De hieuwde PkUi^s- en Radio. INVENTA en NESTOR MARTIN HAARDEN en KACHELS ASBEEK BRUSSE, VONDEL EN AJAX, PAG. 44 - A J A X CLUBNIEUWS steeds was deze pur-sang Ajacied in zijn element, als het werk Ajax slechts ten goede kwam. Hoeveel tijd, hoeveel zorg daarmede gemoeid was, weten slechts zij, die de vereeniging, op eenerlei wijze als Dade hebben gediend. Zijn verhuizing naar Hardinxveld was destijds oorzaak dat Dade zijn daadwerkelijken steun aan de club moest onthouden. Het moge waar zijn, dat andere werkers, Dades taak op bekwame wijze hebben overgenomen, ongetwijfeld is de richtlijn deze geweest, welke Dade, Schutte, Mool- huijzen, Hein Brokman, Holst e.a. hebben aangegeven. Zoover kan de geschiedschrijver reeds in de Ajax- historie teruggrijpen, dat menschen als Dade, de grond leggers waren van een gezond en krachtig vereenigings- leven, waarin de geestdrift huiste, het beste op het gebied van onze beweging te bereiken. Daarvoor op dit oogenblik nog eens onze erkentelijk heid te betuigen is werkelijk niet te veel gevraagd. Ook Dade heeft de ups en downs van het leven van nabij leeren kennen. Maar wij gelooven stellig dat het voetbal hem toch ook veel vreugde heeft gegeven. Ook al, omdat Dade zijn oude club heeft zien uitbloeien tot het Ajax van vandaag, kampioen van Nederland, in het bezit van een fraai sportpark de groene omgeving van ons Stadion lokt het woord park uit een club met een groot aantal veelbelovende spelers en met een nog grootere opbloei in het vooruitzicht. Dat is feitelijk wel het fraaiste geschenk dat de club Pa Dade kan aanbieden, nu deze zijn 40-jarig jubileum als ambtenaar bij P. en T. herdenkt. Ongetwijfeld heeft ons Bestuur dien dag niet zonder meer laten voorbij gaan. Hoe kan het anders? Leden als Pa Dade verdienen dergelijke betuigingen van onze aanhankelijkheid zoo ten volle, omdat hun namen ongerept in de Ajax-historie moeten blijven voortleven. Slechts diè clubs zijn groot die oudere leden welke een stuk van hun leven aan de club gaven blijven eeren. Daarom Pa Dade: Proficiat, nog vele jaren en in goede gezondheid. G. OP GEMAKKELIJKE CONDITIES BIJ: BORNEOSTRAAT 8, 10 en 12 TELEFOON 54251 Snuffelend in Vondel's manuscripten, ontdekten wij onderstaande, niet uitgegeven ,,rei", welke, naar gebleken is, later door den dichter passend gemaakt werd voor zijn ,,Gijsbrecht van Aemstel". Waar werd opreghter troii Dan tusschen deze Ajaxbou Ter wereld oyt gevonden? De sielen gloende aaneen gesmeed Of vastgeschakelt en verbonden In vreugd en leed. De banddie clubtrou bind Der spelers eensgezind. Vol overgaav'en met intensie In Reynold's school gevoed Soo lang vergaerd door eedle's Heer'n attentie Verbind het bloed. Noch stercker bind de band Der club, door hand aen hand Verknocht, om niet te scheijden Na datse jaeren lang gepaert Een frisch en sportief leven leijden Gelijck van aerd. Daar soo het enthousiasme viel Smolt enthousiasme siel met siel En hart met hart te gader Dit enthousiasme sterckt dan de kracht Door oef'nen koomt het kunnen nader En leijdt tot macht. Geen water bluscht dit vuur Het edelst, dat natuur Ter weereld heeft onsteecken Dit is het krachtighste ciment Dat Ajax harte bind, om niet te breecken Tot grooter roem in 't end. d.T.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1937 | | pagina 2