O issHPissssssmis «ïkssïbs 'sssassnn ssssi NUMMER 1 20e JAARGANG 1936 verschijnt maandelijks - september Onder Redactie van: CH. H. GEUDEKER, M. J. KOOLHAAS en J. L. MELCHERS mmmrnm» bIi-jw-ji.-j mmmmrnmmmmrn aasaasiaIa mmmm Afd. Advertentiën: B. WESSEL, Mauvestraat 32, 's-Gravenhage. - Telefoon 110978 - Postrekening 113258. Het Bestuur met de Chineesche Gasten naar Volendam.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1936 | | pagina 1