VAN HET EERSTE. PAG. 4 - AJAX CLUBNIEUWS mmmmmmmmmmmmmmmm N.V. De Nederlandsche Lloyd Ongevallen Heerengracht 260-266 AMSTERDAM Ongevallen- en Ziekteverzekering Automobiel en Wettelijke Aa nsprakelijkheid Hudson-Terraplane-Hansa N.V. Haarlemsche Rijwiel- en Automobiel Mij. Ed. Kimman Co. ZALEN VOOR FEEST MAALTIJDEN, VERGA DERINGEN ENZ. LOGIES VANAF f 4.50 PER DAG. Op 22 Augustus speelde het eerste elftal vriendschap pelijk tegen Willem 2 onder leiding van scheidsrechter van Nunen. Zonder Andriesen en Bijl waarvoor resp. Koppen en Blomvliet speelden werd deze ontmoeting met 2—1 ge wonnen. Het was een geanimeerd partijtje en indien Piet wat gelukkiger was geweest met zijn schoten dan zou de score ongetwijfeld hooger zijn geweest. Op verzoek van Juliana zijn wij Zaterdag 28 Aug. naar Heerlen vertrokken om in Spekholzerheide onzen tweeden oefenwedstrijd te spelen. De nestor van de vereeniging Juliana, de heer Frans- sen, had alles keurig geregeld zoodat wij een paar pret tige dagen in Limburg hebben doorgebracht. Zondagmorgen werd een mooie Autorit gemaakt door het prachtige Zuid-Limburg en velen van ons die deze provincie nog niet kenden hebben volop genoten. In Valkenburg werd de koffie genuttigd en was het jammer dat er niet genoeg tijd over was om de grotten te be zoeken. Het veld van Juliana is voor Limburg een prachtig terrein maar naar onzen smaak een beetje te droog. Na dat door de aanvoerders de vaantjes zijn gewisseld blijkt al spoedig dat de onzen het wat rustig aan doen terwijl Juliana er direct al een snel tempo inzet. Wij allen ken nen nu zoo langzamerhand het Zuidelijke enthousiasme wel en voeg hierbij den wil om den landskampioen te slaan dan kunt U wel begrijpen dat onze spelers vooral de achterhoede de handen vol heeft. Het eerste doelpunt was echter den prachtgoal van van Reenen goed door gegeven van van Wijngaarden een echte goal gemaakt uit een zeer ;goede aanval. Nauwelijks een minuut later was het reedis gelijk en aangezien Koppen nogal moeite had het snellen tempo, te volgen wist Juliana zelfs een 21 voorsprong te krijgen. Nadat van Reenen er 2 2 van maakte volgde nog twee doelpunten van Juliana. Nu was het echter even aanpakken en door goed samenspel slaagde Gerritsen erin den stand op 4—3 te brengen. Van Reenenj kreeg een prachtkans maar werd in het strafschopgebied genomen. De strafschop werd door van Diepenbeek benut waardoor de stand 4—4 was. Even voor het einde slaagde Juliana erin de winnende goal te maken. Het was een prettige faire wedstrijd en gaarne willen wij t.z.t. Juliana eens in Amsterdam revanche geven. Aan het Julianabal hebben wij niet kunnen deelnemen, hoe gaarne wij ook gebleven waren, maar de laatste trein wilde niemand missen. Wij kunnen volkomen begrijpen dat er een goede stemming was en een ieder die de Zuiderlingen kent weet dat zij feest kunnen vieren. Den heer Franssen zeggen wij nog dank voor zijn be reidwilligheid en medewerking die wij tijdens ons daar- zijn van hem hebben mogen ondervinden. Door de vacanties verschijnt ons blad ditmaal eenige dagen te laat, waarvoor onze verontschuldiging. Copy voor het volgend nummer s.v.p. uiterlijk Dinsdag 28 September a.s. DE REDACTIE. AMSTERDAM, STADHOUDERSKADE 100-101 TEL. 90964-90975 HAARLEM - ZIJLWEG 35 - TELEFOON 11906 AMSTEL HOTEL AMSTERDAM

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1937 | | pagina 4