CLE NGEN PAK DE FIETS! BETALING DIPLOMAS WERKENDE LEDEN 2OE HELFT SEIZOEN 1937/88. EEN BEENBREUK. LEIDERSGURSUS A.V.B. BOETEN? HET NIEUWE VOETBALJAARBOEKJE. PAG. 60 - A J A X CLUBNIEUWS Da's een puzzel, Ajaxieden, Nee, daar snap ik net niks van, Komen ze niet meer bij Ajax, Wat willen de menschen dan? Eertijds trok men vief en vroolijk Naar de ouwe, trouwe Meer, Ha, als Ajax voetbal-bal gaf Dan was 't haakstuk met 't verkeer. De verbinding doet de deur dicht, Kriemt en klaagt men steen en been, Daarom komt het voetballeger Haast niet meer naar Ajax heen. Dat is larie, waarde vrinden, Want er blijft toch altijd IETS, Wat de kijkers tóch doet komen: Maak reclame voor de FIETS! Vader, Moeder, Mien en Pietje Nemen hier in Rotterdam, Als ze naar de biek-match komen Van Pernis toch nooit de tram, Op de fiets is hier een leuze, Velen worden die niet moe, Propageer bij U het rijwiel: Op de FIETS naar Ajax toe! „We gaan op de fiets naar Ajax" ,,Op het fietsie naar de Meer" Weldra zingt zelfs Bob of Kovacs ,,Op de fiets met 't Ajaxheir"; Laat de tram, de trein, de knip zelfs In de steek, U deert het niets En 't publiek is vast tevreden: ,,'k Ga naar Ajax, op de Fiets!" Ajaxieden, maakt reclame Voor de fiets (een piek per week) G'helpt Uw club, en da's belangrijk Door de fiets weer iets op streek! Want als Amstel's vroede vaders Zooveel fietsers Zondags zien Kijk, dan is-t-ie voor den bakker, Dan wordt Amsterdam pas wakker En dan helpen ze misschien! PHIDA WOLF Tr. Vanaf 15 Dec. a.s. kunnen deze tegen betaling of giro (123977) van 6.opgenomen worden. Na 1 Januari 1938 wordt op oude diploma's geen toegang verleend. De wedstrijd Ajax III—Zeeburgia II, werd na 17 minuten spelens, gestaakt door een beenbreuk van een der spelers van Zeeburgia II met name Straatsma. Volgens verklaring van den scheidsrechter en eenige omstanders is dit ongeluk niet te wijten aan ruw spel of iets dergelijks en treft geen der onzen eenige schuld. Intusschen zijn wij met het lot van onzen onfortuin- lijken sportmakker zeer begaan en wij wenschen hem van harte een spoedig algeheel herstel toe. In een veteranen wedstrijd op 30 October 1.1. had ons lid J. Roeg het ongeluk zijn schouder te ontwrichten. Aanvankelijk werd gedacht aan een sleutelbeenbreuk, doch gelukkig is gebleken, dat dit niet het geval was. Wel was hij gedwongen den arm eenige weken in een doek te dragen. Een spoedig herstel zij hem toegewenscht Zij, die aan bovengenoemde cursus wenschen deel te nemen, geven zich onverwijld op aan den A.V.B.Vale- riusstraat 53, telefoon 22000. M. A. Koenen 2.50 W. Ch. Marrenga 2.50 benevens schorsing van 11 Nov. t.m. 31 December 1937 J. L. Voigt ernstige waarschuwing A. J. A. Uit den Bogaard ernstige waarschuwing. Het nieuwe boekje is weer verschenen en wij raden een ieder aan een exemplaar te koopen; het bevat elk wat wils en is voor 60 cent verkrijgbaar aan de buffetten in het Ajax-Stadion.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1937 | | pagina 18