. Het wordt 40 door een straf schot van Blomvliet, waarna Aukema uit een goeden voorzet van Ten Have er 50 van maakt. Vier minuten na de rust gaat Ten Have in samen werking met Aukema op Jongste af, de bal komt ten slotte in het bezit van Bijl, die den keeper in den anderen hoek geen schijn van kans gaf 60. Kort daarop een mooie voorzet van Ten Have, vier Ajacieden met alleen Jongste vóór zich staan gereed om in te schieten, doch stuk voor stuk laat men de eer voor een ander met gevolg, dat de bal naast gaat. De span ning stijgt niet in het spel, maar over de vraag of Ten Have een doelpunt gaat maken. Bob, die dezen middag een goede partij speelde voelde er echter niets voor zijn wederopname met een doelpunt te vieren, want na Van Wijngaarden in staat gesteld te hebben een buitenspel doelpunt te maken, was hij wederom tè voorzichtig en liet Bijl den stand op 70 brengen. Een buitengewoon technisch staaltje voetbal gaf Bijl ten beste door Blom vliet de gelegenheid te bieden Jongste voor de achtste maal te passeeren en om tenslotte nog eens te demon- streeren hoe noodlottig de buitenspelval kan zijn, bewees Bijl door Van Wijngaarden een bal ,,ins Blaue hinein" te geven, die den eindstand voor ons op 90 bracht. Naast een pluim op de hoeden der onzen, komt Niehoff een extra pluim voor zijn dapper volhouden in dezen ongelijken strijd. Met een D.W.S.'er gevischt. We hadden een wedden schap wie de meeste baars zou vangen. Hij wist een ge schikt water voor dit duel en werkelijk, zoo lag ik in of daar ging mijn spul en de eerste baars was er. Maar toen begon mijnheer. Ik kwam er niet meer aan te pas. Hij bood mij spontaan aan van plaats om te ruilen, wat ik gretig accepteerde. Maar nu ving hij ze op mijn plekje terwijl ik op het zijne geen leven zag. Het was gek maar waar. En de uitslag was ontstellend. D.W.S. 47, Ajax 3. Wij hadden gewed, elk vischje meer een biertje. Het zag er dus leelijk voor mij uit, maar het was gelukkig nogal een nette kerel. Met 5 stuks was hij tevreden en vanwege den dorst zouden we ze meteen gaan opnemen. Bij z'n derde biertje werd hij wat loslippig. En nu weet ik waarom de D.W.S.'ers zulke reuze visschers zijn, en ik mijn weddenschap verloren heb. Zij hebben n.l. een eigen wormenkweekerij. En hij liet mij zoo'n worm zien. Gewoon als iedere andere worm met dit verschil dat de kop uit 5 uitgroeisels bestaat, zooals vijf vingers aan een hand. Wanneer nu zoo een worm in het water hangt en hij ziet een visch, maakt de wijsvinger de beweging van ,,Kom hier". En wat doet dan een net opgevoede visch? Win daar nu eens van. Wij hebben afgesproken naar de big match D.W.S. AJAX (voetbal) te gaan, waar natuurlijk ook weer een weddenschapje aan vast zit. Ik mag hier niet zeggen op wie ik gewed heb, maar toch heb ik een idee dat nu 5 biertjes voor zijn rekening in mijn nogal dorstig keelgat zullen glijden. Maar Jack, je behoeft je niet ongerust te maken dat ik ook zoo openhartig zal zijn en uit ons receptenboekje zal klappen. Dat blijft ons geheim. LEUGENAAR.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1938 | | pagina 6