A J AX CLUBNIEUWS - PAG. 51 mmmmmmmmmmmmmtmrnm JEUGD-VOETBAL-FLITSEN SPAARBANK VOOR DE STAD AMSTERDAM N. V. STEENKOLENHANDEL „ORANJE NASSAU" Zondag 4 October. Voor vandaag adspirantenvoetbal op de*bruine* knikker*spijskaart en als Hors d'Oeuvre, het eerste elftal in sportief duel met de Volewyckers. Aan de hand van de tot op heden door onze jongens geleverde prestaties, de verwachting hoog gespan* nen. Met betrekking tot den wedstrijd niet teleur* gesteld, maar wat betreft de uitslag br, met 20 een pak op de voetbabpantalon en dit al een zeer onaangename verrassing. De oorzaak? Wel, ten eerste de Volewyckers een meer dan goed elftal, harde werkers en pootige knapen. Bovendien geschoold voetbal en uit onze observaties de conclusie getrokken, dat het werk van Joop Martens hier niet vreemd aan. Ten tweede.... de nederlaag in hoofdzaak te wijten aan het zwakke spel van links* en rechtshalf, als* mede het binnentrio. Kraamwinkel en de Koning resp. links* en rechtsbinnen, blijkbaar in studie voor Shylock. Prachtige wandelingen over het geheele veld, maar op de plaats waar zij feitelijk thuis behoorden waren zij vrijwel nimmer te vin* den. Bovendien scheen de middenvoorplaats, voor deze jongelui een magische aantrekkingskracht te bezitten, zoodat er practisch met 3 centerforwards gespeeld werd. Het gevolg twee als schipbreu* kelingen op een eenzaam eilandje geïsoleerde vleugelspelers, die bij tijd en wijle ook eens een bal naar zich toe zagen drijven. Dat hier niet veel goeds uit geboren kon worden, lag voor de hand. Petrie deed met die verdwaalde ballen immer goede dingen, doch Keiman, voor het eerst in Ajax*verband spelend, gaf blijk nog niet met het specifieke Ajax*spel op de hoogte te zijn. Dit zal geen sterveling je kwalijk nemen, vriend, maar als het je interesseert, eiken Woensdagmiddag op onze grounds „How to play football, by Mr. Reynolds". (Dit boek is nog niet in den handel). Dat de uitslag slechts 20 in ons nadeel is ge* bleven, is in hoofdzaak te danken aan het goede werk van Bussink, Post en Stoffelen. Vooral laatst* genoemde speelde met geweldig entrain en pro* beerde nog te redden, wat er te redden viel, waar* bij hij in zijn enthousiasme éénmaal den Vole* wyckers goalkeeper aller onpleizierigst tegen de vlakte liep. Vooral niet te onbesuisd jongeman, bedenk immer, liever een nederlaag, dan een tegen* stander in het Ziekenhuis. Pietje Keizer veel te veel babbels en volgens hemzelf „een reuze goalkeeper", maar in werkelijk* heid nog verre van dat. Die tweede goal Piet! Van de Kruislaan naar ons stadion is niet zoo wijd en hier balsem op de wonde. Adspiranten 4 een vlot partijtje tegen A.V.O.G. In de eerste minuut, van Hut nummer één langs den A.V.O.G.* doelman. De rechtsbuiten der tegenpartij, hier* mede niet homogeen en de stand weder gelijk. Nog voor halftime J. Groenewoud uit een voorzet van links met een z.g. lik*ineens nummer twee in de touwen, v. Hout na de rust met een keurig doelpunt aan alle A.V.O.G.*illusies een einde. Alzoo heden niet met ledige handen naar huis. Zondag 11 October. Adspiranten 2D. J.K. en Junioren 1Zee* burgia gelijktijdig aan het werk gezien. De adspi* ranten niet veel moeite met hun tegenpartij en D.J.K. met 40 een voetballesje. Beumer een beste beurt gemaakt en een groot aandeel in de zege. v. d. Meulen eenige „geheide" kansen naar de andere wereld geholpen en alzoo doende mede* gewerkt, dat de score tot 40 beperkt bleef. Junioren 1, niet zoo op dreef als anders. Vorige matches „op sloffen" gewonnen en tegen* standers met de kracht van een stoomwals ge* kraakt. Heden echter een harde Zeeburgia*kei op het voetbabplaveisel en deze niet dan met groote moeite platgedrukt. Dit in hoofdzaak te wijten aan aanvalslinie. Vermoedelijk een ongewenschte sub* stantie in de olie, waardoor voor de rust, de motor der doelpuntenmachine niet op volle toeren. In driekwartier slechts 2 doelpunten, was dan ook een poovere productie. Zeeburgia hier echter niets OPGERICHT IN 1848 Hoofdbureau SINGEL 544-546 Spaarbusjes gratis in bruikleen te verkrijgen. In 1935 werd door middel van deze busjes ruim f 211.000.— gespaard, wm Havenstraat 5, Amsterdam Tel. 90911 (3 lijnen)

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1936 | | pagina 23