AJAX-BLAUW-WIT for ever. door D.K, NUMMER 3 20e JAARGANG 1936 Afd. Advertentiën B. WESSEL, Mauvestraat 32, 's-Gravenhage. - Telefoon 110978 - Postrekening 113258. De geschiedenis herhaalt zich AJACIEDEN, die de lente des levens achter U hebt: Gaat in Uw herinnering terug naar 2 December 1917. Negentien jaar geleden vond, na Ajax glorieuse rentrée in de eerste klasse A natuurboter na een tijdje de rol van stiefkindje van den N.V.B., toen nog zonder K., te hebben vervuld, de wed? strijd plaats AJAX—BLAUW?WIT. Mutters floot. De elftallen zagen er toen zóó uit: Ajax. Smit Fons Pelser Couton Hordijk Joop Pelser Terwee de Natris v. Dort Brockmann de Haan Gupffert Blankert v. Diermen v. d. Broeke Kogging v. Dort Lietzen Moolenijzer Mazurel v. d. Kluft Jr. v. d. Kluft Sr. Schindeler Blauw-Wit. Ajax (weet U dat nu al niet meer?) won dezen wedstrijd der wedstrijden met3—1. Drie goals, 1 van Brockmann, de eerste, daarna 2 van Gupffert, waarvan vooral de laatste één van die verbluffende prestaties was, waarvan wij sinds den tijd van ons onvergetelijke wonderelftal nimmer meer hebben kunnen genieten, op alle velden van heel Nederland niet. Zullen wij eens wat voorlezen uit het verslag van dien Ajax?Blauw?Wit?wedstrijd van 2 Decern? ber 1917? Luistert U dan maar eens: „de geschiedenis van het Am sterdamsche voetbal is een gloriedag rijker „de belangstelling voor de derby, zoowel in Amsterdam sche voetbalcentra als daar buiten, is eenvoudig REUS ACHTIG gebleken „dat de feeststemming in de Meer al heel vroeg merkbaar was En spitst nu Uw ooren vooral goed: de terreininrichting biedt thans het maximum comfort en de aanblik, dien de eivolle tribunes, vroolijk gepavoiseerd, op dezen ge? denkwaardigen dag oplevert den, was meer dan feestelijk

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1936 | | pagina 1