INRICHTING FRANSMAN Peek&Cloppenburg verzorgt de spelers van AJAX A J A X CLUBNIEUWS - PAG. 135 AMSTERDAM-C. TELEF. 36132 Het is ons de afgeloopen maand niet slecht ge? gaan. Om uit vier kampioenswedstrijden zes punten te halen is onder alle omstandigheden een keurige prestatie van ons eerste elftal te noemen. Dat onze jongens daar in het hooge Noorden een warme ontvangst te wachten stond, daarvan was zeker een ieder overtuigd. Feijenoord moest daar eenige weken ook reeds de vlag strijken. Be Quick heeft zich wel op eclatante wijze van haar slecht begin hersteld. Laten wij echter de wedstrijden van de afge* loopen maand de revue passeeren, dan ontvingen wij op 10 Mei Be Quick op ons eigen veld. Met 31 bleven wij in deze kamp overwinnaar. Piet van Reenen moest dezen keer nog verstek laten gaan wegens een blessure. Blomvliet stond hier thans centervoor, terwijl GerritsenStam den rechtervleugel vormden. Voor het overige was het elftal met vorige wedstrijden ongewijzigd. Dick Been stond back inplaats van Blomvliet. Dit elftal heeft als geheel goed voldaan. Vooral de rechtervleugel gaf levendig spel te zien. Het was echter niet makkelijk de Groningsche achterhoede waarin Pienter zich op werkelijk bijzondere wijze onderscheidde te passeeren. Dat wij tenslotte wonnen kwam hoofdzakelijk door het feit, dat op sommige momenten een fraai open spel werd vertoond. Het is jammer dat de voorhoede in het overige deel der wedstrijd deze strijdwijze niet heeft voortgezet. Het staat voor ons nog steeds vast, dat deze speelwijze het meeste succes oplevert, terwijl de spelers hiervan toch het meeste gemak hebben, daar de bal op deze momenten het meeste werk doet. Bij goed plaat* sen, en dat kennen onze spelers, komt van deze speelwijze veel goeds tot stand en het leidt tot doelpunten. De beide wedstrijden tegen de Zuidelijke kam* pioen N.A.C. hebben ons de volle vier punten op* geleverd en heeft ons elftal wel op ondubbel* zinnige wijze haar superioriteit over het Zuiden getoond. Het was jammer, dat Jan Stam in Breda onfor* tuinlijk was en aldaar een hinderlijke hoofdbles* sure opliep, waarvoor wij hem een tweetal wed* strijden moesten missen. In Breda wonnen onze jongens met 1—2, terwijl op ons eigen veld een 30 overwinning werd behaald. Onze voorhoede had weer de medewerking van Van Reenen. Het dient echter erkent, dat Piet op ons veld niet bijster gelukkig was met zijn schoten. Onze linkerwenk WijngaardenMulders ver* goedde echter veel en wist het net beter te vinden. Ook Dick Been en Jan Diepenbeek verdienen een pluim. Gerrit Keizer heeft ons weer eens laten griezelen, doch hij had geluk want de palen hielpen hem een paar maal. Henk Blomvliet was voor de variatie thans rechtsbuiten. Men kon echter zien, dat hij zich op deze plaats eerst moest inspelen. Gerritsen speelde goed en maakte mooie openingen voor zijn medespelers. Zooals hiervoor reeds vermeld ging ons elftal naar Groningen, waar een op revanche belust Be Quick ons de beide puntjes winst afhandig te maken. Henk Blomvliet raakte bij een botsing ge* blesseerd. Wij hopen maar dat hij weer spoedig genezen mag zijn. Naar ons werd medegedeeld hadden wij met een klein tikje geluk echter NIC. WITSENSTRAAT 5 b. d. WETERINGSCHANS voor Massage, Sportongevallen en Indoortraining VRAAGT ONS TARIEF VOOR VERZEKERING TEGEN SPORTONGEVALLEN, ZOOWEL VOOR VERENIGINGEN ALS VOOR PARTICULIEREN HM

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1936 | | pagina 7