PAG. 44 A J A X CLUBNIEUWS MARIUScoccocEN ZILVER Op 1 November 1911 trad Marius Koolhaas toe als lid van Ajax. 20 jaar Ajax^bestuurder IN de werkkamer van Marius, in diens woning aan de Oranje Nassaulaan, vindt men in alles den man terug, die voor zijn sport leeft. Hij heeft zich hier omringd met die tallooze attributen, die een onafgebroken, vruchtbare deelneming aan het sportleven schenkt, eereteekenen in den vorm van vele diploma's, tropheëen en clubstandaards. Het is alles kleurrijk en overtuigend. Binnen? en buitenland zijn vertegenwoordigd. Een keur van sportannalen, van heinde en ver, liggen in onmiddellijk bereik; de Ajax?Clubbladen, keurig gebonden, jaargang na jaargang, vormen een hoofdbestanddeel ervan. Deze inleiding over Koolhaas' milieu is geen aanloop voor een intervieuw. Ik heb het niet noodig, onzen Ajax?voorzitter Koolhaas en mijn persoonlijken vriend Marius, te intervieuwen. Ik ken Marius Koolhaas van binnen en van buiten. Wanneer ik dit artikel, naar aanleiding van zijn zilveren lidmaatschap van Ajax, begin met een blik te gunnen in het werk?interieur van dezen Ajacied, dan is dat alleen om te laten zien, hoe deze groote voorvechter van Rood en Wit in zijn geheele leven, tot in de huiselijke sfeer, innig ver? bonden is met de sport. Marius Koolhaas is een geboren vereenigings? leider. Hij bezit alle eigenschappen, die daarvoor noodig zijn: karakter, werklust en eerzucht. Hij verstaat het volkomen met iedereen uit te komen, doch hij gaat geen millimeter af van zijn eerlijke overtuiging. Dat is zijn kracht. Er behoort wat toe om een vereeniging als Ajax te leiden. In onze vereeniging, met zijn honderden leden van velerlei schakeering, alle met hun indivi? dueele verlangens en adspiraties, moeten vele compromissen tot stand gebracht worden. Bergen en dalen moeten tot elkaar gebracht. Ver? schillen moeten worden beslecht. Tegenstellingen opgeheven. Dat is de taak der leiders. Zulk werk nu ligt Marius. Hij is ervoor geknipt. De gemoedelijkheid is direct herkenbaar in de persoonlijkheid van dezen clubman. Wij hebben nimmer aan de bestuurstafel van ons Ajax gezeten. Doch we kunnen Marius hooren en zien in zijn functie van voorzitter, zonder aan? wezig te zijn. Er is reeds, in den kring van een club? bestuur, levenskunst voor noodig, om de twee einden van den draad der goede verstandhouding bijeen te knoopen. Wij kennen Marius van tallooze excursies, van plechtigheden, vroolijke en droeve. Hij vindt steeds het goede woord. Hij is blij met de verheug? den en hij lijdt met de geslagenen. Marius is allround. En dezen man bezit Ajax vijf?en?twintig jaar. Ik ben overtuigd op deze plaats in ons lijfblad, allen Ajaxmenschen, klein en groot, jong en oud, linea recta uit het hart te schrijven, wanneer ik Marius Koolhaas, hartelijk hulde breng voor de onmetelijke massa werk voor onze club verricht in deze 25 jaren. Ik doe dit, als Ajax?man en als vriend beide, want ik heb een diep respect voor Marius, als hoofdfiguur in onze vereeniging, doch vooral als mensch. En dit laatste is zeker het voornaamste, want het is een groote zaak van zoovele goede

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1936 | | pagina 16