SPAARBANK VOOR DE STAD AMSTERDAM 'mm/mmmmmmm/zmmmmmmmmmmmmm A J A X CLUBNIEUWS PAG. 9 CRICKETo Mijn vorig verslag besloot ik met de optimistische opmerking, dat successen niet zouden uitblijven en zie daar, sedert dien hebben wij 4 wedstrijden gespeeld, waarvan wij 3 hebben gewonnen (één met innings) en 1 gelijk gespeeld (draw). Ook mijn oproep in het Clubblad had succes, o.a. K. ter Horst wilde graag cricketen en m.i. zal hij bij goede training een meer dan bruikbaar cricketer worden. Hoewel het weer over het algemeen niet heeft mede gewerkt, werden de wedstrijden toch geheel uitge speeld, d.w.z. een beslissing werd altijd verkregen. Speciaal onze wedstrijd tegen Kampong in Utrecht was een groot succes; met innings bleven wij in de meerdere. Bovendien hadden wij een heel gezellige dag, mede door de aanwezigheid van diverse dames, plus de resp. kinderen. Onderstaand volgen de resp. cijfers en ik hoop, dat U zich een voorstelling kunt vormen over de prestaties van onze cricketers: Kampong IIAjax. Totaal Kampong le innings: 70 2e innings: 62. Bowling-cijfers Ajax: le inn. F. Gehrels 5 voor 27 J. Schubert 3 19 2e F. Gehrels 2 37 Schubert 7 15 Wat het veldwerk betreft, had speciaal R. Vunde- rink een goede dag; niet minder dan 3 vangen werden door hem verricht. Totaal Ajax le innings: 185, waarvan H. Pelser 57 W. H. O. Wijs 43 J. Schubert 15 H. Radjiman 17 J. Pelser 20 Ajax—V.V.V. 3. Totaal V.V.V. 3 le innings: 82. Bowlingcijfers Ajax: J. Schubert 4 voor 35 H. Pelser 4 10 Gehrels had ditmaal geen succes; met het bat ging het beter, zooals uit de volgende cijfers blijkt: Totaal Ajax le innings: 125, waarvan F. Dukker 14 H. Blomvliet 13 J. Schubert 33 F. Gehrels 26 J. Pelser 16 K.N.S.M.—Ajax. Totaal K.N.S.M. le innings: 136. Bowlingcijfers Ajax: H. Pelser 1 voor 14 J. Oudheusden 5 50 F. Gehrels 3 22 H. Blomvliet 1 18 Een schitterende catch van H. Pelser mag zeker wel aan de vergetelheid worden ontrukt. Het was dik in orde, Harry! Totaal Ajax le innings: 116 voor 8 (tijd), waarvan: J. Schubert 44 F. Gehrels 10 J. Oudheusden 14 H. Radjiman 13 V.V.V. 3—Ajax. Totaal V.V..V. 3 le innings: 71. Bowlingcijfers Ajax: H. Pelser 4 voor 34 F. Gehrels 5 25 Over het fielden in dezen wedstrijd niets dan lof, speciaal Verburgt, K. ter Horst en H. Pelser, welke ieder twee vangen deden, verdienen een. extra pluim voor hun goede werk. Bakker gooide weer één van zijn bekende ballen in het wicket, waardoor Slagter de „run out"~dood stierf. Totaal Ajax le innings: 77 voor 3 (gesloten), waar van: H. Pelser 40 F. Gehrels 14 Nu resten ons nog twee wedstrijden, n.l. tegen Amphibion en Kampong II. Tegen Amphibion wordt op 16 Aug. gespeeld op ons terrein in de Kruislaan en ik wek belangstellenden op dezen wedstrijd te komen zien, aangezien het hier gaat tegen de a.s. kampioenen. Tegen Kampong II wordt hoogstwaarschijnlijk op 30 Aug. a.s. gespeeld, waarmede het seizoen dan weer tot het verleden behoort. In mijn volgend praatje hoop ik U meer van deze wedstrijden te vertellen. Mocht ik in mijn vorig praatje (helaas te laat voor het vorige Clubnieuws) reeds wijzen op de diverse be haalde overwinningen; nu kan ik gevoegelijk spreken van: „De successen van onze cricketers". Het onge looflijke is geschied: Wij hebben van het ongeslagen OPGERICHT IN 1848 Hoofdbureau SINGEL 544-546 Spaarbusjes gratis in bruikleen te verkrijgen. In 1935 werd door middel van deze busjes ruim f 211.000.gespaard, m

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1936 | | pagina 9