PAG. 102 - AJAX CLUBNIEUWS Junioren 3 zetten hun overwinningsreeks met „een hooge serie" voort en nu werd „Ontwaakt" met 8—0 het slachtoffer. Of de „Ontwaakt-ers" door deze neder laag nu inderdaad wakker zijn geworden betwijfelen wij sterk, want bij het eind speelden zij nog even belabberd als bij het begin. Veel viel er op dezen kouden Zondag morgen dan ook niet te genieten van het spel en wij waren werkelijk blij, dat de scheidsrechter aan de Fa. Boomstoppel Co. het sein gaf om „de doelpunten in- leggerij" te staken. Maar ondertusschen hebben onze jongens hun doelpuntengemiddelde weer een stuk de hoogte in geschopt en wij vragen ons met betrekking tot dit punt af, Junioren 3Quo Vadis? Junioren 4 Met hun kampioenschap is het „requiscat in pace" oftewel „het ruste in vrede"De uitwedstrijd tegen hun concurrent, K.V.B. (naar wij meenen een haarsnijdersploeg) werd verloren. Met 44 zeepten deze Figaro's onze jongens in en als fooi liet Ajax een verloren illusie, of zooals U wilt, een gedroomd kampioenschap achter. De groote Buus zou zeggen „Wat vallen die vryers me tegen Ons ook! Zondag 9 Januari. De regen valt bij bakken. Als wij aan ons veld aan de Kruislaan arriveeren, gulpt juist, tot onze groote verwondering, een stroom BI.-Zwarten en Rood-Witten voetballertjes uit ons kleedlokaal Zooals wij hierboven al memoreerden heeft op het voet bal veld de scheidsrechter „onbepaald gezag"Deze referee bestond het, om niettegenstaande het hondenweer was, een adspiranten wedstrijd te laten aanvangen. Con frater Kermer, die hemel en aarde bewogen had, om den man van de dwaling zijns weegs af te brengen, kreeg tot bescheid „Het veld is goed, de temperatuur zacht en dit beetje regen En zoo moest hij lijdelijk toezien, dat 21 jonge kereltjes Ajax was n.l. met 10 man het veld werden ingestuurdThere is something rotten" in het jeugdvoetbal En zoo begon dan het waterballet. Gesteund door den sterken wind, wist Ajax de numerieke minderheid eenigszins op te heffen en het gelukte zelfs uit een schot van Kasteel de leiding te nemen. D.W.S. maakte echter door een fout van onzen doelman gelijk, met welken stand de rust aabrak. De tweede helft hebben onze boys zich uitstekend geweerd. D.W.S. had kort na het begin de leiding genomen en was steeds in de meerderheid. Doch toen van Zuijlen ons elftal kwam completeeren, was het spoedig met het overwicht der tegenpartij gedaan. Uit een mooien voorzet van Bloem maakte Kocke heel handig gelijk, terwijl Eenennaam, die een zeer goede partij speelde, met medewerking van den D.W.S.- doelman ons de overwinning bezorgde. Het was voor ons een blij slot van een scheidsrechterlijke dwaling. Junioren 4 klopten in een slechten wedstrijd T.D.O. met 40 en hebben zich hiermede, na de nederlaag van verleden week weer eenigszins gerehabiliteerd. Junioren 1 wisten het in Nieuwendam niet verder te brengen dan een gelijk spel (33) en hiermede is onze laatste kans op het kampioenschap zoo goed als ver dwenen. Met het oog op het verdere verloop der compe titie is dit zeer jammer, maar en dit is minder aange naam Jiet was in het geheel niet noodig geweest. Wij weten allemaal wel, dat het bar slecht weer was en dat het heusch geen lolletje is om, misschien voor niets, naar Nieuwendam te peddelen, maar plicht is plicht. Het veld was goedgekeeurdhetgeen bekend was..../, en dan rest ons niets anders, dan op tijd aanwezig te zijn. Nu kon het gebeuren.dat „het groote Ajax" met 6 spelers aanwezig was en dat is te mal om los te loopen. Bovendien is het geen manier tegenover den scheids rechter, tegenpartij en clubgenooten. Om nog niet eens te spreken van den leider, die in dit geval even van Sloterdijk naar Nieuwendam moest en natuurlijk op tijd present was. Wij zijn leden van een club... een voetbal club en daar zitten consequenties aan vast, welke wij hebben te aanvaarden. Eén daarvan is laten wij niet gaan schoolmeesteren. Een goed Ajacied weet heusch wel wat zijn sportieve plicht is, doch de gedachte „het veld wordt toch wel afgekeurd" of een gokje met het weerglas, kan falikant uitloopen en komt niet te pas. Bij een ongeluk komt dikwijls een mazzeltje. Zoo ook hier. De wedstrijd der adspiranten 1 ging niet door en het gelukte collega Koomen om nog eenige van deze knapen te pakken te krijgen en alsnog een tiental te for- meeren, zoodat D.W.V. partij gegeven kon worden. En hoe! Met zoo n combinatie D.W.V. op eigen veld een gelijk spel afdwingen, is een prestatie die er zijn mag. Van de gerequireerde adspiranten hebben vooral Hoks en Brockmann zich perfect gehouden en deze twee knapen wisten zoowaar nog drie doelpunten te scoren, zoodat, zooals reeds gezegd, nog een gelijk spel geboekt kon worden. Zondag 16 Januari. Bezorgden verleden week Junioren 4 ons een koude douche heden haalden Junioren 2 hetzelfde staaltje uit. Van W.M.S., waarvan thuis met liefst 163 werd gewonnen, werd nu met 32 verloren. De wegen van „King Soccer" zijn wel heel zonderling. Met dat al zijn wij onzen voor sprong op D.W.S. kwijt en is onze kans op het eere metaal dubieus geworden. Zoo langzamerhand verdwij nen de kampioenskansen van onze junioren als sneeuw

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1938 | | pagina 20