Haia mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ZONDAG 13 FEBRUARI 1938c AJAX 3-DcWcVc 2 1-0 GESTAAKT» WEDSTRIJD BELGIE-NEDERLAND 3 APRIL A.Sc TE ANTWERPEN. PAG. 116 - A J A X CLUBNIEUWS Een dag vol wederwaardigheden, want oorspronkelijk lag het in onze bedoeling het vierde elftal naar Wormer- veer te vergezellen, teneinde dit elftal in actie te zien tegen Q.S.C. 2. Helaas loopt het ons dit seizoen telken male tegen, wanneer wij aan onze goede voornemens gevolg willen geven, zoo ook ditmaal, want het terrein van Q.S.C. werd afgekeurd. Dezen middag met zijn groote spanning niet in Ajax- milieu door te brengen zou niet denkbaar zijn en daarom dan maar wind en sneeuw getrotseerd om het derde te zien in zijn strijd tegen D.W.V. 2, want een strijd was het, niet alleen om den bal maar ook tegen modder,storm en sneeuw. Dit waren de factoren waartegen onze jongens den strijd aanbonden tegen een elftal flinke en stevige kerels van D.W.V. Bij al die moeilijkheden voeg den de onzen hun eigen moeilijkheden door den bal op dit veld en tegen deze tegenpartij vèèl te lang bij zich te houden en het ligt voor de hand, dat de D.W.V.-ers, die technisch ook flink wat in hun mars hadden, over- heerschend optraden. Zij waren daardoor meestal en gevaarlijk in den aanval en wij mogen het als een groote verdienste rekenen, dat de achterhoede voor de rust niet gepasseerd werd. Onze keeper Steenhagen heeft hierbij le klas werk verricht. Bijna was de rust nog met 1—0 in ons voordeel ingegaan maar onze rechtsbuiten vergat zijn kans te accepteeren. Na de rust met storm en sneeuw in den rug gaf Ajax den toon aan en nu werd vlugger afgegeven. Toen er 10 min. gespeeld waren plaatste Haan zijn hoofd onder een voorzet van rechts en in den dikken sneeuwstorm werd ons eerste doelpunt geboren. Het werd steeds donkerder en bui op bui werd voortgedreven door den machtigen storm. De scheidsrechter vond het toen maar beter om inrukken te blazen. Dit doen wij dus nogeens over. In onze wandelgangen werd in spanning het resultaat van de rust in Velsen afgewacht, omdat een uitwedstrijd onder de heerschende omstandigheden tegen V.S.V. steeds aanleiding geeft tot gereserveerdheid in de verwachtingen. Het zou daar enboven niet de eerste maal in de voetbalgeschiedenis zijn, dat deze club de kampioensillusies van haar tegen standers om zeep kon brengen. Toen dan ook de rust stand 10 bekend werd, weigerden eenige optimisten hieraan geloof te hechten, maar zoo langzamerhand groeide het weten, dat de kampioens-competitie dit jaar wel eens zonder Ajax gespeeld zou kunnen worden, want allen waren ervan overtuigd, dat deze wedstrijd hierin beslissend was. De nederlaag in Velsen wérd een feit en dit was een harde-sportieve-slag, die ons door V.S.V. werd toegebracht. Voetbalvreugde en voetbal- smart. De vreugde is ons zoo vaak deelachtig geworden, dat wij deze smart op een sportmanlike wijze dienen te dragen. V.S.V. komt alle eer toe, dat zij op sportieve wijze gebruik heeft gemaakt van haar overwicht op dezen dag, waardoor de van beide kanten begeerde punten in Velsen bleven. Zooals het er nu voorstaat is de kans op het prolongeeren van het kampioenschap bijna voorbij, doch deze nederlaag houdt een waarschuwing en een les in, dat punten, in het begin van het seizoen verloren, even zwaar, misschien nog zwaarder wegen dan die aan het einde van een competitie. Het is thans nog te vroeg om een waarschuwing voor het nieuwe seizoen te plaatsen, maar eenige „slogans", hierop betrekking hebbende, in de kleedkamers, kunnen geen kwaad. d. J. Verloofd. RIE STEUR en BOB VAN ZUTPHEN Amsterdam, 6 Febr. 1938 Wijttenbachstr. 64 Onze hartelijke gelukwenschen. Red. Overdekte Tribune I Middenvak 4.90 I Zijvakken 4.25 II Middenvak 4.25 II Zijvakken3.65 Onoverdekte Middenvak 3. Zijvakken ....-,, 2.70 Staanplaatsen,1.20 achter de doelen1.— Plaatsbewijzen moeten worden aangevraagd vóór 1 Maart a.s. In verband met den beperkten tijd worden belang hebbenden aangeraden zich direct met het bureau van den K.N.V.B., v. d. Spiegelstraat, Den Haag, in ver binding te stellen.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1938 | | pagina 10