Café-Rest. „Dubois" 12 DEN OUD-VOETBALLERS. AJAX Supporters en Leden Ceintuurbaan 105-107-109, Amsterdam-Zuid. AJAX CLUBNIEUWS - PAG. 7 schieten, door de weinige belangstelling van de leden. Aan den vooravond van het nieuwe seizoen doé ik nog eens een beroep op allen, die iets met de pen presteeren al is die prestatie nog zoo bescheiden de Redactie te steunen. Dolce far niente is ten opzichte hiervan misdadig voor het voortbestaan van ons orgaan. Onder werpen zijn er voldoende en de Redactie is altijd zoo welwillend artikelen of stukjes bij te schaven, mocht dit noodig zijn. Grijpt dus naar papier en potlood en... do it now. Een elk heeft wel, zooals ik, een uurtje ge legenheid te schrijven, ongestoord en door niets afge leid... „...Meheer, komt de gedienstige vragien, of U nog een paar uurtjes met de jongens wil gaan fietsen en of U dan meteen in Pesie's bad nog even gaat zwemmen. Maar de achterband van Pietje is leeg en Keessie's voetbal moet ook nog even opgepompt. En of U op den terugweg een half pond allerhande wil meenemen en een strengetje van diezelfde wol voor Pietjes jum- pertje, U weet wel in het winkeltje over het spoor... Vacantie... dolce far niente... Op het veld in de Meer bij de schilders heeft Marius het zoo slecht nog niet! POLIRIN. COMPETITIE INDEELING A.V.B. ELFTALLEN. Reserve le klasse: A. Ajax 5, Aalsmeer 2. A.F.C. 4, A.V.O.G. 2, D.J.K. 2, Schin kelhaven 3, Spartaan 4, W.M.C. 2, W.M.S. 3, Zeeburgia 4. D. Ajax 6, D.V.A.V. 2, D.W.S. 5, Electra 2, S.D.S. 2, S.D.W. 3, S.L.T.O. 3, Volewijckers 5, Zeeburgia 5, Z.S.G.O. 2. Reserve 2e klasse: D. Ajax 7, D.E.O. 2, D.J.K. 3, Heemskerck 2, Lijnden 2, S.A.V.M. 3, T.W.M. 2, Watergraafsmeer 3. Adspiranten le klasse (1216 jaar): Ajax, A.F.C., Blauw-Wit, D.W.S., D.W.V., Spartaan, T.O.S., Volewijckers, Zeeburgia, Z.F.C. N.B. Indeeling Junioren en overige Adspiranten-elftallen is nog niet bekend. AANVANG COMPETITIE. Voor K.N.V.B.-elftallen20 September a.s. Voor Veteranen 12 September a.s. Voor Adspiranten (1216 jaar) 13 September a.s. Tot mijn leedwezen blijft het onderling contact van vele spelers met ouderdomsgebreken" slechts beperkt tot een samentreffen op de clubavonden. Velen uiten dan het verlangen om weer gezamenlijk op het groene veld te verschijnen en evenals het Veteranen-Elftal dan deel te nemen aan de Zaterdag- middag-competitie. Hoe groot was hun belangstelling niet voor den in het vorig seizoen vastgestelden wedstrijd tegen de Amstel-Brouwerij en bewezen zij toen niet door een klinkende overwinning, dat zij den naam „Ajax" nog geen oneer aandoen? Komt Ariends, Landzaat, Lindeman, Verlee en vele anderen, laten wij ons zoo spoedig mogelijk opgeven bij Arie de Wit, opdat dan ons bestuur de noodige stappen kan doen om het a.s. seizoen met twee elftallen in de Zaterdagmiddagcompetitie van den A.V.B. uit te komen. PIET BERGHUIS. Met groote verbazing lazen wij bovenstaand stukje, daar ons lid Berghuis verschillende van onze leden aanspoort voor meer onderling contact. De heer B. zelf heeft het onderling contact wel heel erg verwaarloosd door het spelen des Zaterdagsmiddags voor een andere -vereeniging. Is het niet zot, dat bovengenoemde spelers, die toch lid zijn van onze vereeniging, zelfs niet voor Ajax kunnen uitkomen, omdat zij eerst overschrijving behoeven voor het spelen voor ons? Het Ajax-bestuur zal er zeer zeker een stokje voor gaan steken, dat dergelijke wantoestanden niet meer voor kunnen komen en zal op de eerstvolgende Alge- meene Vergadering met een voorstel komen, waarbij het aan Ajacieden verboden wordt voor een andere vereeniging uit te komen. Spelen voor een andere vereeniging en bij ons zeg genschap hebben in belangrijke besluiten, dat kan toch niet samengaan. HET BESTUUR. bezoeken na afloop der wedstrijden WILHELMINA BILLARDS' 1 Telefoon intercommunaal 24063.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1936 | | pagina 7