BRIEVEN UIT WASSENAAR. CARLTON HOTEL CARLTON CORNER mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmzrn SPAARBANK VOOR DE STAD AMSTERDAM PAG. 132 - A A X CLUBNIEUWS Berlijnsche vóór-Olympiaansche indrukken. Als je thuis komt val je met den neus in de boter! 'n Ijskoude Hemelvaartsdag. Berlijn trekt op in drommen naar de sportvelden, in den vroegen morgen al. Van acht uur af rijden in half?uur? dienst de extra bussen van den Zoo (Zoölog. Garten) naar het Olympische Dorp in wording. Het is alles verpletterend indrukwekkend. Het oer?instinct van de organisatie is vaardig gewor? den over de Duitsche sportkopstukken. Het is grootsch, dit gebouw van het a.s. Olympisch fes? tijn in wording en ware het niet, dat in onze dag? bladpers reeds zooveel gezegd is, over het ver? bluffende organisatiewerk, dat zijn voltooiing nadert, ik zou er 'n clubblad vol over willen schrijven. Deze kreet: „ich rufe die Jugend der Welt", met Hitler's beeld terzijde, duizendvoudig op plakaten aangebracht is maar 1 staal van het rijke reclamemozaïek, dat aan Duitschland duide? lijk moet maken, dat de Olympiade in Berlijn een nationale gebeurtenis wordt. Met of zonder een volledig voetbalmenu, mèt of zonder algeheele deelneming der wereld: de Olympiade wordt een organisatorische gebeur? tenis van den allereersten rang! Later hierover meer. Als je thuiskomt en het is juist Zondag! Wel dan kijk je eens in De Telegraaf en je informeert eens, hoe het met Hemelvaartsdag in de kampioenscompetitie is afgeloopen. Enschede gewonnen! Zoo hm, bed. U zei? Enfin! Vandaag? AjaxN.A.C.! Nou, wat zeggen de dagbladmusketiers? O, ja, zoo'n heel klein snert?kansje heeft Ajax nog wel! Geen drukte over maken! Uit! Koffie? drinken. Hè, wat smaakt 'n Hollandsche koffie? tafel heerlijk, als je 'n dag of tien in de Braziliani? sche kaffee hebt gedoken! Vier uur dertig! Radio! Han Hollander (die man praat eeuwig over voetbal) vertelt, dat Enschede met 41 genoeg! Dat zijn 2 punten winst voor anderen, maar niet alléén voor Feijenoord! En dan om 4.45 de bom, die goed ontplofte: Ajax— N.A.C. 3—0! Daar gaan de effecten weer, jongens! De markt wordt williger! De kranten moeten omzwaaien en het: Ajax is uitgeschakeld zoetjes?aan verdoezelen tot: Ajax doet weer mee! Het is 'n juweel van een vak: voetbalreporter, doch er is geen grooter blamage gemakkelijker, dan over Ajax te pre? destineerenü Beter: koppen dicht houden! Enfin, lol voor zes, met deze 6 punten. Wat heb ik het goed bekeken, toen ik mijn laatste Ajax?lied pleegde. Ajax, Ajax, wat ben je toch verwend (alleen met een d, lieve zetbaas en niet met een t, zooals je dik aan den kop drukte foei!!, wij zijn altijd De Vries en te Winkel trouw en doen niet mede aan verknoeiing van ons mooie, moeilijke Hol? landsch). Beste Anderiessen! Wat ben je nu eigenlijk van plan? Ga je Be Quick a.s. Zondag ook nog inzouten? Dan heb je acht puntenen wat moeten de dagbladmusketiers dan weer voor proppen schie? ten? Of bokken? Onberekenbaar, Anderiessen, dat zijn jelui. En ons denk je te beduvelen? Neen, manneke! Dit zeg ik je: jelui wordt geen kampioen!! Of wel natuurlijk! VLOKKIE. ZALEN VOOR PARTIJEN EN FEESTMAALTIJDEN HET GEZELLIGSTE BITTERUUR - TZIGANE MUZIEK OPGERICHT IN 1848 Hoofdbureau SINGEL 544-546 Spaarbusjes gratis in bruikleen te verkrijgen. In 1935 werd door middel van deze busjes ruim f 211.000— gespaard, wm

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1936 | | pagina 2