HONKBAL. PAG. 10 A J A X CLUBNIEUWS Amphibion gewonnen en op een wijze, die geen twijfel overliet of wij waren op dat moment de sterkste. Ajax is dus de eenige vereeniging, die de kampioenen een nederlaag heeft toegebracht en wij hebben dus weer eens laten zien, dat Ajax te allen tijde een woord je meespreekt. Ik kan geen woorden genoeg vinden om de pres taties, die op dezen Zondag zijn geleverd, te prijzen. Speciaal het fielden was af en ik mag in dit verband zeker wel Konijn, Thiry en Van Beek noemen, die eenige schitterende catches hebben gedaan. Ook de bowlery was dik in orde; Gehrels bowlde als in zijn beste dagen, Schubert deed zijn naam eer aan; er zat muziek in zijn bowlen ien H. Pelser kegelde met de paaltjes, dat het een lust was om te zien. Het veld uitzetten was eveneens prima, waartoe de onderlinge verstandhouding niet weinig bijdroeg. Over het wicket- keepen behoef ik U niets te vertellen. Goede wijn behoeft geen krans. Ons batten behoeft echter nog wel eenige verbete ring en wij zullen het volgende seizoen aan dit onder deel speciale aandacht moeten schenken. Door afwezigheid van diverse vacantiegangers was J. Schoevaart zoo bereidwillig ons elftal te completee- ren en wij hebben weer genoten van zijn freehitten en zijn prettig aandoend enthousiasme. Het was weer eens ouderwetsch, Jan! Onze talrijk opgekomen supportsters en supporters hebben dan ook flink genoten en brachten ons na af loop een welverdiend applaus. Ondanks de warmte was Mevr. Blomvliet weer op haar post om te scoren en ik dank haar van deze plaats hartelijk voor het vele werk, dat zij voor ons heeft gedaan. En nu de cijfers; le innings Ajax: 68, waarvan H. Pelser 26 2e innings Ajax: 79, waarvan F. Dukker 14 H. Pelser 23 J. Pelser 26 le innings Amphibion: 41. 2e innings Amphibion: 33. Bowling-cijfers Ajax le inn.: F. Gehrels 5 voor 26 J. Schubert 3 14 H. Pelser 1 1 Bowling-cijfers Ajax 2e inn.: J. Schubert 5 22 H. Pelser 4 11 Zooals uit bovenstaande cijfers blijkt werd geen enkele extra weggegeven, hetwelk een compliment voor het wicket-keepen van J. Pelser inhoudt. F. DUKKER, Cricketleider. In de vier in de afgeloopen maand gespeelde wed strijden hebben wij wederom geen overwinning be haald. De wedstrijd tegen Quick bracht de beslissing in ons nadeel wat betreft de definitieve bezetting van de onderste plaats. Met klein verschil 1214 hebben wij in een onaangenamen wedstrijd, die zeer slecht ge leid werd, het onderspit moeten delven. Tot de laatste inning hadden wij nog een voorsprong die alsnog dóór Quick werd ingeloopen. Tegen Haarlem en H.H.C. hebben wij laten zien, dat ons spelpeil vooruitgaande is. We dienen dan ook tegen den kampioen van de 2e klasse onze huid zoo duur mogelijk te verkoopen. Laten wij er in dezen wedstrijd nu eens alles opzetten. Het is van het grootste belang dat wij winnen. Onze plaats in de eerste klasse moeten wij zien te behouden. De junioren hebben deze week een zwaar program. Deze week worden alle nog te spelen wedstrijden voor de competitie gespeeld. IDe N.H.B. heeft voor den kampioen een beker beschikbaar gesteld. Dus probee- ren jullie nu eens deze in de wacht te sleepen. Van Evert van Tuijl volgen hier nog eenige ver slagen van de wedstrijden tegen Haarlem en H.H.C. HaarlemAjax 257. Ook ons tweede bezoek aan de hoofdstad van Noord-Holland heeft een nederlaag opgeleverd. Met 257 moesten wij de kost bare punten aan de wapendragers laten. Wegens vacantie konden enkelen onzer niet van de partij zijn. Voeg daarbij een flink aantal fouten, die in het veld gemaakt werden en de nederlaag is ver klaard. Weliswaar hadden de zwartjes ook eenige invallers, doch op hun spel had dit geen invloed, daar zij over uitstekende reserves beschikken. Op het werpen van Veenhof bereikten onze jongens nog wel eenig resultaat, doch toen hij later door Jan Blomvliet vervangen werd, ging dit minder gemakkelijk. Het medespelen van ons junior lid Gerrit Beumer op het eerste honk, was een verrassing. Zoowel aan slag als in het veld weerde hij zich uitstekend. In de vijfde innings liet aanvoerder Schelvis zich door Arens vervangen, terwijl Weppner in de laatste innings ook nog aan bod kwam. Deze blaakte van strijdlust en sloeg er lustig op los. Na twee foutslagen sloeg hij de derde maal echter mis en ging dus uit. Geef den moed niet op, Piet, en de homerun is er eerder dan je denkt. Ajax—H.H.C. 6—16. Voordat deze wedstrijd een aanvang nam, zag het er al niet erg rooskleurig voor ons uit, daar o.a. Stam, ter Heide, Beumer, Bonne- veld en ,H. Blomvliet, welke laatste zonder eenige kennisgeving ver stek liet gaan, niet van de partij waren. Laat ik dadelijk vermelden, dat het qua veldwerk de beste wedstrijd van het seizoen is ge weest. Helaas was thans het slaan, dat de vorige week tegen Haar lem nog ons sterkste wapen bleek, niet van die kwaliteit, dat wij er de overwinning mee uit het vuur konden sleepen. Niettemin moet ik de spelers Koenen, die goed op dreef was, Nottrot, Gischler, Rotgans, van Tuyl, Schelvis, Weppner, v. Genderen, Jan en Wim Bakker (die later v. Genderen verving) een eeresaluut brengen voor hun fraai spel. Indien wij nu nog met een volledig negental

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1936 | | pagina 10