N.V. De Nederlandsche Lloyd Ongevallen Heerengracht 260-266 - AMSTERDAM Ongevallen- en Ziekteverzekering Automobiel en Wettelijke Aa nsprakelijkheid Gesp. Gew. Gelijk Verl. Punten M. F. Bijl 4 2 0 2 4 J. Bonneveld 4 2 0 2 4 Nijmeijer 5 1 0 4 2 Voist 1 0 0 1 0 Potharst 2 0 0 2 0 Kant 2 0 0 2 0 Bruynestein 3 0 0 3 0 D. Urk 4 4 0 0 8 S. R. ter Horst 4 2 1 1 5 Marrenga 5 2 1 2 5 van Laar 2 2 0 0 4 Voorst 3 2 0 1 4 Stuurman 4 0 0 4 0 Schuuring 4 0 0 4 0 E. K. van Groningen 4 4 0 0 8 v. d. Willige 4 3 0 1 6 Koenen 5 3 0 2 6 Scheen 2 2 0 0 4 Butschuyver 5 2 0 3 4 van Genderen 3 0 0 3 0 Gerritsen 5 0 0 5 0 van Zutphen 0 0 0 0 0 Junioren A. Akkerman 7 6 0 1 12 Pelser 8 5 1 2 11 Nieuwenhuyze 6 4 0 2 8 Kikkert 6 3 0 3 6 Beumer 3 2 0 1 4 Hijman 4 2 0 2 4 Nieuwenburg 6 2 0 4 4 Boonstoppel 6 2 0 4 4 de Kromme 4 0 1 3 1 Gilhaus 6 0 0 6 0 Junioren B. P. Jansen 5 5 0 0 10 Bobeldijk 5 4 0 1 8 Spett 7 3 0 4 6 Schouten 5 2 0 3 4 Pull 6 2 0 4 4 Blok 2 1 0 1 2 A J A X CLUBNIEUWS Koenen Scheen Butschuyver van Genderen Gerritsen van Zutphen Junioren A. Akkerman Pelser Nieuwenhuyze Kikkert Beumer Hijman Nieuwenburg Boonstoppel de Kromme Gilhaus Junioren B. P. Jansen Bobeldijk Spett Schouten Pull Blok Gerritse Vosburchart 5 2 5 3 5 0 7 8 6 6 3 4 6 6 4 6 5 5 7 5 6 2 5 1 Gew. 2 2 1 0 0 0 0 4 2 2 2 2 0 0 4 3 3 2 2 0 0 0 6 5 4 3 2 2 2 2 0 0 5 4 3 2 2 1 1 0 Gelijk 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verl. 2 2 4 1 2 2 3 Punten 4 4 2 0 0 0 0 8 5 5 4 4 0 0 8 6 6 4 4 0 0 0 12 11 8 6 4 4 4 4 1 0 10 8 6 4 4 2 2 0 Deze standen zijn tot en met 17 December bijgewerkt. Den iheeren, die minder dan 5 wedstrijden gespeeld helbben wordt dringend verzocht deze zoo spoedig mogelijk te komen spelen, daar wij anders genoodzaakt zijn hen af te schrijven. DE CLUBAVONDEN COMMISSIE. ,,De commissie voor de clubavonden", spreekt haar oprechten dank uit aan allen, die medegewerkt hebben om het Sint-Nicolaasfeest tot zoo'n groot succes te maken. In dit verband zy met eere genoemd: De Ajaxband onder leiding van den heer Bruyntjes, alsmede de heeren Jaap van Praag en Wim Volkers, die dezen avond door hun optreden hun clubliefde heb ben gedemonstreerd. Voorts moge hier afzonderlijk vermeld worden, dat de heer Max van Praag, hoewel buiten ons clubleven staande, zijn medewerking belangeloos en spontaan als conferencier heeft gegeven. Mede zij dank gebracht aan den heer De Boer voor het beschikbaar stellen van den schimmel en de dames lotenverkoopsters, die in recordtijd uitverkocht waren, tevens onze erkentelijkheid aan de filmverhuurkantoren voor het afstaan van de onderhoudende films. Tenslotte hartelijk dank aan alle firma's en particu lieren voor het beschikbaar stellen van de prijzen en last but not least aan de Directie van Krasnapolsky voor de keurige verzorging der zalen en de vlugge verande ringen van tooneel en doeken. De Commissie voor de Clubavonden.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1938 | | pagina 18