Met AJAX naar XERXES PAG. 46 - A J AX CLUBNIEUWS HARTELIJK GELUK GEWENSCHT WIM EN BOK PER SPOOR Retour Rotterdam1.88 DEZE serie kroon?data werken imponeerend, ook vèr buiten den Ajax?kring. Zelden zal een clubleider zóó zeer als een voorbeeld voor ieder gelden kunnen als president Koolhaas. Ik heb die 25 jaren „van af de zijgrens" en toch van zeer dichtbij, meegemaakt en ik mag constat teeren, dat Koolhaas in die lange periode „geen enkele inconsequentie" begaan heeft. Zeker, hij zal den eenen keer met dezen of genen maatregel gelukkiger geweest zijn dan een ander maal, doch fouten kan men hem niet voorwerpen en zonder uitzondering gaf steeds den doorslag: wat is het belang van Ajax! Koolhaas was zelden onbillijk, ondanks soms een groote heftigheid. Hij was de verdraagzaamheid in persoon, de gepersonifieerde bonhommie, als het hem zelf gold. Maar betrof het Ajax, zijn Ajax, zijn club, dan was hij onverbiddelijk. Hij was nooit inconsequent, omdat hij altijd Ajax zag. Ons sportmaatschappijtje kent leiders van zéér verschillende allure. Koolhaas is geen groot redenaar nóch een ge? boren krachtfiguur, door zijn domineerende per? soonlijkheid als 't ware tot voorman geschapen. Koolhaas' kracht schuilt in zijn enorme, zijn ongeëvenaarde liefde voor zijn club en in zijn weergalooze werkkracht. Voor Ajax is hem ge? durende een kwart eeuw nooit iets te veel geweest en in allerlei instanties kon hij door zijn geweldige toewijding bergen werk verzetten, heel zijn om? geving inspireerend, een voorbeeld voor jong en oud in zijn club. Dat kon ook voor de buitenwereld niet geheim blijven. Zonder zelf naar vor ente dringen, drong zijn stuwend en bezielend werk hem toch voor 't front, waar hij achting en bewondering afge? dwongen heeft in geheel Amsterdam. Aan die gevoelens uiting te mogen geven, ook in het eigen clubblad, is mij een voorrecht. Moge Koolhaas nog lang voorzitter van Ajax, moge Ajax nog lang de club van Koolhaas zijn! J. HOVEN. Onze clubgenoot Wim Anderiesen is weer ge? kozen in het Nederlandsche elftal, dat a.s. Zondag tegen Noorwegen speelt. Deze wedstrijd heeft echter nog grootere be? teekenis voor hem dan die van een gewonen interland?wedstrijd. Het is toch voor de 32e maal, dat hij de spibplaats van ons nationale elftal bezet en dat beteekent, dat hij het trotsche record van den grooten Bok de Korver, die 31 maal spil der Oranje?ploeg was, op zijn naam gaat brengen. Wij zijn fier en verheugd, dat het een Ajacied is, die deze buitengewone prestatie levert. Proficiat, Wim, en nog vele.malen!

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1936 | | pagina 18