I I i Mei Prinsjesbal Waar heel Ajax komen zal A J AX CLUBNIEUWS - PAG. 103 voor de zon en alhoewel wij er nog niet hopeloos voor staan, moet er toch snel uit een ander vaatje worden getapt. De z,g. eervolle tweede- of derde plaats is wel heel aardig maar geef ons maar het klinkt mis schien wel een ietwat materialistisch prijs met premie. Dat zijn wij zoo'n beetje gewend en gewoon en het is voor een mensch nu eenmaal heel moeilijk, om van zijn gewoonten afstand te doen Het verloop der competitie is voor onze jeugdelftallen wel eigenaardig dit seizoen. Op eigen terrein boeken wij niets dan monster-overwinningen en „uit" hebben wij, óf de grootste moeite om het tot een overwinning te brengen, óf wij trekken aan het kortste eind. Ra, ra wie klopt daar? Junioren 4 doen nog een manmoedige poging om als eerst door de finish te gaan. Nu werd Heemskerk op eigen veld de uitzondering, die den regel bevestigt met 70 geslagen, maar of onze jongens er zullen komen De tijd zal het leeren. Adspiranten 5. Dit wonder-adspiranten elftal liet ons vandaag eveneens leelijk in den steek. Tot nu toe met geen enkel verliespunt aan het hoofd (negen gespeeld, negen gewonnen, circa 50 doelpunten voor en heel weinig tegen) konden deze boys het tegen D.J.K. niet verder brengen, dan een puntloos gelijk spel. Wat bovendien nog meer was, dan hen toekwam, want er werd bijzonder slecht gespeeld. Van de rappe, snelle voorhoede was niets terug te vinden, terwijl de halflinie nergens was. Weliswaar hadden deze knapen in een week of zes niet gespeeld, maar aan dit euvel ging de tegenpartij ook mank, zoodat dit niet als verontschuldiging kan gelden. Hoe het echter ook zij, veel schade heeft dit ééne verlies punt aan hun kampioenskans niet gedaan, dus zullen wij hierover maar niet verder nakaarten. Adspiranten 2 waren iets bescheidener en verlieten met een 24 overwinning het veld, doch wij moeten er direct aan toevoegen, dat deze zege op vreemd terrein werd verkregen en dat weegt toch altijd nog iets zwaarder. Adspiranten 3 wilden voor het eerste elftal niet onder doen en kraaiden mét 40 victorie. Van Hout (3) en Leemhuis (1) waren in dezen pittigen wedstrijd de boys van de doelpuntenHet geheele elftal heeft heel aardig gespeeld en BI.-Wit had dan ook niet veel in de melk te brokkelen. Doelman Blad kreeg betrekkelijk weinig te doen, daar de halflinie met Hordijk aan het hoofd. Blauw Wit vrijwel geen gelegenheid gaf, om ons doel dicht te naderen. Wisten de BI.-Witters toch nog een enkele maal door te breken, dan stonden daar altijd nog Feenstra en Schram, die hun „halt" toeriepen. En zoo ging BI.-Wit kansloos ten onder. Adspiranten 4 lieten het weer leelijk liggen en ver loren van Animo 1 met 7—1. Adspiranten 5 wandelen rustig voort naar het kam pioenschap en versloegen Zeeburgia met 5—0. Nog één of twee overwinningen en de buit is binnen, boys. Junioren 2 herstelden zich na de nederlaag van ver leden week en klopten nu hun concurrent D.W.S. 2, op eigen veld (34). Volgens ontvangen berichten moet er zeer goed gespeeld zijn en zooiets stemt tot tevreden heid. Nu nog even de volle 100% geven, Nieuwenburg c.s. en jullie redden tenminste nog de Junioreneer. Junioren 4 sloegen T.A.B.A. met 14-0 knock-out en wat zullen we aan zoo'n overwinning verder toevoegen? Zondag 23 Januari zouden wij gevoeglijk den Ajax Blauwwit-dag kunnen noemen. Junioren 1, Adspiranten 1, 2 en 3 kwamen in het veld om de gelijk genummerde elftallen van BI.-Wit te ontmoeten en met succes. Alleen Junioren 1 brachten het niet tot een overwinning en moesten met een gelijk spel genoegen nemen. Een resultaat waar wij wederom niet hemelhoog over kunnen juichen. Hebben de Heeren den moed verloren? Adspiranten 1 deden het beter en wonnen liefst met 50, voorwaar een fraaie prestatie. De kampioenshaven komt in het zich, boys. Totaal; 8 gespeeld, zes gewonnen, één gelijk en één verloren. Voila, het resultaat van één Ajax-jeugdvoetbal dag. Mogen wij klagen? BROWN. I Naar de Apollohal

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1938 | | pagina 21