0. A. G. KAUFFMANN BLOEMIST SOME SENSES AND SOME NONSENSES. CEINTUURBAAN 388-390 - TELEFOON 22300 AMSTERDAM-ZUID GEEN FILIALEN AANLEG EN ONDERHOUD VAN TUINEN Hudson-Terraplane-Hansa 311 N.V. Haarlemsche Rijwiel- en Automobiel Mij. Ed. Kimman Co. A J A X CLUBNIEUWS - PAG. 35 Zondag is van Rotterdam de victorie begonnen en heeft de bloem van voetballend Ajax haar eerste uit- overwinning behaald. Goed gedaan, jongens, en nu maar volhouden. Thuiswedstrijden winnen we toch, dus D.W.S. volgt na 14 November niet meer. Verleden week de zege op A.D.O. gezien, en lieten de Adonissen (nu weet ik waarom mijn a.s. pseudo-verloofde met alle geweld mee wou) ons bij tijd en wijle knijpen. Concur renten verloren, dus, 's avonds was alles O.K., hetgeen geen weerhouding van gepaste vroolijkheid is ge worden. Veteranen een beetje in zak en as. Voor de goede stemming is dit misschien wel gelukkig, oudere men- schen moeten voor hun genoegen voetballen, en het wonderteamerige een beetje vaarwel zeggen, die tijden zijn voorbij. Wat de gezelligheid betreft, leek het dit jaar nergens op, wat te zeggen van het feit, dat de uitgangspot verdeeld moest worden, wegens gebrek aan interesse. Enfin, we zullen hem nog wel eens even opzetten. Verdere elftallen zijn op weg kampioen te worden en is mij uit de school geklapt, dat uit deze ploegen een paar pracht clubblad-medewerkers onderweg zijn naar een journalistenbaantje bij ons te soliciteeren. Over journalisten gesproken, begrijpt u, dat er nog menschen zijn, die niet weten wat hun zoon moet wor den? Weten die menschen dan niet, dat er gebrek is aan sportjournalisten en dat in dit bedrijf goud te ver dienen is? Bovendien is er niets voor te kennen, ik heb gelezen van een voetballer, die, zoolang hij geen overschrijving had, maar sportjournalist zou worden. Waarom ook niet? Er is behoefte aan sportbladen, nu is er weer een begonnen en als goed beginnende krant, is men met onthullingen aangevangen, dat trekt altijd. Het schijnt hier dan ook geweldig te loopen, geen crisis dus. Dan is er een weekblad, dat één journalist onder 10 schuilnamen laat schrijven, dacht u dat die man dat voor zijn genoegen deed, neen, geachte lezer, dat is zuiver een gebrek aan schrijvers van gelijke hoogte. Verder heeft het voor hem wel het voordeel, dat hij altijd gelijk heeft en zijn geschreven regelen altijd onder een ander pseudoniem kan aanvallen. Lang niet gek bekeken overigens. Ook is er nog een krant, welke maar één avond per week verschijnt (gelukkig maar), doch vast en zeker een wereldsensatie weet te vertellen. Uitgaande van het standpunt dat 95% van de lezers van een zeker wedstrijdverslag deze match toch niet gezien hebben, geloof ik bslist, dat zij zoo nu en dan wel eens een tevreden lezer hebben. Zou Bakhuys Zondag nog in het Fransche elftal meedoen, of zou nu misschien Smit eerst voor Arsenal uit moeten komen, wie zal het zeggen? Wacht U maar rustig op de technische beschouwingen. Mocht uw zoon als sportjournalist mislukken (het geen hem niet gemakkelijk zal vallen), dan kan hij altijd nog op een vaste aanstelling bij ons clubblad rekenen. De clubavondcommissie is in het groot begonnen en is thans tot vijf personen uitgebreid. Vijf menschen, welke wij als keien op het gebied van volksvermaken kunnen begroeten; het zal daar de komende weken weer knal-gezellig worden, hopelijk blijft Tric-Trac zijn troetelkindje schriftelijk animeeren, dan pikken wij er tenminste ook nog een kruimpje van mee; medewerkers van dat kaliber hebben wij jammer genoeg niet te veel. Laat ik de slechterikken, welke er misschien onder u zijn, even mededeelen, dat de man, die Vrijdags naar de bioscoop ging, omdat hij dacht dat Suisse niet telefo nisch verbonden was, tegen de lamp geloopen is. Zijn vrouw heeft het telefoonboek toch maar eens doorge snuffeld, enmet succes. Vanaf volgende week dus geen saboteurs meer, heel Ajax en masse, naar de broedplaats van Ajax Club geest, de Clubavond. JAMES. AMSTERDAM, STADHOUDERSKADE 100-1 01 TEL. 90964-90975 HAARLEM - ZIJLWEG 35 - TELEFOON 11906

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1937 | | pagina 9